crypto Wiki Verteren Toplijsten Zakelijk Markten Software Technologie
03 juni 2024

Wekelijkse Crypto-recensie: analyse van de marktprestaties en trends van de top-3 cryptocurrencies

In het kort

Een beknopte analyse van de marktprestaties en trends van de top drie cryptocurrencies. Blijf op de hoogte van de laatste verschuivingen in Bitcoin, Ethereum en andere toonaangevende digitale activa.

Bitcoin (BTC)

BTC Nieuws & Macro

De reis van Bitcoin is de laatste tijd niets minder dan opwindend geweest, waarbij de cryptocurrency naar een nieuw record ooit steeg en de grens van $72,000 overschreed. Deze stijging volgt de golf van een bredere rally op de cryptomarkt, aangewakkerd door robuuste koopactiviteiten en een groeiend enthousiasme voor op Bitcoin gerichte financiële aanbiedingen zoals spot-ETF’s.

Terwijl de markt bruist van optimisme, werpen analisten een breed net uit met hun voorspellingen. Sommigen kijken naar de horizon van $100,000, gedreven door de halvering van Bitcoin en de toenemende institutionele acceptatie door instrumenten zoals Bitcoin ETF’s. Anderen zijn zelfs nog bullisher en speculeren dat een hoogte van $200,000 binnen bereik ligt, ervan uitgaande dat de markt de trends uit het verleden na de halveringsgebeurtenissen blijft weerspiegelen.

Te midden van dit dynamische financiële drama heeft de volatiliteit van Bitcoin aanleiding gegeven tot discussies, waarbij recente analyses suggereren dat de schommelingen ervan nauwer aansluiten bij traditionele activa. Deze opkomende stabiliteit zou de aantrekkingskracht ervan op meer conservatieve beleggers kunnen vergroten, die traditioneel de beruchte prijsschommelingen van de crypto uit de weg gaan.

BTC-prijsanalyse

De afgelopen week heeft Bitcoin een evenwichtige dans laten zien tussen $67,000 en $69,000, wat een teken is van een koorddans van marktevenwicht waarbij noch bulls noch bears de leiding hebben genomen.

Deze consolidatieperiode staat in schril contrast met de voorgaande weken, met name medio mei, toen Bitcoin energiek voorbij de $72,000 steeg.

Een beknopte analyse van de marktprestaties en trends van de top drie cryptocurrencies. Blijf op de hoogte van de laatste verschuivingen in Bitcoin, Ethereum en andere toonaangevende digitale activa.

BTC/USD 1D-grafiek (Coinbase). Bron: Tradingview

Deze consolidatieperiode staat in schril contrast met de voorgaande weken, met name medio mei, toen Bitcoin energiek voorbij de $72,000 steeg.

Kandelaar inzicht

De handelsdagen waren gevuld met kleine kaarsen, waaronder verschillende Doji's, die een signaal waren van aarzeling op de markt. Deze patronen zijn klassieke indicatoren van een dreigende belangrijke beweging, die wacht op precies de juiste katalysator om momentum te creëren.

Voortschrijdende gemiddelden in het spel

De 20-dagen EMA (Blauwe Lijn) en de 50-dagen EMA (Oranje Lijn) op zowel de dag- als de 4-uurs chart zijn belangrijke spelers geweest, die vaak de prijsactie raakten, wat duidt op hun rol als cruciale trendindicatoren. De frequente confrontaties van de 20-EMA met de prijs van Bitcoin duiden op de invloed ervan op kortetermijntrends, terwijl de 50-EMA een ondersteunende achtergrond voor het bullish scenario op bredere schaal onderstreept.

RSI en volumedynamiek

De Relative Strength Index (RSI) schommelde de afgelopen week rond 46.75, wat een neutrale houding weergeeft zonder duidelijke overbought- of oversold-omstandigheden, in lijn met de consolidatiefase van de markt.

Een beknopte analyse van de marktprestaties en trends van de top drie cryptocurrencies. Blijf op de hoogte van de laatste verschuivingen in Bitcoin, Ethereum en andere toonaangevende digitale activa.

BTC/USD 4H-grafiek (Coinbase). Bron: Tradingview

Het handelsvolume vertoonde pieken tijdens prijsdalingen, wat duidt op een robuuste betrokkenheid bij het accumuleren op dips of bij het afstoten van posities, wat wijst op een kritiek moment in het marktsentiment.

Vooruitkijken: potentiële scenario's

  • Bullish vooruitzichten: Als Bitcoin de weerstand van $69,000 op beslissende wijze kan wegnemen met sterke volumeondersteuning, zou het de poorten kunnen openen om hogere weerstandsniveaus te testen, waardoor de bullish trend mogelijk opnieuw zou worden aangewakkerd.
  • Bearish vooruitzichtenOmgekeerd zou een daling tot onder het ondersteuningsniveau van $67,000, vooral bij een aanzienlijk handelsvolume, de bearish druk kunnen intensiveren, waardoor de prijs mogelijk naar lagere historische ondersteuningszones zou worden gesleept.

Terwijl Bitcoin schommelt, kunnen de komende dagen van cruciaal belang zijn, waarbij de volgende stap van de markt wordt gedicteerd door belangrijke economische en cryptocentrische ontwikkelingen.

Ethereum (ETH)

ETH Nieuws & Macro

De afgelopen week beleefde Ethereum een ​​golf van optimisme, waarbij de prijs de grens van $4,000 naderde. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door een bredere altcoin-rally en een groeiend enthousiasme voor op Ethereum gerichte financiële producten zoals spot-ETF's. Dit positieve marktsentiment wordt verder versterkt door een aanzienlijke institutionele instroom in Ethereum ETF’s, waardoor de reputatie van Ethereum als een volwassen beleggingsvehikel wordt versterkt.

Ondertussen bruist de regelgevingswereld van verwachting nu de SEC haar beslissingen over Ethereum ETF-aanvragen van zwaargewichten uit de sector, zoals BlackRock en Fidelity, uitstelt. Deze vertraging is een cruciale factor voor het markttraject van Ethereum en beïnvloedt zowel het huidige sentiment als toekomstige prijsbewegingen.

Wat de toekomstige waarderingen betreft, zijn de voorspellingen gemengd. Sommige analisten zijn ongelooflijk optimistisch en voorspellen dat Ethereum eerdere recordhoogtes zou kunnen verbreken, aangedreven door de naderende halvering en de voortdurende institutionele adoptie. Deze projecties weerspiegelen een dynamische en veelzijdige vooruitzichten voor Ethereum in het mondiale economische landschap.

ETH-prijsanalyse

De markt van Ethereum bevindt zich momenteel in een vasthoudpatroon en verzamelt energie voor de volgende grote stap. Traders zouden er goed aan doen de belangrijkste weerstands- en steunniveaus nauwlettend in de gaten te houden, en tegelijkertijd op de hoogte te blijven van marktbewegend nieuws dat de volgende belangrijke koersactie zou kunnen aanwakkeren.

Ethereum schommelt rond het niveau van $3,790, plaagt de grens van $4,000, maar heeft zich nooit vastgelegd. De recente handel laat een mix zien van stabiliteit en aarzelende bullish-pogingen, wat duidt op een onderliggende voorzichtigheid onder traders die er niet klaar voor zijn om krachtig voorbij de weerstand van $4,000 te komen.

Een beknopte analyse van de marktprestaties en trends van de top drie cryptocurrencies. Blijf op de hoogte van de laatste verschuivingen in Bitcoin, Ethereum en andere toonaangevende digitale activa.

ETH/USD 1D-grafiek (Coinbase). Bron: Tradingview

Vóór deze rust beleefde Ethereum een ​​krachtige rally, waarbij de eerdere weerstandsniveaus duidelijk werden doorbroken, wat duidde op een sterke eetlust onder kopers. Dit werd gevolgd door een afkoelingsperiode die de huidige consolidatie weerspiegelt, zij het met een voorheen hogere volatiliteit.

Technische Analyse

Herstel lijkt het thema te zijn op de daily chart, waarbij Ethereum probeert een nieuw, hoger ondersteuningsniveau te bereiken, wat duidt op een geleidelijke verschuiving van bearish naar bullish gebied. De 4-uurgrafiek laat zien dat Ethereum rond de 20-EMA en net boven de 50-EMA danst, wat een beeld schetst van voorzichtig optimisme. Op dagelijkse schaal gebruikt ETH de 20-EMA als een trampoline en stuitert erop om psychologische steun boven de $3,700 te behouden.

Een beknopte analyse van de marktprestaties en trends van de top drie cryptocurrencies. Blijf op de hoogte van de laatste verschuivingen in Bitcoin, Ethereum en andere toonaangevende digitale activa.

ETH/USD 4H-grafiek (Coinbase). Bron: Tradingview

Het verschijnen van kleinere kaarsen met korte lonten wijst op een markt die op het spel staat – onbeslist maar zich voorbereidend op een potentieel belangrijke stap. Dit zou kunnen leiden tot een uitbraak of een ineenstorting, afhankelijk van de bredere marktkatalysatoren.

Vergelijk dit met de grotere bullish kaarsen die we de afgelopen weken zagen, en je zult een verschuiving opmerken van beslissende actie naar een meer afgemeten strategie onder handelaren, waarbij waarschijnlijk de recente winsten worden afgewogen tegen de aanhoudende marktonzekerheden.

De RSI ligt rond de 50 en onderstreept ook de huidige neutraliteit van de markt, wat suggereert dat recente acties zich niet te veel uitstrekken tot het kopen of verkopen van gebieden. Dit komt overeen met de dagelijkse RSI-waarde, die ook rond de 50 schommelt, wat het idee ondersteunt van een evenwichtig maar toch voorzichtig marktsentiment na de rally.

Tonmunt (TON)

TON Nieuws & Macro

In een beweging die een verdieping van de banden met innovatieve technologieën aangeeft, heeft het TON-ecosysteem een ​​baanbrekend initiatief aangekondigd. In samenwerking met HumanCode heeft TON een nieuw ‘Proof of Personhood’-programma onthuld, ondersteund door een robuuste investering van $5 miljoen. Dit programma integreert AI-gestuurde palmscantechnologie, die klaar staat om een ​​revolutie teweeg te brengen in de beveiliging en gebruikersbetrokkenheid op het platform.

Om zijn nut verder te versterken, breidt TON zijn integratie met Telegram uit. De nieuwste update maakt op TON gebaseerde betalingen mogelijk voor advertentiediensten op de app, wat een nieuwe mijlpaal markeert in de strategie van Telegram om TON uitgebreider in zijn dienstenpakket te verweven.

TON-prijsanalyse

De afgelopen weken heeft de TON-munt een aanzienlijke stijging doorgemaakt, met een stijging van 9%, aangedreven door een bullish trend in de bredere cryptocurrency-markt. Deze stijging wordt toegeschreven aan gunstige technische omstandigheden en een piek in de handelsvolumes, wat het groeiende vertrouwen van investeerders in de munt onderstreept.

Nu mei zijn einde heeft bereikt, bevindt Toncoin zich duidelijk in een holdingpatroon, waarbij handelaren op zoek zijn naar uitbraaksignalen boven de weerstand of uitbraaksignalen onder de steunlijnen. Dit is een cruciaal moment voor beleggers en handelaars om te letten op mogelijke verschuivingen die belangrijke handelsstrategieën in de toekomst zouden kunnen dicteren.

TON/USD 1D-grafiek (Coinbase). Bron: Tradingview

Alt: toncoin ton stijgende of dalende prijsanalysetrend

Toncoin heeft geflirt met de grens van $6.33, maar slaagde er niet in om consequent voorbij de weerstand van $6.40 te breken. De actie duidt op een markt in contemplatie, waarbij kaarsen wijzen op lichte pogingen om te stijgen, maar toch overwegend zijwaarts bewegen – klassiek consolidatiegedrag zonder een duidelijke richtinggevende impuls.

De dagelijkse verschuivingen hebben een lichte terugval laten zien nu Toncoin onder de $6.40-grens zakt, gemarkeerd door rode kaarsen die de verkoopactiviteit weergeven, zij het zonder paniek of steile dalingen.


TON/USD 4H-grafiek (Coinbase). Bron: Tradingview

In de 4-uurgrafiek onderstreept Toncoins dans rond de 20-EMA zijn strijd tegen onmiddellijke weerstand. De daily chart schetst een breder beeld, waarbij de prijs zowel onder de 20-EMA als de 50-EMA ligt, wat duidt op een mogelijke bearish fase, tenzij er een robuust herstel boven deze niveaus komt.

De kruising van de EMA's en hun relatie met de prijsontwikkelingen duiden op voorzichtigheid, waarbij de huidige indicaties neigen naar bearish vooruitzichten, tenzij de EMA's worden teruggevorderd.

De 50H RSI, die rond het midden van de jaren vijftig in evenwicht was, weerspiegelt een markt die gelijkwaardig is tussen kopers en verkopers, en weerspiegelt de consolidatie die wordt opgemerkt in de prijsactie.

Afgezet tegen de volatiliteit van de voorgaande weken is de marktactiviteit van deze week opvallend rustiger, wat wijst op een fase van afkoeling of latentie van besluitvorming onder handelaren.

Disclaimer

In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over de auteur

Viktoriia schrijft over verschillende technologische onderwerpen, waaronder Web3.0, AI en cryptocurrencies. Haar uitgebreide ervaring stelt haar in staat inzichtelijke artikelen te schrijven voor een breder publiek.

Meer artikelen
Viktoriia Palchik
Viktoriia Palchik

Viktoriia schrijft over verschillende technologische onderwerpen, waaronder Web3.0, AI en cryptocurrencies. Haar uitgebreide ervaring stelt haar in staat inzichtelijke artikelen te schrijven voor een breder publiek.

Van Ripple tot The Big Green DAO: hoe cryptocurrency-projecten bijdragen aan liefdadigheid

Laten we initiatieven onderzoeken die het potentieel van digitale valuta voor goede doelen benutten.

Meer weten

AlphaFold 3, Med-Gemini en anderen: de manier waarop AI de gezondheidszorg transformeert in 2024

AI manifesteert zich op verschillende manieren in de gezondheidszorg, van het blootleggen van nieuwe genetische correlaties tot het versterken van robotchirurgische systemen...

Meer weten
Sluit u aan bij onze innovatieve technologiegemeenschap
Lees meer
Lees meer
The Great Crypto Leap: hoe Ethereum ETF's een rotsachtige weg banen voor Solana en daarbuiten
Advies Zakelijk Markten Software Technologie
The Great Crypto Leap: hoe Ethereum ETF's een rotsachtige weg banen voor Solana en daarbuiten
22 juli 2024
zkLink kondigt lancering aan van ZKL op grote crypto-uitwisselingen, opent claimvenster voor Novadrop
Markten Nieuwsverslag Technologie
zkLink kondigt lancering aan van ZKL op grote crypto-uitwisselingen, opent claimvenster voor Novadrop
22 juli 2024
Bitfinex Alpha-analyse benadrukt bullish signalen die het opwaartse momentum van Bitcoin ondersteunen
Markten Nieuwsverslag Technologie
Bitfinex Alpha-analyse benadrukt bullish signalen die het opwaartse momentum van Bitcoin ondersteunen
22 juli 2024
Wall Street ontmoet Blockchain: de tokenized aandelen van Backed veranderen door te investeren in technologiegiganten Microsoft, Tesla en GameStop
Advies Zakelijk Markten Software Technologie
Wall Street ontmoet Blockchain: de tokenized aandelen van Backed veranderen door te investeren in technologiegiganten Microsoft, Tesla en GameStop
22 juli 2024