AI Wiki Markten Technologie
04 september 2023

Top 10 AI-handelsstrategieën en algoritmen voor 2023

In het kort

De wereld van de financiën ondergaat een revolutie, aangedreven door kunstmatige intelligentie. Geavanceerde algoritmen, die uitgebreide datasets kunnen verwerken, ingewikkelde niet-lineaire verbindingen kunnen blootleggen en onmiddellijke beslissingen kunnen nemen, lopen voorop bij deze transformatie.

Deze gids gaat in op de tien belangrijkste AI-handelsstrategieën die in 2023 zullen domineren. We bieden inzicht in hoe elke aanpak werkt, de belangrijkste voordelen en beperkingen ervan, en aanbevelingen voor een succesvolle implementatie.

Door AI aangedreven handelssystemen hebben het ongeëvenaarde vermogen om enorme datasets zorgvuldig te onderzoeken, complexe patronen te identificeren en transacties uit te voeren tegen tarieven die sneller zijn dan die van menselijke handelaren. AI-handelaren hebben een duidelijk voordeel bij het voorspellen van prijsveranderingen en het verdienen van geld.

Top 10 AI-handelsstrategieën en algoritmen voor 2023
credit: Metaverse Post / Ontwerper: Anton Tarasov

In deze lezing onderzoeken we de top tien van AI-handelsstrategieën die steeds populairder worden onder hedgefondsen, eigen handelsbedrijven en individuele handelaren. We leggen uit hoe deze strategieën werken, bespreken hun voor- en nadelen en bespreken hoe handelaren ze gebruiken om geld te verdienen.

Pro Tips
1. Deze geavanceerde 10+ beste AI-cryptohandelbots Maak gebruik van AI om markttrends te analyseren, transacties uit te voeren en de winst te maximaliseren.
2. Ontdek de top 5 AI-aandelen de voorkeur van de financiële elite.
3. Blijf het beleggingsspel een stap voor en verken onze samengestelde lijst met top 10 AI-bedrijfsaandelen op basis van jaarlijks rendement in 2023.

Het marktaandeel van de 10 AI-handelsstrategieën op basis van populariteit

#AI-handelsalgoritmepopulariteit
1AI Mean Reversion-handel62.34%
2AI slimme orderroutering18.18%
3Handelen in AI-sentimentanalyse3.90%
4AI Statistische arbitragehandel3.90%
5AI kwantitatieve momentumhandel2.60%
6Handelen in AI-patroonherkenning2.60%
7AI gebeurtenisgestuurde handel2.60%
8AI-algoritmische uitvoeringshandel1.30%
9AI-algoritmische hedging1.30%
10AI/menselijke collaboratieve handel1.30%

Het vergelijkingsblad van de 10 AI-handelsstrategieën

#StrategieSpeedGebruiksgegevensFrequentieHoud tijd vastRisico niveau
1.AI-momentumhandelHogeMatigHogeKorte termijnmatig
2.AI Mean Reversion-handelLaagLaagmatigKorte tot middellange termijnlage
3.Handelen in AI-patroonherkenningMatigHogeMatigKorte tot middellange termijnMatig
4.Handelen in AI-sentimentanalyseHogeHogeHogeIntraday tot korte termijnHoge
5.AI-algoritmische hedgingHogeHogeHogeMiddellange tot lange termijnLaag
6.AI Statistische arbitragehandelUltra hoogHogeUltra hoogIntradayLaag
7.AI-algoritmische uitvoeringshandelHoge HogeHogeKorte termijnLaag
8.AI slimme orderrouteringUltra hoogHogeUltra hoog IntradayLaag
9.AI gebeurtenisgestuurde handelHoge HogeMatigKorte tot middellange termijn Hoge
10.AI/menselijke collaboratieve handelMatigMatigMatigMiddellange termijn Matig

1. AI kwantitatieve momentumhandel

1. Kwantitatieve momentumhandel

Operationeel mechanisme:

AI-algoritmen ondersteunen deze strategie door nauwgezet de prijsontwikkelingen van diverse effecten, zoals aandelen, futures en valuta's, te volgen. Het onderscheidt nauwgezet effecten die een opwaarts koersmomentum vertonen.

Voors:

 • Speelt in op heersende trends en momentum voor transacties met een hoge waarschijnlijkheid.
 • Winst uit zowel stijgend als dalend momentum.
 • De precisie wordt verbeterd door middel van kwantitatief begeleide in- en uitgangen.

nadelen:

 • Kwetsbaar voor abrupte trendomkeringen en Marktvolatiliteit.
 • Risico van buitensporige handel bij gebrek aan strenge kwantitatieve regels.
 • Verplicht voortdurend toezicht en portefeuilleaanpassingen.

Implementatieaanbevelingen:

 • Gebruik een AI-systeem waarin diepgaand leren algoritmen voor nauwkeurige identificatie van momentumverschuivingen.
 • Combineer momentumsignalen met risicobeheerstrategieën die positiebepaling en stop-loss-mechanismen omvatten.
 • Geef blijk van een voorliefde voor effecten met een robuuste en substantiële prijsstijging handelsvolumes.
 • Bescherming tegen concentratierisico door brede diversificatie over niet-gecorreleerde effecten.

2. AI Mean Reversion-handel

2. Mean Reversion-handel

Operationeel mechanisme:

Deze strategie gedijt op de neiging van de markten om terug te keren naar hun eigen situatie gemiddelde of gemiddeld. AI-algoritmen nemen longposities in de effectenhandel onder de gemiddelde prijs en shortposities in de handel daarboven, waarbij ze een eventuele omkering voorzien.

Voors:

 • Gedijt in bereikgebonden markten zonder defined trends.
 • Harmoniseert goed met activaklassen die rond een gemiddelde schommelen.
 • Mean reversion-grenzen beperken het risico.

nadelen:

 • Gevoelig voor beknelling in langdurige trends.
 • Een terugkeer zou zich na langdurige tussenpozen kunnen voordoen.
 • Complex om nauwkeurig uit te voeren bij gebrek aan kwantitatieve mogelijkheden.

Implementatieaanbevelingen:

 • Maak gebruik van machine learning-modellen, zoals kunstmatige neurale netwerken (ANN's), om schattingen van het gemiddelde reversieniveau te verfijnen.
 • Vergroot de precisie door sentimentanalyse op te nemen voor verbetering van de handelsinvoer.
 • Defigeen duidelijke terugslag prijsdoelen en het afdwingen van stop-loss-mechanismen aan beide kanten.
 • Handhaaf verstandige posities die goed gediversifieerd zijn.

3. Handelen in AI-patroonherkenning

3. Patroonherkenningshandel

Operationeel mechanisme:

AI-algoritmen zijn getraind om historische prijspatronen te onderscheiden die een hoge waarschijnlijkheid inluiden handel mogelijkheden. Bij het identificeren van deze patronen initieert AI automatisch lucratieve transacties.

Voors:

 • Deze tijdloze strategie maakt gebruik van duurzame marktpatronen.
 • De synergie tussen AI en statistische backtesting levert robuuste signalen op.
 • Emotionele vooroordelen worden geëlimineerd op het gebied van op patronen gebaseerde handel.

nadelen:

 • Substantiële gegevensvereisten voor de initiële trainingsfase.
 • Patronen kunnen mislukken of foutieve signalen produceren.
 • Overoptimalisatie kan leiden tot beter passende modellen.

Implementatieaanbevelingen:

 • Train het systeem gedurende langere tijd en onder gevarieerde marktomstandigheden.
 • Maak gebruik van een scala aan technische indicatoren om patroonvervulling te bevestigen.
 • Zorg voor verstandig geldbeheer en mechanismen voor risicobeheersing.
 • Pas de selectiviteit van het systeem aan door u op specifieke instrumenten te richten.

4. Handel in AI-sentimentanalyse

4. Sentimentanalyse Handelen

Operationeel mechanisme:

AI-algoritmen onderzoeken nieuwskoppen, artikelen, blogs, forums en social media om het bullish of bearish sentiment te peilen. NLP-algoritmen en machine learning modellen voegen deze signalen samen, waardoor geautomatiseerde transacties mogelijk zijn in overeenstemming met het heersende sentiment.

Voors:

 • Faciliteert tijdig inzicht in de veranderende psychologie en verwachtingen van beleggers.
 • Biedt uitgebreide gegevensdekking via mainstream- en sociale media-analyse.
 • Vermindert menselijke cognitieve vooroordelen.

nadelen:

 • Het sentiment kan snel schommelen, wat mogelijk kan leiden tot zweepzaagbewegingen.
 • Niet alle informatie is verhandelbaar of marktbewegend.
 • Vereist bekwame AI-technologie voor nauwkeurige automatisering.

Implementatie aanbevelingen:

 • Combineer sentimentsignalen met technische indicatoren voor nauwkeurige timing.
 • Ken meer betekenis toe aan gerenommeerde influencers en gerenommeerde bronnen.
 • Houd sentimentgegevens bij over verschillende tijdsbestekken.
 • Personaliseer modellen op activaklasse en bronbetrouwbaarheid.

5. AI-algoritmische hedging

5. Algoritmische hedging

Operationeel mechanisme:

AI-systemen onderzoeken de relaties tussen activaklassen, effecten en derivaten om effectieve hedgingmogelijkheden te onderscheiden. Algoritmen bepalen de optimale omvang en timing van de hedgingpositie, waarbij portefeuilles dynamisch worden aangepast om de afdekking in stand te houden naarmate de marktomstandigheden evolueren.

Voors:

 • Beschermt tegen verliezen tijdens marktdalingen.
 • Faciliteert posities met hefboomwerking met minimale risicoblootstelling.
 • Automatisering gedijt zelfs in snel tempo veranderende markten.

nadelen:

 • Kan de winst beperken in sterk trendmatige markten.
 • Het vereist ingewikkelde modellering en aanzienlijke computerbronnen.
 • Cumulatieve hedgingkosten kunnen in de loop van de tijd toenemen.

Implementatieaanbevelingen:

 • Kies voor een alomvattende portefeuillebenadering in plaats van u uitsluitend op individuele posities te concentreren.
 • Gebruik correlatieanalyse om activa met omgekeerde relaties te identificeren.
 • Zorg voor optimale afdekkingsratio's en herijk ze indien nodig door de marktdynamiek.
 • Blijf uit de buurt van naakte long- of shortposities zonder overeenkomstige afdekkingen.

6. AI Statistische arbitragehandel

6. Statistische arbitragehandel

Operationeel mechanisme:

Deze hoge frequentie trading strategie streeft ernaar te profiteren van prijsverschillen op de korte termijn in gecorreleerde effecten. AI-algoritmen houden nauwlettend toezicht op de prijsrelaties tussen activa, zoals aandelen en hun ETF's. Transacties worden onmiddellijk gestart bij het detecteren van prijsverschillen, waarbij gebruik wordt gemaakt van uitvoeringssnelheden van milliseconden om minieme verschillen te exploiteren.

Voors:

 • Maakt gebruik van de patroonherkenningskracht van AI voor het genereren van signalen.
 • Verzamelt bescheiden maar voorspelbare winsten tijdens grootschalige handel.
 • Handhaaft marktneutraliteit met goeddefirisicoparameters.

nadelen:

 • Vereist een substantieel transactievolume om winst te genereren.
 • Kansen zijn vluchtig in snelle markten.
 • Grote orders kunnen kosten met zich meebrengen die gevolgen hebben voor de markt.

Implementatieaanbevelingen:

 • Implementeer deze strategie met directe markttoegang om een ​​snelle uitvoering te garanderen.
 • Beperk posities tot intraday-duren om nachtelijke risico's te voorkomen.
 • Nauwkeurige uitvoering is absoluut noodzakelijk in smalle arbitragevensters.
 • Blijf waakzaam voor indicaties van overfitting van het model.

7. AI-algoritmische uitvoeringshandel

7. Algoritmische uitvoeringshandel

Operationeel mechanisme:

AI zet zijn analytische vermogen in om de handel versterken executie. Het evalueert de marktliquiditeit, volatiliteit en microstructuur om de optimale uitvoeringsstrategie te bepalen. Grote orders worden onderverdeeld in kleinere segmenten voor discrete uitvoering, en transacties worden getimed om de kosten en ontsporingen te beperken. Zelflerende algoritmen verfijnen voortdurend de uitvoeringsprestaties.

VOORDELEN:

 • Verbetert de handelsefficiëntie en effectiviteit.
 • Reduceert transactiekosten, inclusief kosten en slippen.
 • In staat om met complexe zaken om te gaan soorten orders en beperkingen.
 • Zorgt voor consistentie in handelsscenario's onder hoge druk.

nadelen:

 • Verplicht een belangrijke opslagplaats voor historische gegevens voor strategieontwikkeling.
 • Minder effectief voor de handel in effecten met een lage liquiditeit.
 • Kan slechter presteren dan menselijke handelaren op markten met weinig handel.

Implementatieaanbevelingen:

 • Voer rigoureuze backtestalgoritmen uit met behulp van gesimuleerde orders om de prestaties te valideren.
 • Gebruik bij voorkeur bedrijfseigen gegevens voor trainingsmodellen, indien toegankelijk.
 • Geef de voorkeur aan zeer liquide instrumenten om de uitvoering te optimaliseren.
 • Update modellen regelmatig om ze aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden.

8. AI slimme orderroutering

8. Slimme orderroutering

Operationeel mechanisme:

AI-algoritmen monitoren en beoordelen orderboekgegevens van diverse beurzen en liquiditeitspools nauwlettend. Op basis van factoren als ordergrootte, prijzen en huidige marktomstandigheden selecteren AI-algoritmen de meest voordelige locatie voor orderuitvoering. Orders worden vakkundig over meerdere bestemmingen verdeeld om de openbaarmaking van handelsstrategieën te minimaliseren, en zelflerende modellen verbeteren voortdurend de prestaties.

Voors:

 • Vermindert vertragingen bij de orderafhandeling dankzij een verstandige routing.
 • Verlaagt de handelskosten door mogelijkheden voor prijsverbetering.
 • Past zich naadloos aan de veranderende marktdynamiek aan.
 • Elimineert de noodzaak van handmatige locatieselectie.

nadelen:

 • Brengt complexe integratie met meerdere beurzen en makelaarsplatforms met zich mee.
 • Vereist uitgebreide gegevensbronnen voor nauwkeurige liquiditeitsmodellering.
 • Vertrouwt op systemen van derden voor realtime datafeeds.

Implementatieaanbevelingen:

 • Benut orderboekgegevens om dynamische liquiditeit te voorspellen.
 • Houd bij het analyseren van locaties rekening met factoren zoals snelheid, kosten en afwijzingspercentages.
 • Beoordeel de handelsregels in gefragmenteerde markten.
 • Implementeer gerandomiseerde routeringslogica om te beschermen tegen reverse engineering van strategieën.

9. AI gebeurtenisgestuurde handel

9. Gebeurtenisgestuurde handel

Operationeel mechanisme:

AI-systemen verwerken en interpreteren enorme hoeveelheden nieuws, winstgegevens, SEC-indieningenen economische publicaties. Er worden bruikbare inzichten verzameld om te voorspellen potentiële markteffecten. Transacties worden automatisch uitgevoerd om van de verwachte winst te profiteren prijsbewegingen voortkomend uit belangrijke gebeurtenissen.

Voors:

 • Maakt tijdige handelsbeslissingen mogelijk, afgestemd op marktveranderende gebeurtenissen.
 • Vermindert de invloed van menselijke cognitieve vooroordelen.
 • Navigeer effectief door de ingewikkelde dynamiek tussen de markten.

nadelen:

 • De nauwkeurige interpretatie van alle relevante informatie kan een uitdaging zijn.
 • Het nieuws kan voortijdig worden verspreid of geanticipeerd door de markten.
 • Een groot aantal valse signalen kan voortkomen uit irrelevante gebeurtenissen.

Implementatieaanbevelingen:

 • Combineer nieuwsanalyse met technische indicatoren om de nauwkeurigheid te verbeteren.
 • Geef prioriteit aan gebeurtenissen met een aangetoonde historische impact op de markten.
 • Onderhoud gediversifieerde portefeuilles om risico's te beheersen.
 • Pas modellen aan op basis van branche, bedrijf en type evenement.

10. AI/menselijke collaboratieve handel

10. AI/menselijke collaboratieve handel

Operationeel mechanisme:

Deze strategie combineert de menselijke creativiteit met de rekenkracht van AI. Ervaren handelaren maken gebruik van AI voor data-analyse en patroonherkenning. AI-modellen verbeteren menselijke handelsbeslissingen via geautomatiseerde signalen, waarschuwingen en analyses. Mensen dragen creatieve input bij, zoals strategieontwerp, intuïtie en marktexpertise.

Voors:

 • Maakt gebruik van de sterke punten van zowel menselijke intuïtie als datagestuurde AI-modellen.
 • Menselijk toezicht verkleint het risico van op AI gebaseerde beslissingen beïnvloed door foutieve menselijke vooroordelen.
 • Verbetert menselijke handelaars in plaats van ze te vervangen.

nadelen:

 • Vereist bedrevenheid in het synergiseren menselijke en AI-capaciteiten.
 • Mogelijkheid tot menselijke overschrijvingen op basis van foutieve vooroordelen.
 • Het handhaven van een consistente, collaboratieve workflow kan een uitdaging zijn.

Implementatieaanbevelingen:

 • Behoud menselijk strategisch toezicht terwijl u AI gebruikt voor de uitvoering.
 • Reserveer de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid voor menselijke handelaars.
 • Maak gebruik van AI om door mensen gegenereerde strategieconcepten snel te testen en te verfijnen.
 • Maak gebruik van AI om uitgebreide datasets te verkennen voor uitgebreide analyses.

Het toppunt van AI-handelssystemen

De succesvolle implementatie van deze AI-handelsstrategieën vereist gespecialiseerde expertise. De optimale aanpak betekent samenwerken met gevestigde bedrijven hedge funds, eigen handelsfirma's of fintech-leveranciers die zijn uitgerust met bewezen AI-systemen. De suprematie van kunstmatige intelligentie stelt handelaren in staat strategieën uit te voeren met bovenmenselijke snelheid, precisie en analytisch inzicht.

Hoewel de AI-handel nog steeds in ontwikkeling is, hebben deze technologieën een opmerkelijk potentieel getoond voor het hervormen van het investerings- en handelslandschap. Naarmate meer entiteiten AI adopteren en innoveren, kunt u anticiperen op de integrale rol ervan op de kapitaalmarkten en portefeuillebeheer. De concurrentievoordeel Het aanbod van AI-algoritmen impliceert dat deze technologie op het punt staat in de toekomst een onmisbaar vermogen te worden voor alle serieuze marktdeelnemers.

Vergelijking van de belangrijkste kenmerken

Wanneer u de toepassing van AI in de handel overweegt, is het essentieel om deze best practices in gedachten te houden:

 • Begin klein: Evalueer AI-hulpmiddelen op papierhandel of aanvankelijk met kleine hoeveelheden kapitaal.
 • Aanvullen, niet vervangen: Gebruik AI om bestaande processen te verbeteren in plaats van ze volledig te vervangen.
 • Combineer AI met menselijk inzicht: Algoritmen ontberen gezond verstand, dus menselijk toezicht is cruciaal.
 • Implementeer een krachtig risicobeheer: AI kan slechte gewoonten aanleren, dus risicobeheersing is van cruciaal belang.
 • Zorg voor transparantie: Maak AI-besluitvorming transparant om vertrouwen op te bouwen.
 • Let op overfitting: Strenge testen buiten de steekproef zijn noodzakelijk om deze valkuil te vermijden.
 • Controleer op vooroordelen en ethische kwesties: Wees je bewust van mogelijke ethische problemen en verborgen vooroordelen in AI-modellen.
 • Modellen regelmatig opnieuw trainen: Markten evolueren dynamisch, dus het updaten van modellen met nieuwe gegevens is essentieel.

Belangrijkste voordelen van AI-handel

AI-handel biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditionele handelsbenaderingen:

 • Speed: AI kan enorme hoeveelheden gegevens verwerken en kansen identificeren in microseconden, waardoor kortstondige inefficiënties kunnen worden benut.
 • Nauwkeurigheid: Geavanceerde machine learning-modellen kunnen complexe patronen blootleggen die menselijke analisten mogelijk over het hoofd zien, waardoor de voorspellende nauwkeurigheid wordt verbeterd.
 • Aanpassingsvermogen: AI-systemen kunnen hun strategieën voortdurend bijwerken in dynamische omgevingen en relevant blijven.
 • Schaalbaarheid: AI kan handelsstrategieën voor duizenden aandelen verwerken en deze onvermoeibaar en zonder vermoeidheid uitvoeren.
 • Kostenbesparingen: AI vermindert de behoefte aan grote, dure analistenteams en verlaagt de transactiekosten door geoptimaliseerde handelsuitvoering.

Risico's en uitdagingen van AI-handel

AI-handel brengt ook een aantal risico's en uitdagingen met zich mee:

 • overfitting: AI-modellen presteren mogelijk goed in backtests, maar falen bij live handelen, waardoor rigoureuze tests buiten de steekproef nodig zijn.
 • Verborgen vooroordelen: Trainingsdata Vooroordelen kunnen leiden tot suboptimale beslissingen die niet meteen duidelijk zijn.
 • Veranderende markten: Markten evolueren, dus AI-modellen hebben periodieke updates nodig om achteruitgang te voorkomen.
 • Transparantie: Complexe modellen zoals deep learning kunnen zich gedragen als "zwarte dozen" met een lage interpreteerbaarheid.
 • Regulatie: AI-handel brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van bestuur, openbaarmaking en aansprakelijkheid, waardoor regelgevingsrichtlijnen noodzakelijk zijn.

De toekomst van AI in de handel

AI wint snel terrein in de handel investeringslandschap. Naarmate algoritmen krachtiger en toegankelijker worden, zal AI de manier waarop markten en deelnemers opereren blijven transformeren. Verantwoord toezicht en bestuur zullen echter van cruciaal belang zijn voor het opbouwen van vertrouwen en het garanderen van positieve maatschappelijke resultaten.

Handelaren die AI willen inzetten, moeten beginnen met een diepgaand inzicht in hun strategie, gegevens en markten, zodat ze AI oordeelkundig kunnen toepassen om hun voorsprong te vergroten. Met de juiste aanpak kan AI een waardevolle toevoeging worden in plaats van een black box die vatbaar is voor overbelofte.

Veelgestelde vragen

AI-algoritmische handel maakt gebruik van computerprogramma's met geautomatiseerde regels en AI/ML om handelsbeslissingen te nemen, orders te plaatsen en transacties te beheren met minimale menselijke tussenkomst.

AI biedt snelheid en precisie bij data-analyse, patroonherkenning, orderuitvoering, risicobeheer en andere aspecten die menselijke handelaren niet kunnen evenaren. Dit geeft een voorsprong aan AI-handelsstrategieën.

Potentiële risico's omvatten het overfitting van modellen op historische gegevens, codeerfouten in algoritmen, overmatige handel en de gevoeligheid voor flash-crashes en volatiliteit. Goede ontwikkeling, testen en risicobeheersing zijn essentieel.

Succesvolle ontwikkeling vereist expertise op het gebied van AI/machine learning, kwantitatieve handelsstrategieën, marktmicrostructuur, data science, backtesting, codering en voorspellende analyses. Een multidisciplinair team is ideaal.

A: Handelaren kunnen interne AI-mogelijkheden bouwen, kant-en-klare AI-handelsplatforms kopen of via beleggen hedge funds en handelsfirma's met een gevestigde AI-handelsinfrastructuur.

Er wordt verwacht dat AI een integraal onderdeel zal worden van de kapitaalmarkten en de handel naarmate de adoptie toeneemt. De concurrentievoordelen van AI zullen in de toekomst waarschijnlijk essentieel worden voor alle serieuze handelaren.

Lees meer gerelateerde onderwerpen:

Disclaimer

In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over de auteur

Damir is de teamleider, productmanager en redacteur bij Metaverse Post, met onderwerpen als AI/ML, AGI, LLM's, Metaverse en Web3-gerelateerde velden. Zijn artikelen trekken maandelijks een enorm publiek van meer dan een miljoen gebruikers. Hij blijkt een expert te zijn met 10 jaar ervaring in SEO en digitale marketing. Damir is genoemd in Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto en andere publicaties. Hij reist als digitale nomade tussen de VAE, Turkije, Rusland en het GOS. Damir behaalde een bachelordiploma in natuurkunde, wat hem volgens hem de kritische denkvaardigheden heeft gegeven die nodig zijn om succesvol te zijn in het steeds veranderende landschap van internet. 

Meer artikelen
Damir Jalalov
Damir Jalalov

Damir is de teamleider, productmanager en redacteur bij Metaverse Post, met onderwerpen als AI/ML, AGI, LLM's, Metaverse en Web3-gerelateerde velden. Zijn artikelen trekken maandelijks een enorm publiek van meer dan een miljoen gebruikers. Hij blijkt een expert te zijn met 10 jaar ervaring in SEO en digitale marketing. Damir is genoemd in Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto en andere publicaties. Hij reist als digitale nomade tussen de VAE, Turkije, Rusland en het GOS. Damir behaalde een bachelordiploma in natuurkunde, wat hem volgens hem de kritische denkvaardigheden heeft gegeven die nodig zijn om succesvol te zijn in het steeds veranderende landschap van internet. 

Van Ripple tot The Big Green DAO: hoe cryptocurrency-projecten bijdragen aan liefdadigheid

Laten we initiatieven onderzoeken die het potentieel van digitale valuta voor goede doelen benutten.

Meer weten

AlphaFold 3, Med-Gemini en anderen: de manier waarop AI de gezondheidszorg transformeert in 2024

AI manifesteert zich op verschillende manieren in de gezondheidszorg, van het blootleggen van nieuwe genetische correlaties tot het versterken van robotchirurgische systemen...

Meer weten
Sluit u aan bij onze innovatieve technologiegemeenschap
Lees meer
Lees meer
Biswap publiceert nieuwe strategische routekaart, richt zich op uitbreiding van meerdere ketens en introductie van liquide staking
Markten Nieuwsverslag Technologie
Biswap publiceert nieuwe strategische routekaart, richt zich op uitbreiding van meerdere ketens en introductie van liquide staking
24 mei 2024
Web3 AI onthuld: Jimmy Zhao legt uit hoe BNB Chain's integratie van Blockchain en AI Redefines Vertrouwen, transparantie en decentralisatie
Interview Business Markten Software Technologie
Web3 AI onthuld: Jimmy Zhao legt uit hoe BNB Chain's integratie van Blockchain en AI Redefines Vertrouwen, transparantie en decentralisatie
24 mei 2024
Hyperliquid onthult HIP-1 Spot Token-implementatiefunctie op zijn mainnet en beveelt testen aan voor een soepele implementatie
Nieuwsverslag Technologie
Hyperliquid onthult HIP-1 Spot Token-implementatiefunctie op zijn mainnet en beveelt testen aan voor een soepele implementatie
24 mei 2024
De beste deals van deze week, grote investeringen in AI, IT, Web3, en Crypto (20-24.05)
Verteren Toplijsten Business Lifestyle Markten Software Technologie
De beste deals van deze week, grote investeringen in AI, IT, Web3, en Crypto (20-24.05)
24 mei 2024