Verteren Toplijsten Zakelijk Markten Software Technologie
10 juni 2024

Wekelijkse Crypto-recensie: analyse van de marktprestaties en trends van de top-3 cryptocurrencies

In het kort

Bitcoin, Ethereum en de TON-blockchain ondervonden prijsschommelingen, waarbij Bitcoin $71,000 bereikte en Ethereum $192 miljard. Toncoin is nu geïntegreerd in Coin Wallet.

Bitcoin (BTC) 

Nieuws & Macro 

Vorige week was Bitcoin getuige van aanzienlijke prijsschommelingen, met een piek rond de $71,000, voordat deze zich op $69,000 vestigde. Deze stijging werd aangewakkerd door een sterke instroom in Bitcoin ETF’s, wat een weerspiegeling is van het hernieuwde vertrouwen van beleggers in de markt. 

Ondertussen rapporteerde CleanSpark Inc., een toonaangevend Bitcoin-mijnbedrijf, indrukwekkende resultaten in mei, waarbij 417 bitcoins met hoge efficiëntie werden gedolven en zijn activiteiten werden uitgebreid om de capaciteit verder te vergroten.

CleanSpark's rapport over Bitcoins die in mei zijn gedolven, bron: CleanSpark


De goedkeuring en lancering van nieuwe cryptocurrency ETF’s, met name voor Ethereum, speelde ook een cruciale rol, waardoor de kapitaalinstroom toenam en de marktstabiliteit en het groeipotentieel van Bitcoin werden vergroot. 

Prijs analyse

De recente 1-daagse grafiek van Bitcoin (BTC) is een allegaartje en weerspiegelt de onzekerheid in de marktrichting vergeleken met voorgaande weken.

Op de dagelijkse grafiek handelde Bitcoin binnen een nauwe bandbreedte tussen $69,000 en $70,800, met slotkoersen rond $69,386. Lange rode kaarsen duiden op milde verkoopdruk terwijl de markt op zoek is naar stabiliteit.

Bitcoin, Ethereum en de TON-blockchain ondervonden prijsschommelingen, waarbij Bitcoin $71,000 bereikte en Ethereum $192 miljard. Toncoin is nu geïntegreerd in Coin Wallet.

BTC/USD 1D Coinbase, bron: TradingView

Deze periode van relatieve rust staat in schril contrast met voorgaande weken, waarin meer dynamische bewegingen plaatsvonden, waaronder een piek rond de $71,000, die een sterke koopactiviteit benadrukte.

Bitcoin, Ethereum en de TON-blockchain ondervonden prijsschommelingen, waarbij Bitcoin $71,000 bereikte en Ethereum $192 miljard. Toncoin is nu geïntegreerd in Coin Wallet.

ETH/USD 4H Coinbase, bron: TradingView

Op de 4-uurgrafiek is de consolidatietrend zelfs nog duidelijker, waarbij de handel zich strak rond de $69,000 concentreert. De Relative Strength Index (RSI) zweeft rond de neutrale 50, wat wijst op een evenwicht tussen koop- en verkoopdruk, zonder directe tekenen dat de markt overbought of oververkocht is.

Analist bitcoinwallah van TradingView wijst op een symmetrisch driehoekig breakout-patroon op de 4-uurgrafiek, wat suggereert dat Bitcoin mogelijk $75,000 zou kunnen bereiken als het boven de bovenste trendlijn zou breken.

Bitcoin, Ethereum en de TON-blockchain ondervonden prijsschommelingen, waarbij Bitcoin $71,000 bereikte en Ethereum $192 miljard. Toncoin is nu geïntegreerd in Coin Wallet.

Bitcoin 4H symmetrische driehoeksanalyse door bitcoinwallah, bron: TradingView

Deze analyse geeft aan dat de markt beide kanten op kan gaan. Een bullish uitbraak boven de weerstand van $70,800 zou een teken kunnen zijn van een hernieuwd kopersmomentum, waardoor de prijzen richting $72,000 zouden kunnen stijgen. Omgekeerd zou een daling tot onder de steun van $69,000 het bearish sentiment kunnen vergroten, waardoor de markt mogelijk naar het niveau van $67,000 of richting de ondersteunende 50-daagse EMA zou worden gedreven.

Ethereum (ETH)

Nieuws & Macro

Ethereum bevindt zich, net als Bitcoin, in een fase die wordt gekenmerkt door zowel anticipatie als aarzeling. De DeFi De sector heeft het hoogste punt in 15 maanden bereikt, met een totale waarde van $192 miljard, gedreven door ETH-waardering en een weerspiegeling van de robuuste onderliggende vraag.

Bitcoin, Ethereum en de TON-blockchain ondervonden prijsschommelingen, waarbij Bitcoin $71,000 bereikte en Ethereum $192 miljard. Toncoin is nu geïntegreerd in Coin Wallet.

DeFi TVL (Total Value Locked) van de sector, bron: DappRadar

Regelgevende factoren blijven echter de marktdynamiek en het beleggersvertrouwen beïnvloeden. SEC-voorzitter Gary Gensler heeft gesuggereerd dat de lancering van ethspot Ether ETF een tijdje kan duren. Hoewel formeel goedgekeurd, kunnen deze ETF's pas beginnen te handelen als ze de vereiste goedkeuringen voor de S-1-registratieverklaring hebben ontvangen. 

Gensler merkte op: "Deze registranten zijn gemotiveerd om te reageren op de opmerkingen die ze krijgen, maar het is echt aan hen hoe responsief ze zijn", aldus Reuters op 6 juni. Dit sentiment wordt weerspiegeld in het huidige pessimisme dat we zien in de toekomst van ETH. .

De recente EU-verkiezingen zijn ook van cruciaal belang, omdat ze mogelijk het regelgevingskader vorm kunnen geven en de weg kunnen vrijmaken voor de Ether ETF die op de eerste plaats komt. Positieve ontwikkelingen binnen het Ethereum-ecosysteem bieden echter enig optimisme. 

Bitcoin, Ethereum en de TON-blockchain ondervonden prijsschommelingen, waarbij Bitcoin $71,000 bereikte en Ethereum $192 miljard. Toncoin is nu geïntegreerd in Coin Wallet.

Open rente voor ETH-futures, bron: Coinglass

De open rente op Ether-futures en het handelsvolume in opties hebben een recordhoogte bereikt, wat wijst op verhoogde marktactiviteit. Bovendien heeft een daling van de ETH-reserves op cryptobeurzen, in combinatie met een toegenomen institutionele instroom, de prijs van Ether omhoog gedreven.

Bovendien heeft de laag-2-oplossing van Ethereum, Base, een totale waarde van $8 miljard bereikt, wat de sterke netwerkactiviteit onderstreept en prijsondersteuning biedt. Deze ontwikkelingen duiden op een dynamische omgeving voor de nabije toekomst van ETH, waarin zowel bullish als bearish factoren een rol spelen.

Prijs analyse

De afgelopen week is de prijs van ETH binnen een smal handelsbereik terechtgekomen, wat een weerspiegeling is van een markt die verwikkeld is in een touwtrekken tussen kopers en verkopers.

ETH/USD 1D Coinbase, bron: TradingView

De 1-daagse grafiek laat zien dat Ethereum schommelt tussen $3,700 en $3,800, en sluit nabij de ondergrens van dit spectrum op ongeveer $3,671. De subtiele afwijking duidt op een afkoelingsperiode na agressievere prijsbewegingen in voorgaande weken met pieken boven de $3,900. De mix van groene en rode kaarsen binnen deze band duidt op een impasse. 

De 20-daagse EMA vertoont een lichte neerwaartse trend, wat wijst op een mogelijke cross-over met de 50-daagse EMA. Een neerwaartse cross-over zou een teken zijn van een groter bearish momentum, wat mogelijk zou kunnen leiden tot lagere prijzen in de komende dagen of weken.

Bitcoin, Ethereum en de TON-blockchain ondervonden prijsschommelingen, waarbij Bitcoin $71,000 bereikte en Ethereum $192 miljard. Toncoin is nu geïntegreerd in Coin Wallet.

ETH/USD 4H Coinbase, bron: TradingView

Op de 4-hour chart neigt de actie zelfs nog meer naar beneden, terwijl deze nog steeds grotendeels tussen $3,660 en $3,760 ligt. Onlangs daalde de prijs tot onder de 4-uurs 50-periode EMA, wat erop wijst dat het kortetermijnmomentum een ​​bearish wending aan het nemen is. De EMA heeft gefunctioneerd als een dynamische weerstand, door opwaartse bewegingen af ​​te remmen en nauw aan te sluiten bij de bovengrens van het handelsbereik. De Relative Strength Index (RSI), die rond de 38 onder het middelpunt zweeft, ondersteunt het bearish sentiment op korte termijn verder. 

Gezien de huidige opzet is Ethereum mogelijk klaar voor meer definitieve bewegingen. Als de prijs de 50-periode EMA kan herwinnen en daarboven kan blijven, zou dit een signaal kunnen zijn van een verschuiving terug naar bullish omstandigheden, wat potentieel een uitdaging kan zijn voor hogere weerstandsniveaus nabij de top van de recente range. Omgekeerd, als de prijs deze EMA als weerstand blijft respecteren en de RSI gematigd blijft, kan er nog een keerzijde zijn, waarbij de volgende steunniveaus waarschijnlijk op lagere historische punten in de recente handelsgeschiedenis worden gevonden.

Toincoin (TON)

Nieuws & Macro 

De afgelopen week was baanbrekend voor de TON-blockchain en markeerde aanzienlijke sprongen in de wereldwijde integratie en adoptie van cryptocurrency. Toncoin (TON) is nu geïntegreerd in de Coin Wallet, een veelgebruikte niet-bewaarbare portemonnee met meerdere valuta's die beschikbaar is op Android, iOS, macOS, Linux, Windows en internet.

In een parallelle beweging heeft de Amerikaanse makelaar Robinhood TON toegevoegd aan zijn cryptocurrency-aanbod voor gebruikers in de Europese Unie. Bovendien hebben de TON Foundation en Tether samengewerkt om een ​​ambitieus initiatief te lanceren, met als doel meer dan 100 wereldwijde partnerschappen op te zetten om USDT op de TON-blockchain te integreren.

Op technologisch vlak valt de lancering van de Algebra DEX-motor op. Dit leidt DeFi Het protocol voor gedecentraliseerde beurzen verbetert het liquiditeitsbeheer op de TON-blockchain aanzienlijk en ondersteunt meer dan 25 beurzen met een gecombineerd handelsvolume van meer dan $245 miljoen en een totale handelsomzet van $52 miljoen.

Prijs analyse

Op de dagelijkse grafiek vertoonde Toncoin enige stabiliteit met een geleidelijke opwaartse trend in de afgelopen weken.

Bitcoin, Ethereum en de TON-blockchain ondervonden prijsschommelingen, waarbij Bitcoin $71,000 bereikte en Ethereum $192 miljard. Toncoin is nu geïntegreerd in Coin Wallet.

TON/USD 1D ByBit, bron: TradingView

Toncoin (TON) heeft de afgelopen weken een gestage opwaartse trend op de daily chart gehandhaafd. De prijs schommelt momenteel rond de $7.00, met een recente sluiting op $7.09. Deze stabiliteit volgt op een aanzienlijke stijging waarbij de prijs $7.70 bereikte, wat wijst op een sterke bullish stijging.

De afgelopen dagen heeft de markt echter een neerwaartse trend gezien, gekenmerkt door lange rode kaarsen die de verkoopdruk aangeven. De prijs is weer gedaald naar het psychologische ondersteuningsniveau van $ 7.00. Het 50-dagen Exponential Moving Average (EMA) van $6.63 is een cruciale steun als de neerwaartse trend zich voortzet. Desondanks duidt de consistente positie boven de EMA op een onderliggend bullish sentiment, hoewel de recente consolidatie met krappere prijsactie en kleine kandelaars wijst op besluiteloosheid bij handelaars.

Bitcoin, Ethereum en de TON-blockchain ondervonden prijsschommelingen, waarbij Bitcoin $71,000 bereikte en Ethereum $192 miljard. Toncoin is nu geïntegreerd in Coin Wallet.

TON/USD 1D ByBit, bron: TradingView

Op de 4-hour chart is de strijd van Toncoin om het bullish momentum vast te houden duidelijker zichtbaar. De prijs piekte op $7.50 voordat hij zich terugtrok naar $7.03, waaruit blijkt dat er regelmatig wordt getest binnen het bereik van $7.00 tot $7.50. De EMA biedt dynamische ondersteuning die nauw aansluit bij de prijs.

De RSI op de 4-hour chart, die richting de 46 beweegt, duidt op een afkoeling van de eerder overboughtcondities, wat duidt op mogelijke consolidatie of voorbereiding op een nieuwe opwaartse impuls als het kopersmomentum toeneemt.

Samenvattend staat Toncoin momenteel op een kruispunt. De beweging van de markt in de komende dagen is afhankelijk van verschillende factoren: als Toncoin steun boven de $7.00 kan vasthouden en zich kan herstellen van de 50-daagse EMA op de daily chart, is er potentieel voor het opnieuw testen van eerdere hoogtepunten in de buurt van $7.70. Omgekeerd zou een doorbraak onder deze cruciale steun ervoor kunnen zorgen dat de prijs verder daalt richting de $6.50-regio, wat het belang van de $6.63 EMA als een cruciale zone voor traders om in de gaten te houden benadrukt.

Disclaimer

In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over de auteur

Viktoriia schrijft over verschillende technologische onderwerpen, waaronder Web3.0, AI en cryptocurrencies. Haar uitgebreide ervaring stelt haar in staat inzichtelijke artikelen te schrijven voor een breder publiek.

Meer artikelen
Viktoriia Palchik
Viktoriia Palchik

Viktoriia schrijft over verschillende technologische onderwerpen, waaronder Web3.0, AI en cryptocurrencies. Haar uitgebreide ervaring stelt haar in staat inzichtelijke artikelen te schrijven voor een breder publiek.

Hot Stories
Schrijf je in op onze nieuwsbrief.
Laatste Nieuws

Van Ripple tot The Big Green DAO: hoe cryptocurrency-projecten bijdragen aan liefdadigheid

Laten we initiatieven onderzoeken die het potentieel van digitale valuta voor goede doelen benutten.

Meer weten

AlphaFold 3, Med-Gemini en anderen: de manier waarop AI de gezondheidszorg transformeert in 2024

AI manifesteert zich op verschillende manieren in de gezondheidszorg, van het blootleggen van nieuwe genetische correlaties tot het versterken van robotchirurgische systemen...

Meer weten
Sluit u aan bij onze innovatieve technologiegemeenschap
Lees meer
Lees meer
AI ontmoet DePIN: de visie van internetcomputers voor gedecentraliseerde netwerken van de volgende generatie
Interview Zakelijk Markten Software Technologie
AI ontmoet DePIN: de visie van internetcomputers voor gedecentraliseerde netwerken van de volgende generatie
17 juli 2024
StaFi initieert tweede seizoen van rLaunchpad, waarbij prioriteit wordt gegeven aan LSaaS-adoptie
Nieuwsverslag Technologie
StaFi initieert tweede seizoen van rLaunchpad, waarbij prioriteit wordt gegeven aan LSaaS-adoptie
17 juli 2024
AI ontmoet Blockchain: een kijkje in de revolutionaire benadering van dRPC voor taakverdeling en latentie-optimalisatie
Interview Zakelijk Markten Software Technologie
AI ontmoet Blockchain: een kijkje in de revolutionaire benadering van dRPC voor taakverdeling en latentie-optimalisatie
17 juli 2024
Lumia lanceert zijn mainnet en vergroot de toegankelijkheid van RWA's
Nieuwsverslag Software Technologie
Lumia lanceert zijn mainnet en vergroot de toegankelijkheid van RWA's
17 juli 2024