crypto Wiki
10 oktober 2022

De Bitcoin Blockchain: een beginnershandleiding

In het kort

De bitcoin-blockchain is een gedecentraliseerd, gedistribueerd grootboek dat ten grondslag ligt aan het Bitcoin-netwerk

Het gedecentraliseerde netwerk van de Bitcoin-blockchain wordt geprezen om zijn veiligheid en onveranderlijkheid

Als je van Bitcoin hebt gehoord, begrijp je niet hoe het werkt. In deze wegwijzer bespreken we de basisprincipes van de Bitcoin-blockchain en leggen we uit hoe het werkt. We zullen ook enkele voordelen van het gebruik van de blockchain bespreken.

De Bitcoin Blockchain: een beginnershandleiding

Introductie

De Bitcoin-blockchain is een gedecentraliseerd, gedistribueerd grootboek dat ten grondslag ligt aan het Bitcoin-netwerk. Het registreert alle Bitcoin-transacties in een openbaar zichtbaar, onveranderlijk logboek. Transacties worden gegroepeerd in blokken, die vervolgens chronologisch aan elkaar worden geketend om de blockchain te vormen. 

De Bitcoin-blockchain dient als basis voor andere toepassingen dan cryptocurrency. Deze omvatten slimme contracten, gedecentraliseerde uitwisselingen en meer. De flexibiliteit van de blockchain stelt ontwikkelaars in staat om er een breed scala aan applicaties op te bouwen. Dit heeft geleid tot een levendig ecosysteem van start-ups en bedrijven.

Het gedecentraliseerde netwerk van de Bitcoin-blockchain maakt het geprezen om zijn veiligheid en onveranderlijkheid. Er is geen centraal punt van controle of falen. In plaats daarvan wordt het netwerk aangedreven door een wereldwijd netwerk van computers waarop de Bitcoin-software draait. Dit gedistribueerde netwerk zorgt ervoor dat er niet met de blockchain kan worden geknoeid, omdat er een consensus moet zijn tussen alle deelnemende computers.

De Bitcoin-blockchain is een intrigerende en innovatieve technologie met veel potentieel. Het heeft al een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we over geld en data denken. We kunnen meer toepasbare blockchain-toepassingen verwachten naarmate het steeds populairder wordt.

Hoe werkt een blockchain?

Begrijpen hoe een blockchain werkt, helpt om eerst de componenten te begrijpen waaruit een blockchain bestaat.

De componenten waaruit een blockchain bestaat, zijn:

Blokken: Een blok is een lijst met nieuwe transacties. Naarmate de blokken aan de ketting worden toegevoegd, wordt hun inhoud moeilijker te wijzigen.

transacties: Een transactie is een vastlegging van een uitwisseling tussen twee partijen. Transacties worden gebundeld in blokken en toegevoegd aan de blockchain.

Transactieproces

Wanneer een transactie is gedaan, wordt deze naar het netwerk verzonden en geverifieerd door de computers op het netwerk. Elke computer geeft vervolgens een tijdstempel en voegt de transactie toe aan zijn digitale grootboek. Zodra een transactie aan een grootboek is toegevoegd, kan deze niet meer worden gewijzigd of verwijderd. Dit creëert een permanent, veilig record van alle transacties die op de blockchain zijn gedaan.

Blockchain-decentralisatie: Een van de belangrijkste kenmerken van blockchain-technologie is het gedecentraliseerde karakter ervan. In tegenstelling tot een traditionele database op een enkele server of een groep servers, wordt een blockchain gedistribueerd over een groot netwerk van computers.

Deze gedecentraliseerde structuur maakt blockchain veel veiliger tegen hacken en knoeien, omdat er geen centraal aanvalspunt is. Het zorgt er ook voor dat de blockchain kan worden uitgevoerd zonder dat een derde partij transacties moet goedkeuren of verifiëren.

Transparantie: Een ander belangrijk kenmerk van blockchain is de transparantie. Alle transacties die op de blockchain worden gedaan, zijn openbaar en kunnen worden bekeken door iedereen met toegang tot het netwerk. Dit zorgt voor volledige transparantie van alle transacties die op de blockchain worden gedaan.

De Bitcoin-blockchain is het eerste en meest bekende voorbeeld van een blockchain. Er worden echter veel andere soorten blockchains ontwikkeld voor verschillende doeleinden.

Mijnwerkers zijn mensen (of computers) die transacties bevestigen door complexe wiskundige problemen op te lossen. Een nieuw blok wordt toegevoegd aan de blockchain wanneer een miner een probleem oplost.

Hoe werkt een blockchain?

Nu we de componenten van een blockchain begrijpen, gaan we kijken hoe een blockchain werkt.

Elk blok bevat een hash, een unieke code die het blok identificeert. Blokken bevatten ook transacties, dit zijn records van uitwisselingen tussen twee partijen.

Wanneer een blok aan de blockchain wordt toegevoegd, wordt het erg moeilijk om de inhoud van het blok te wijzigen. Dat komt omdat elk blok zijn hash bevat en de hash van het blok ervoor. Het wijzigen van de inhoud van een blok zou betekenen dat de hash ervan moet worden gewijzigd, wat ook zou betekenen dat de hash van het blok ervoor moet worden gewijzigd, enzovoort. Daarom is het zo moeilijk om de inhoud van een blockchain te veranderen.

Mijnwerkers bevestigen transacties door complexe wiskundige problemen op te lossen. Wanneer een mijnwerker een probleem oplost, wordt er een nieuw blok aan de blockchain toegevoegd en wordt de mijnwerker beloond met cryptocurrency.

De moeilijkheidsgraad van de wiskundige problemen die mijnwerkers moeten oplossen, neemt toe naarmate er meer blokken aan de blockchain worden toegevoegd. Dat komt omdat er voor elk probleem maar één juiste oplossing kan zijn. Naarmate meer mijnwerkers zich bij het netwerk aansluiten en de problemen proberen op te lossen, wordt het moeilijker om een ​​oplossing te vinden.

Is Blockchain veilig?

Ja, blockchain is een veilige manier om gegevens bij te houden en op te slaan. Transacties op de blockchain worden geverifieerd en van een tijdstempel voorzien door de computers op het netwerk, waardoor het onmogelijk is om ze te wijzigen of te verwijderen.

Over het algemeen is blockchain een transparante en veilige manier om gegevens bij te houden. Het gedecentraliseerde karakter maakt het beter bestand tegen hacking en sabotage, en de transparantie zorgt voor volledige transparantie van alle transacties die op het netwerk worden gedaan.

Blockchain is een fascinerende technologie met het potentieel om een ​​breed scala aan industrieën te ontwrichten. Het bevindt zich echter nog in de beginfase en het zal interessant zijn om te zien hoe het zich in de loop van de tijd ontwikkelt.

Kort verhaal over de Bitcoin-blockchain

In hun paper "How to Time-Stamp a Digital Document", schetsten Stuart Haber en W. Scott Stornetta het concept van blockchain-technologie in 1991. In dit essay beschreven ze hoe informatie veilig kan worden bewaard met behulp van een continue keten van tijdstempels.

Bitcoin is oorspronkelijk ontworpen om het mogelijk te maken om Bitcoin-cryptocurrency te verhandelen. Maar de mensen die het voor het eerst gingen gebruiken en degenen die het maakten, beseften dat het veel meer kon. Dus zorgden ze ervoor dat de blockchain meer kon vastleggen dan alleen informatie over hoe het token beweegt.

Het mooie van blockchain is dat het veilige, fraudebestendige gegevensregistratie mogelijk maakt zonder dat er een gecentraliseerde autoriteit nodig is. Dit heeft tal van toepassingen die verder gaan dan cryptocurrency, waaronder slimme contracten, supply chain management en stemsystemen.

De Bitcoin-blockchain is het eerste en meest bekende voorbeeld van een blockchain. Het is operationeel sinds 2009 en is momenteel de meest gebruikte blockchain. De Bitcoin-blockchain is een grootboek waarin alle Bitcoin-transacties worden geregistreerd. Het is gedecentraliseerd en wordt niet op een willekeurige locatie opgeslagen, maar verspreid over een computernetwerk. Dit maakt het ongelooflijk moeilijk om te hacken of te manipuleren.

De Bitcoin-blockchain is ongelooflijk succesvol geweest en heeft de ontwikkeling van andere blockchains geïnspireerd. Ethereum is bijvoorbeeld een blockchain die is ontworpen om slimme contracten te ondersteunen. Blockchains hebben het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in veel industrieën en beginnen dat nu al te doen.

Bitcoin versus Blockchain

Bitcoin en blockchain-technologie zijn de afgelopen jaren in de schijnwerpers gezet. Als 's werelds toonaangevende cryptocurrency heeft Bitcoin voor veel buzz gezorgd, waarbij sommige mensen het aanprijzen als de toekomst van geld en anderen waarschuwen voor de potentiële zeepbel. Ondertussen wint blockchain langzaamaan aan mainstream acceptatie, waarbij grote bedrijven en financiële instellingen de mogelijke toepassingen ervan beginnen te verkennen.

Dus, wat is het verschil tussen Bitcoin en blockchain? Hier is een kort overzicht:

Bitcoin is een digitale valuta die cryptografie gebruikt om transacties te beveiligen en de aanmaak van nieuwe eenheden te controleren. Blockchain is een gedistribueerde database die transactierecords opslaat en veilige, transparante en fraudebestendige gegevensbewaking mogelijk maakt.

Hoewel Bitcoin afhankelijk is van blockchain-technologie om te functioneren, zijn de twee niet hetzelfde. Blockchain kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen buiten cryptocurrency, zoals identiteitsbeheer, het volgen van de toeleveringsketen, enz.

Het belangrijkste verschil tussen Bitcoin en blockchain is dat Bitcoin een gedecentraliseerde valuta is die afhankelijk is van peer-to-peer-transacties. Blockchain daarentegen is een gedistribueerde database die gegevens veilig en transparant kan opslaan. Hoewel Bitcoin voor veel hype heeft gezorgd, is het nog steeds onduidelijk of dit uiteindelijk zal gebeuren slagen of falen. Aan de andere kant is Blockchain al begonnen mainstream te worden en wordt het algemeen beschouwd als een baanbrekende technologie met een enorm potentieel.

Wat is een blok?

Een blok registreert enkele of alle van de meest recente Bitcoin transacties die nog niet zijn geregistreerd in eerdere blokken. Zodra een blok is toegevoegd aan het einde van de blockchain, is het erg moeilijk om terug te gaan en de inhoud van het blok te wijzigen. Dat komt omdat elk blok zijn eigen hash bevat en de hash van het blok ervoor. Hash-codes worden gemaakt door een wiskundige functie die digitale informatie omzet in een reeks cijfers en letters. Als die informatie op enigerlei wijze wordt bewerkt, verandert ook de hashcode.

Wat is een blok?

Dus als iemand zou proberen een transactie te wijzigen die al in een blok was vastgelegd, zou hij de hash van dat blok en de hash van elk volgend blok in de blockchain moeten veranderen. Dat is vrijwel onmogelijk. Dus zodra een blok aan de blockchain is toegevoegd, wordt het erg moeilijk om de authenticiteit van de transactiegegevens te bewerken en te verifiëren.

Hoe wordt een blok toegevoegd aan de Blockchain?

Mijnbouw is hoe nieuwe blokken aan de blockchain worden toegevoegd. Mijnwerkers worden beloond met bitcoin voor het verifiëren en vastleggen van transacties in het grootboek. In wezen verifiëren ze eerdere Bitcoin-transacties en creëren ze nieuwe blokken die aan de blockchain kunnen worden toegevoegd. 

Mijnwerkers gebruiken speciale software om wiskundige problemen op te lossen en krijgen in ruil daarvoor een bepaald aantal bitcoins. Dit biedt een slimme manier om de valuta uit te geven en stimuleert meer mensen om te mijnen. 

Naarmate er meer mijnwerkers meedoen, neemt de snelheid waarmee blokken worden gemaakt toe, waardoor het voor individuen moeilijker wordt om puzzels op te lossen en beloningen te verdienen. Om het aanmaken van nieuwe blokken te controleren, gebruikt Bitcoin wat bekend staat als proof-of-work. Mijnwerkers moeten eerst een complex wiskundig probleem oplossen om een ​​nieuw blok te maken. De moeilijkheidsgraad van dit probleem wordt zo aangepast dat er gemiddeld elke 10 minuten een nieuw blok wordt toegevoegd.

Bitcoin Blockchain-grootte

De Bitcoin blockchain is een openbaar grootboek waarin alle bitcoin-transacties worden geregistreerd. De blockchain groeit voortdurend naarmate "voltooide" blokken worden toegevoegd met een nieuwe reeks opnames. Elk blok bevat een cryptografische hash van het vorige blok, een tijdstempel en transactiegegevens. Bitcoin-knooppunten gebruiken de blockchain om legitieme Bitcoin-transacties te onderscheiden van pogingen om munten opnieuw uit te geven die al elders zijn uitgegeven.

Vanaf mei 2018 was de grootte van de Bitcoin-blockchain 154 gigabyte.

De Bitcoin-blockchain is de grootste en bekendste blockchain ter wereld. De omvang is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid doordat steeds meer mensen bitcoin zijn gaan gebruiken.

Bitcoin Blockchain-grootte

De blockchain is een cruciaal onderdeel van het bitcoin-netwerk en de grootte ervan is een van de belangrijkste factoren die bitcoin zo veilig maken. Hoe groter de blockchain, hoe moeilijker het wordt voor aanvallers om ermee te knoeien.

Hoewel de omvang van de Blockchain als een positief kenmerk kan worden gezien, brengt het ook enkele uitdagingen met zich mee. Het opslaan van de Blockchain neemt bijvoorbeeld veel ruimte in beslag en kan kostbaar zijn. Bovendien, hoe groter de Blockchain wordt, hoe langer het duurt voordat nieuwe transacties worden toegevoegd, wat kan leiden tot vertragingen bij het verwerken van betalingen.

Ondanks deze uitdagingen, de Bitcoin-blockchain blijft snel groeien. Dit is te danken aan de toenemende populariteit van bitcoin en het steeds groeiende aantal mensen en bedrijven dat het gebruikt.

De Bitcoin-blockchain zal naar verwachting in omvang blijven groeien naarmate meer mensen en bedrijven bitcoin gaan gebruiken. Dit zal ervoor zorgen dat het bitcoin-netwerk veilig en efficiënt blijft.

Werkt Blockchain-technologie alleen met Bitcoin?

Nee, blockchain-technologie kan met elk digitaal activum werken. Bitcoin is de eerste en meest bekende toepassing van blockchain-technologie, maar er zijn nog veel meer mogelijke toepassingen voor deze innovatieve technologie. Blockchain-technologie kan een revolutie teweegbrengen in een breed scala van sectoren buiten de financiële sector, waaronder de gezondheidszorg, supply chain management, stemmen en meer. 

Het belangrijkste voordeel van blockchain-technologie is dat het een gedecentraliseerd systeem is dat niet kan worden gecontroleerd of gemanipuleerd door een enkele entiteit. Dit maakt het een aantrekkelijke optie voor sectoren waar vertrouwen en transparantie voorop staan. 

Veelgestelde vragen

De bitcoin blockchain is een digitaal grootboek dat alle bitcoin transacties bijhoudt. Het groeit constant naarmate "voltooide" blokken worden toegevoegd met een nieuwe set opnames. Elk blok bevat een cryptografische hash van het vorige blok, een tijdstempel en transactiegegevens.

Een blockchain is een gedistribueerde database die een veilige, transparante en fraudebestendige administratie mogelijk maakt. Met Blockchain-software kunnen gedecentraliseerde applicaties (DApps) worden gebouwd en uitgevoerd zonder een centrale autoriteit.

Een blockchain-portemonnee is een digitale portemonnee waarmee u cryptocurrencies kunt opslaan, verzenden en ontvangen. Het grote voordeel van een blockchain-portemonnee is dat deze veilig en gedecentraliseerd is. Dit betekent dat uw geld veilig is voor hackers en overheidsinmenging. Bovendien zijn blockchain-wallets vaak gratis te gebruiken en eenvoudig in te stellen.

Blockchain-programmering is het ontwikkelen en implementeren van applicaties die op een blockchain-platform draaien. Blockchain-programmering vereist een goed begrip van hoe blockchain-technologie werkt en hoe deze kan worden gebruikt om innovatieve nieuwe toepassingen te ontwikkelen.

Gedistribueerde grootboektechnologie (DLT) is een digitaal systeem voor het vastleggen van de transactie van activa waarin de transacties en hun details op meerdere plaatsen worden vastgelegd, meestal tegelijkertijd. Dit verhoogt de veiligheid en transparantie omdat er geen centraal controlepunt of single point of failure is.

Bitcoin is een cryptocurrency op de blockchain, een gedecentraliseerd grootboek van alle cryptocurrency-transacties. Blockchain is de onderliggende technologie die het bestaan ​​van Bitcoin en andere cryptocurrencies mogelijk maakt. Dus hoewel Bitcoin een specifieke toepassing is van blockchain-technologie, is blockchain het bredere concept dat Bitcoin en andere cryptocurrencies omvat.

Conclusie

Hoewel blockchain-technologie in eerste instantie is ontwikkeld om het Bitcoin-netwerk te ondersteunen, wordt het nu in verschillende andere toepassingen gebruikt. Ethereum is bijvoorbeeld een platform dat blockchain-technologie gebruikt om zijn slimme contractensysteem aan te drijven. Andere projecten gebruiken blockchain-technologie om nieuwe soorten digitale middelen te creëren, zoals Filecoin en Eco. 

Blockchain-technologie bevindt zich nog in de beginfase van ontwikkeling en het zal waarschijnlijk enige tijd duren voordat de mogelijke toepassingen ervan worden gerealiseerd. De mogelijkheden zijn echter eindeloos en het is duidelijk dat deze innovatieve technologie de potentie heeft om de wereld te veranderen.

Gerelateerde artikelen:

Disclaimer

In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over de auteur

Damir is de teamleider, productmanager en redacteur bij Metaverse Post, met onderwerpen als AI/ML, AGI, LLM's, Metaverse en Web3-gerelateerde velden. Zijn artikelen trekken maandelijks een enorm publiek van meer dan een miljoen gebruikers. Hij blijkt een expert te zijn met 10 jaar ervaring in SEO en digitale marketing. Damir is genoemd in Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto en andere publicaties. Hij reist als digitale nomade tussen de VAE, Turkije, Rusland en het GOS. Damir behaalde een bachelordiploma in natuurkunde, wat hem volgens hem de kritische denkvaardigheden heeft gegeven die nodig zijn om succesvol te zijn in het steeds veranderende landschap van internet. 

Meer artikelen
Damir Jalalov
Damir Jalalov

Damir is de teamleider, productmanager en redacteur bij Metaverse Post, met onderwerpen als AI/ML, AGI, LLM's, Metaverse en Web3-gerelateerde velden. Zijn artikelen trekken maandelijks een enorm publiek van meer dan een miljoen gebruikers. Hij blijkt een expert te zijn met 10 jaar ervaring in SEO en digitale marketing. Damir is genoemd in Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto en andere publicaties. Hij reist als digitale nomade tussen de VAE, Turkije, Rusland en het GOS. Damir behaalde een bachelordiploma in natuurkunde, wat hem volgens hem de kritische denkvaardigheden heeft gegeven die nodig zijn om succesvol te zijn in het steeds veranderende landschap van internet. 

Hot Stories
Schrijf je in op onze nieuwsbrief.
Laatste Nieuws

Van Ripple tot The Big Green DAO: hoe cryptocurrency-projecten bijdragen aan liefdadigheid

Laten we initiatieven onderzoeken die het potentieel van digitale valuta voor goede doelen benutten.

Meer weten

AlphaFold 3, Med-Gemini en anderen: de manier waarop AI de gezondheidszorg transformeert in 2024

AI manifesteert zich op verschillende manieren in de gezondheidszorg, van het blootleggen van nieuwe genetische correlaties tot het versterken van robotchirurgische systemen...

Meer weten
Sluit u aan bij onze innovatieve technologiegemeenschap
Lees meer
Lees meer
CryptoQuant: investeerders hebben een recordhoeveelheid bitcoins verzameld
crypto Wiki
CryptoQuant: investeerders hebben een recordhoeveelheid bitcoins verzameld
19 June 2024
Getokeniseerde activa zullen de cryptocurrency-markt inhalen
crypto Wiki
Getokeniseerde activa zullen de cryptocurrency-markt inhalen
19 June 2024
De evolutie van Blockchain in de energiehandel en de markten voor hernieuwbare energie
crypto Wiki
De evolutie van Blockchain in de energiehandel en de markten voor hernieuwbare energie
19 June 2024
Gebruik maken van handelsvolumeanalyse voor prijsvoorspelling van cryptocurrency
crypto Wiki
Gebruik maken van handelsvolumeanalyse voor prijsvoorspelling van cryptocurrency
19 June 2024