Algemene Voorwaarden

Definities

 1. Bedrijf - CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD. geregistreerd in SINGAPORE met ondernemingsnummer: 202131912H en geregistreerd op 390 ORCHARD ROAD, 07-03 PALAIS RENAISSANCE.
 2. Nieuwsportaal – beheerd door het bedrijf en beschikbaar op https://mpost.io
 3. Metaverse Post – verzamelnaam die kan verwijzen naar het Bedrijf of het Nieuwsportaal of naar beide
 4. Algemene voorwaarden – de laatste versie van de Metaverse Post Algemene Voorwaarden
 5. Bezoeker – een persoon die het nieuwsportaal bezoekt
 6. Richtlijnen – de rechtsbeginselen die van toepassing zijn op het Bedrijf in de zin van de jurisdictie van het Bedrijf of in de zin van juridische toepasselijkheid
 7. AVG – Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679
 8. Persoonsgegevens – dit betekent alle informatie met betrekking tot een Bezoeker die een Bezoeker identificeert of kan identificeren en die bijvoorbeeld de naam, het adres en het identificatienummer van de Bezoeker omvat.
 9. Inhoud verwijst naar alle informatie of inhoud die wordt weergegeven, gebruikt of verzonden op het nieuwsportaal of per e-mail wordt verzonden via de abonnementsservice.

Aanvaarding door de bezoeker van de Algemene Voorwaarden

Metaverse Post bezoekers worden aangemoedigd om ons beleid te lezen. Metaverse Post is een nieuwssite die ernaar streeft om directe en eerlijke rapporten over de cryptocurrency- en blockchain-industrieën aan zijn gebruikers te leveren. Deze Algemene voorwaarden zijn ontwikkeld door het bedrijf in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, relevante richtlijnen en intern beleid.

De Bezoeker stemt in met de bovenstaande Voorwaarden door het Nieuwsportaal te bezoeken, te lezen en/of te blijven gebruiken. Het gebruik van het Nieuwsportaal door de Bezoekers wordt beheerst door deze Voorwaarden, die een overeenkomst zijn tussen de Bezoeker en het Bedrijf. Als de Bezoeker niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, moet hij of zij het Nieuwsportaal verlaten en onmiddellijk stoppen met het gebruik van de diensten.

Het bedrijf is eigenaar van alle inhoud op het nieuwsportaal, die wordt beschermd door de toepasselijke wetten op het gebied van handelsmerken, auteursrechten, eigendom en intellectueel eigendom.

De Bezoeker mag de Inhoud alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, en de Bezoeker mag de Inhoud niet verspreiden onder iemand anders zonder voorafgaande toestemming van het Bedrijf.

Verzoeken om de inhoud op een andere manier te gebruiken dan hierin is toegestaan, moeten worden verzonden naar [e-mail beveiligd] voor voorafgaande beoordeling en goedkeuring.

Beperking van aansprakelijkheid

Diensten en informatie die beschikbaar zijn op het nieuwsportaal worden strikt geleverd "zoals ze zijn", "waar is" en "waar beschikbaar".

Het bedrijf geeft geen garanties (expliciet of impliciet) over de juistheid van de informatie op het nieuwsportaal. Alle impliciete garanties, inclusief maar niet beperkt tot garanties van titel, niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, worden uitdrukkelijk afgewezen door het Bedrijf.

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit het onderscheppen door derden van enige informatie die aan u is verstrekt via het nieuwsportaal.

Het bedrijf of een van zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen of werknemers, en eventuele leveranciers van inhoud, software en/of technologie van derden zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies of schade die de bezoeker kan lijden. in het geval van een storing of onderbreking van de werking van het Nieuwsportaal, of als gevolg van het handelen of nalaten van een andere partij die betrokken is bij de totstandkoming van het Nieuwsportaal, de daarin opgenomen gegevens of de producten of diensten die daarin worden aangeboden beschikbaar komen voor de Bezoeker, of om enige andere reden die verband houdt met toegang, onvermogen tot toegang tot of gebruik van enige informatie op het Nieuwsportaal of de materialen die daarin zijn opgenomen.

Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens de bezoeker voor enige directe, speciale, indirecte, gevolg- of incidentele schade of enige andere schade van welke aard dan ook, contractueel of onrechtmatig, zelfs als Metaverse Post of een andere partij op de hoogte is gebracht van het potentieel. Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op de overdracht van virussen die de apparatuur van de gebruiker kunnen infecteren, storing van mechanische of elektronische apparatuur of communicatielijnen, telefoon- of andere verbindingsproblemen (u kunt bijvoorbeeld uw internetprovider niet bereiken), onbevoegde toegang , diefstal, bedieningsfouten, stakingen of andere arbeidsproblemen, of welke overmacht dan ook.

Het Bedrijf garandeert niet dat het Nieuwsplatform te allen tijde beschikbaar zal zijn, of dat het veilig zal zijn.

Disclaimer

Het bedrijf kan de feitelijke juistheid van het materiaal in de meningen en artikelen die op het nieuwsportaal worden gepubliceerd niet garanderen, omdat ze het product zijn van hun schrijvers en vatbaar zijn voor vooroordelen en subjectiviteit. De inhoud, verhalen en meningen van het nieuwsportaal vertegenwoordigen geen financieel advies of een aanmoediging om op welke manier dan ook te investeren. Niets dat het bedrijf publiceert, mag worden opgevat als beleggingsadvies en gegevens of informatie op het nieuwsportaal mogen niet worden gebruikt voor investeringsdoeleinden. Alvorens financiële beslissingen te nemen, raden het Bedrijf en haar personeel elke Bezoeker ten zeerste aan om hun eigen onafhankelijke onderzoek uit te voeren en/of een deskundige beleggingsadviseur te raadplegen.

Klachten

Het creatieve werk en de eigendomsrechten van anderen worden door het bedrijf gerespecteerd en de intellectuele eigendoms- en auteursrechtwetten worden nauwgezet gehandhaafd. Als u vermoedt dat er sprake is van een schending van intellectueel eigendom of auteursrecht, neem dan onmiddellijk contact met ons op ([e-mail beveiligd]) met de bijzonderheden van de inbreuk. Vermeld in uw klacht de volgende gegevens:

 1. Informatie over de eigenaar van intellectueel eigendom
 2. Correcte identificatie van het betreffende onroerend goed
 3. Contactgegevens sollicitant

Het Bedrijf zal redelijke stappen ondernemen om de klacht tijdig op te lossen - op voorwaarde dat de klachten te goeder trouw door Bezoekers worden ingediend.

Bewaken en beoordelen

Het bedrijf zal de doeltreffendheid van deze voorwaarden regelmatig controleren, met name de kwaliteit van de procedures die erin worden beschreven, en heeft het recht om eventuele gebreken indien nodig te corrigeren.

Bovendien zullen de Voorwaarden minstens één keer per jaar door het Bedrijf worden herzien. Elke substantiële wijziging van deze voorwaarden zal aan de bezoekers van het bedrijf worden meegedeeld door een bijgewerkte versie op het nieuwsportaal te plaatsen. Tenzij anders vermeld, treden de wijzigingen in werking onmiddellijk nadat de nieuwe versie op het Nieuwsportaal is gepubliceerd.

Hot Stories

Top 10 cryptospellen om in 2024 te investeren

by Gregorius Pudovsky
27 februari 2024
Schrijf je in op onze nieuwsbrief.
Laatste Nieuws

NFTs & Mijnbouw: een digitale synergie

De toename van het gebruik van niet-fungibele tokens heeft de manier veranderd waarop we kijken naar en omgaan met ...

Meer weten

AI in Crypto

Verken het steeds evoluerende rijk van kunstmatige intelligentie binnen de cryptocurrency-sfeer. Ontdek de transformerende impact van AI...

Meer weten
Sluit u aan bij onze innovatieve technologiegemeenschap