AI Wiki Business Technologie
18 juli 2023

12 redenen waarom AI-startups mislukken en ontdek hoe u kunt slagen

Er wordt geschat dat rond 70% van de startups mislukt om te gedijen of aanzienlijke winsten te genereren voor investeerders, waarbij slechts een klein deel de status van eenhoorn bereikt. MPost Het team onderzoekt de 12 belangrijkste redenen waarom AI-startups mislukken en belicht de praktische problemen die ze tegenkomen. We zullen ons concentreren op de problemen van een gebrek aan geld, een gebrek aan vraag en een ineffectief bedrijfsmodel.

Pro Tips
1. Hier zijn enkele AI-ideeën voor bedrijven en startups die een enorm potentieel hebben in 2023.
2. De Top 10 AI-tools voor Instagram zullen naar verwachting geavanceerde functies bieden, zoals slimme planning, geautomatiseerde contentcreatie, gerichte doelgroepanalyse en real-time prestatieregistratie.
3. Deze top 10 AI-opstartversnellers hebben uitzonderlijk succes getoond bij het koesteren en voortstuwen van innovatieve bedrijven in de voorhoede van AI-technologie.
12 redenen waarom AI-startups mislukken
credit: Metaverse Post (mpost.io)

Redenen voor AI-opstartfouten

 1. Geen geld meer / er is geen manier om nieuwe investeringen aan te trekken (38%): Onvoldoende financiële middelen en het onvermogen om nieuwe investeringen binnen te halen kunnen leiden tot de ondergang van startups.
 2. Onvoldoende vraag naar het product (35%): onvoldoende marktvraag naar het product of de dienst die door de startup wordt aangeboden, kan groei en duurzaamheid in de weg staan.
 3. Verlies aan concurrenten (20%): Hevige concurrentie kan ertoe leiden dat startups marktaandeel verliezen en moeite hebben om het hoofd boven water te houden.
 4. Inefficiënt bedrijfsmodel (19%): slecht ontworpen of uitgevoerde bedrijfsmodellen kunnen de levensvatbaarheid en winstgevendheid van startups ondermijnen.
 5. Negatieve veranderingen in wetgeving (18%): Wijzigingen in regelgeving of wettelijke kaders kunnen een nadelige invloed hebben op startups, waardoor het voor hen moeilijk wordt om te werken of te voldoen aan nieuwe vereisten.
 6. Verkeerde prijsstelling (15%): Onjuiste prijsstrategieën kunnen leiden tot lage winstmarges of het onvermogen om waarde uit de markt te halen.
 7. Verkeerd team (14%): een gebrek aan een competent of samenhangend team kan de voortgang en effectiviteit van een startup in de weg staan.
 8. Slechte timing (10%): op het verkeerde moment de markt betreden kan leiden tot gemiste kansen of ongunstige groeiomstandigheden.
 9. Slecht product (8%): ​​het ontwikkelen van een product dat niet voldoet aan de behoeften van de klant of niet gedifferentieerd is, kan het succes van een startup in de weg staan.
 10. Meningsverschillen in het team / tussen het team en investeerders (7%): Interne conflicten of meningsverschillen tussen het startup-team en investeerders kunnen de bedrijfsvoering verstoren en de voortgang belemmeren.
 11. Mislukte spil (6%): onvermogen om de bedrijfsmodel of strategie als reactie op veranderingen in de markt kan leiden tot mislukking.
 12. Burn-out oprichter (5%): de uitputting en burn-out die oprichters ervaren, kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en duurzaamheid van de startup.
Verwant: Beste 30 prompts voor ChatGPT's Code Interpreter: Geen Code Data Visualisatie

Strategieën voor succes bij het opstarten van AI

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zouden startups de volgende strategieën moeten overwegen:

 1. Monitor Burn Rate en Runway: Het is cruciaal om de burn rate (maandelijkse uitstroom van fondsen) en runway (het aantal maanden dat een startup kan werken met de huidige burn rate) goed in de gaten te houden. Het behouden van een gezonde landingsbaan zorgt voor een buffer tegen financiële crises en geeft tijd voor groei.
 2. Fondsen werven Strategisch: Startups moeten zich richten op het veiligstellen van financiering niet alleen wanneer het urgent wordt, maar ook wanneer ze investeerders kunnen bewijzen dat hun kapitaal een aanzienlijke groei zal stimuleren en hogere waarderingen zal aantrekken in volgende ronden.
 3. Constante investeerdersrelaties: regelmatige communicatie met investeerders, het delen van statistieken en updates, kan sterkere relaties bevorderen en toekomstige financieringscycli versnellen.
 4. Aanpassen aan de markt: Startups moeten alert blijven op veranderingen in de macro-economische omgeving en hun strategieën dienovereenkomstig aanpassen. Flexibiliteit en wendbaarheid zijn de sleutel tot het overleven van economische neergang.

Effectieve strategieën voor financieel management en fondsenwerving in uitdagende tijden

Het veiligstellen van voldoende financiering en het effectief beheren van financiën zijn van vitaal belang voor het voortbestaan ​​en de groei van startups. Veel startups staan ​​echter voor de uitdaging om zonder geld te komen te zitten of moeite te hebben om nieuwe investeringen aan te trekken. In dit artikel gaan we in op de belangrijkste financiële statistieken die startups moeten volgen, zoals burn rate en landingsbaan, en geven we inzicht in het navigeren door het veranderende investeringslandschap. Door deze concepten te begrijpen en gezonde financiële strategieën te implementeren, kunnen startups hun kansen op succes vergroten.

Financiële statistieken bijhouden:

 1. Burn Rate: Deze statistiek vertegenwoordigt de maandelijkse uitstroom van geld van de bankrekening van de startup, inclusief uitgaven zoals salarissen, goederen en cloudopslag. Het wordt berekend door de inkomende cashflow (productinkomsten, investeringen, subsidies) af te trekken van de totale uitgaande cashflow. Als de uitgaande cashflow bijvoorbeeld $ 10,000 is en de inkomende cashflow $ 6,000, is de verbrandingssnelheid $ 4,000. Door de verbrandingssnelheid te bewaken, kunnen startups hun financiële gezondheid beoordelen en gebieden voor kostenoptimalisatie identificeren.
 2. Runway: De runway is een maatstaf voor het aantal maanden dat een startup zijn activiteiten kan volhouden met de huidige burn rate. Dit wordt bepaald door het totale bedrag op de bankrekening te delen door de burn rate. Als een startup bijvoorbeeld $40,000 op de bank heeft en een burn rate van $4,000, is de start- en landingsbaan tien maanden. Startups moeten streven naar een start- en landingsbaan die verder reikt dan de sluiting van de volgende investeringsronde, idealiter minstens anderhalf jaar. Dit biedt een buffer voor groei en stelt oprichters in staat zich te concentreren op de uitbreiding van het bedrijf.

De durf investering markt wordt beïnvloed door macro-economische factoren, die van invloed kunnen zijn op het vermogen van startups om kapitaal aan te trekken. In 2021 beleefde het wereldwijde financieringslandschap voor startups een sterke stijging, met recordbrekende investeringen van meer dan $ 600 biljoen. Megarondes en torenhoge waarderingen werden gemeengoed, gedreven door een instroom van goedkoop geld in ontwikkelde economieën.

In 2022 veranderde de situatie echter. De waarde van geld nam toe, de economie vertoonde tekenen van een recessie en venture capitalists hun eisen voor startups aangescherpt. Het aantrekken van kapitaal werd een grotere uitdaging, waardoor sommige bedrijven moesten sluiten of financiering tegen ongunstige voorwaarden accepteerden.

Strategieën voor startups:

 1. Proactieve fondsenwerving: in plaats van te wachten tot het laatste moment van financiële nood, moeten startups ernaar streven fondsen te werven wanneer ze een sterke waardepropositie en groeipotentieel hebben. Timing is cruciaal, en startups moeten investeerders laten zien hoe hun kapitaal de groei zal stimuleren en hogere waarderingen in de toekomst mogelijk zal maken financieringsrondes.
 2. Investor Relations onderhouden: Het opbouwen en onderhouden van relaties met investeerders is essentieel. Door ze regelmatig bij te werken met belangrijke statistieken, mijlpalen en voortgang, kunnen ze betrokken blijven en de fondsenwervingscyclus verkorten wanneer dat nodig is.
 3. Optimaliseer de cashflow: startups moeten hun uitgaven voortdurend evalueren en op zoek gaan naar mogelijkheden voor kostenoptimalisatie. Door de cashflow efficiënt te beheren, kunnen startups hun landingsbaan verlengen en hun weerbaarheid tegen economische schommelingen vergroten.
 4. Financieringsbronnen diversifiëren: Vertrouwen op één enkele financieringsbron kan riskant zijn. Startups moeten meerdere wegen verkennen, zoals engelse investeerders, durfkapitaalfirma's, subsidies en strategische partnerschappen, om hun financieringsbronnen te diversifiëren en de afhankelijkheid van een enkele investeerder of financieringsronde te verminderen.
Verwant: Hoe AI in 2023 winst voor bedrijven kan genereren

Vermijd uitdagingen met onvoldoende vraag, timing en marktaanpassing

Opstartreizen worden vaak gekenmerkt door hindernissen en uitdagingen die hun weg naar succes kunnen belemmeren. In dit artikel gaan we dieper in op drie belangrijke redenen waarom startups falen: onvoldoende vraag naar het product, slechte timing en de strijd om de juiste Product Market Fit te vinden. Door deze factoren te begrijpen en effectieve strategieën te implementeren, kunnen startups hun kansen vergroten om deze hindernissen te overwinnen en succes op de lange termijn te behalen.

Onvoldoende vraag naar het product:
Een van de belangrijkste redenen waarom startups haperen, is te wijten aan een gebrek aan vraag naar hun product of een ineffectieve oplossing voor een bestaand probleem. Om dit risico te verkleinen, moeten startups zich richten op het vinden van hun Product Market Fit voordat ze hun activiteiten opschalen. Dit houdt in dat het idee wordt gevalideerd en dat er een oprechte behoefte en bereidheid is om voor het product of de dienst te betalen.

De reis naar Product Market Fit omvat meestal verschillende fasen:

 1. Marktonderzoek: begin met het bestuderen van de markt en het identificeren van potentiële kansen.
 2. Prototype-ontwikkeling: maak een prototype om het concept te testen en te verfijnen.
 3. Minimum Viable Product (MVP): ontwikkel een MVP en herhaal deze op basis van gebruikersfeedback.
 4. Productlancering: Introduceer het product op de markt en trek eerste gebruikers aan.
 5. Feedback en Iteratie: Verzamel continu feedback van gebruikers en pas de strategie dienovereenkomstig aan.

Markttiming en capaciteit:
Timing speelt een cruciale rol in het succes van een startup. Het lanceren van een product in een groeiende en onderverzadigde markt kan een startup naar een leidende positie in zijn niche stuwen. Omgekeerd kan het betreden van de markt op het verkeerde moment tot problemen leiden en de groei belemmeren. Daarom moeten startups ernaar streven opkomende markten met een aanzienlijk groeipotentieel te identificeren of een markt te creëren waar de voorwaarden voor vraag aanwezig zijn.

Daarnaast is het van cruciaal belang om rekening te houden met de marktcapaciteit. Startups moeten ervoor zorgen dat de marktomvang voldoende is om hun product en bedrijfsmodel te accommoderen. Schaalvergroting in regio's met een lage koopkracht of zwakke bedrijvigheid kan uitdagingen opleveren, waardoor een focus op naburige regio's of zelfs wereldwijde expansie noodzakelijk is.

De waarde van verfijning en feedback:
Hoewel het idee van een startup niet noodzakelijkerwijs uniek hoeft te zijn, moet het wel voorzien in een echte marktbehoefte. Het verfijnen van succesvolle ideeën van concurrenten of buitenlandse spelers kan het proces van het vinden van Product Market Fit versnellen, aangezien er al marktbevestiging van de vraag is. Met deze aanpak kunnen startups gebruikmaken van de bestaande marktdynamiek en zich richten op het leveren van een verbeterde oplossing.

Het verkrijgen van feedback van gebruikers is essentieel in elke fase van de ontwikkeling van een startup. Door klantontwikkelingspraktijken zoals vragenlijsten, interviews, focusgroepen en real-time testen kunnen startups waardevolle inzichten verzamelen. Het betrekken van de "juiste" gebruikers, degenen die aansluiten bij de doelgroep, is cruciaal voor het verkrijgen van de meest bruikbare feedback. Door gebruikersfeedback te verwerken, kunnen startups hun product verfijnen en beter afstemmen op de behoeften van de klant.

Verwant: Top 10+ AI-verkooptools voor professionals in 2023

Diverse bedrijfsmodellen en hun rol bij het realiseren van duurzame inkomsten

Een cruciaal element voor het succes van een startup ligt in het opzetten van een efficiënt en levensvatbaar bedrijfsmodel. Dit artikel is bedoeld om de betekenis van een sterk bedrijfsmodel te onderzoeken en licht te werpen op verschillende modellen die gewoonlijk door startups worden gebruikt. Door de fijne kneepjes van verschillende bedrijfsmodellen en hun potentiële voordelen te begrijpen, kunnen startups weloverwogen beslissingen nemen om het genereren van inkomsten en het algehele succes te maximaliseren.

De betekenis van een goedDefiontwikkeld bedrijfsmodel:
Een bedrijfsmodel omvat de strategie waarmee een startup inkomsten genereert. In tegenstelling tot het bereiken van een Product Market Fit blijkt het vinden van het juiste bedrijfsmodel vaak eenvoudiger, omdat gebruikers over het algemeen bereid zijn te betalen voor een waardevol product of een waardevolle dienst. Een put-defiHet ned-bedrijfsmodel zorgt ervoor dat een startup effectief geld kan verdienen met zijn aanbod, waardoor duurzame groei en winstgevendheid worden bevorderd.

Synergie en aanpassingsvermogen:
Het is vermeldenswaard dat startups vaak meerdere bedrijfsmodellen combineren om inkomstenstromen te diversifiëren en zich aan te passen aan de marktvraag. Mediakanalen kunnen bijvoorbeeld advertentie- en abonnementsmodellen integreren, waardoor zowel inkomsten uit advertenties als betaalde abonnementen worden gegarandeerd. marktplaatsen kan transacties te gelde maken en tegelijkertijd aanvullende diensten aanbieden om inkomsten te genereren. Bovendien zijn grote ondernemingen de afgelopen jaren overgestapt op het lucratievere SaaS-model, waarbij ze profiteren van de groeiende vraag voor cloudgebaseerde oplossingen.

Verwant: Top 10+ AI-tools voor sociale media (SMM) in 2023

Wat zijn de belangrijkste bedrijfsstatistieken voor het succes van AI-startups?

Het bijhouden van de juiste bedrijfsstatistieken is essentieel voor opstart succes, omdat het ondernemers in staat stelt prestaties te monitoren, inefficiënties te identificeren en datagestuurde beslissingen te nemen. In dit artikel gaan we dieper in op de belangrijkste maatstaven voor verschillende bedrijfsmodellen en belichten we de indicatoren waar beleggers goed op letten. Door deze statistieken te begrijpen en te meten, kunnen startups hun activiteiten optimaliseren en duurzame groei stimuleren.

SaaS-model: focus op terugkerende inkomsten en retentie. Voor Software as a Service (SaaS)-bedrijven zijn specifieke statistieken van groot belang:

 1. Maandelijkse terugkerende inkomsten (MRR) en jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR):
  Deze statistieken vertegenwoordigen het reguliere maandelijkse en jaarlijkse inkomen dat wordt gegenereerd door op abonnementen gebaseerde prijzen. MRR en ARR bieden inzicht in de inkomstenstabiliteit en het groeipotentieel van een SaaS-startup.
 2. Inhouding van netto-inkomsten:
  Netto-inkomstenbehoud meet het vermogen van een SaaS-bedrijf om klanten te behouden en de inkomsten van bestaande klanten te maximaliseren. Het behalen van een retentiepercentage van meer dan 100% geeft aan dat klanten niet alleen bij het bedrijf blijven, maar ook bijdragen aan extra omzet door prijsverhogingen of het afnemen van aanvullende diensten.

Marktplaatsen en transactieservices: transactievolume en gebruikersbehoud beoordelen. Voor startups die actief zijn op het gebied van marktplaatsen en transactiediensten, komen specifieke statistieken in beeld:

 1. Bruto transactiewaarde (GMV):
  GMV kwantificeert de totale waarde van transacties die via de marktplaats of transactiedienst zijn verwerkt. Het genereren van inkomsten is in deze modellen afhankelijk van de commissie die wordt verdiend met de GMV. Monitoring van GMV is cruciaal voor het begrijpen van het omzetpotentieel en het optimaliseren van de prestaties van het platform.
 2. Gebruikersbehoud:
  Het behouden van gebruikers is essentieel voor marktplaatsen en transactiediensten. Herhaalde aankopen en aanhoudende gebruikersbetrokkenheid zijn essentieel voor het stimuleren van omzetgroei. Het meten van gebruikersbehoud geeft inzicht in de klanttevredenheid en de effectiviteit van het platform bij het faciliteren van transacties.

E-commerce: analyse van marges en kostenefficiëntie. E-commerce startups staan ​​voor verschillende uitdagingen en hun succes hangt vaak samen met effectief kostenbeheer en marge-optimalisatie:

 1. Brutowinstmarge:
  Brutowinstmarge vertegenwoordigt het verschil tussen het verkoopvolume en de kosten van verkochte goederen. In e-commerce, waar de concurrentie hevig is en producten misschien niet uniek zijn, zijn de marges vaak relatief laag. Startups in deze sector richten zich op het verlagen van de kosten winstgevendheid behouden en concurrerende prijzen.
 2. Strategieën voor kostenoptimalisatie:
  E-commercebedrijven gebruiken verschillende strategieën om de winstgevendheid te vergroten, waaronder het lanceren van hun eigen productie (onafhankelijk of via white-label-partnerschappen), het uitbreiden van het productassortiment om de gemiddelde bestelwaarde te verhogen, het stroomlijnen van de logistiek om de bezorgkosten te verlagen en het gebruik maken van betaalde abonnementsmodellen.

Wikkel het af

Bouwen aan een succesvolle AI opstarten is een uitdagende onderneming. De redenen begrijpen waarom startups falen en strategieën implementeren om risico's beperken kan de kans op succes enorm vergroten. Door zaken als financieel beheer, marktvraag en efficiëntie van het bedrijfsmodel aan te pakken, kunnen AI-startups zichzelf positioneren voor groei en winstgevendheid in een steeds competitiever landschap.

Veelgestelde vragen

AI-startups kunnen hun bedrijfsmodel optimaliseren door hun strategieën continu te beoordelen en bij te stellen op basis van marktfeedback. Dit omvat het begrijpen van de doelgroep, het verfijnen van de waardepropositie, het implementeren van kostenoptimalisatiemaatregelen en het benutten van kansen voor omzetgroei.

De belangrijkste statistieken voor SaaS-bedrijven zijn Monthly Recurring Revenue (MRR), Annual Recurring Revenue (ARR) en Customer Acquisition Cost (CAC). Deze statistieken helpen bij het meten van de omzetstabiliteit, het groeipotentieel en de kosteneffectiviteit van het werven van klanten voor AI SaaS-startups.

Bewakingssleutel Met bedrijfsstatistieken kunnen AI-startups hun prestaties beoordelen, verbeterpunten identificeren en weloverwogen beslissingen nemen. Het biedt waardevolle inzichten in de financiële gezondheid, het werven van klanten, het genereren van inkomsten en de algehele effectiviteit van de activiteiten van de startup.

Slechte timing verwijst naar het lanceren van een product of het betreden van een markt wanneer de omstandigheden ongunstig zijn of niet bevorderlijk voor succes. Het is een reden voor mislukking, omdat startups te maken kunnen krijgen met uitdagingen zoals een gebrek aan vraag, hevige concurrentie of economische neergang, die hun groei en levensvatbaarheid kunnen belemmeren.

Product Market Fit verwijst naar de afstemming tussen het product of de oplossing van een AI-startup en de behoeften en eisen van de doelmarkt. Het is belangrijk voor AI-startups, want zonder dit kunnen ze moeite hebben om klanten aan te trekken, inkomsten te genereren en duurzame groei te realiseren.

Lees meer over AI:

Disclaimer

In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over de auteur

Damir is de teamleider, productmanager en redacteur bij Metaverse Post, met onderwerpen als AI/ML, AGI, LLM's, Metaverse en Web3-gerelateerde velden. Zijn artikelen trekken maandelijks een enorm publiek van meer dan een miljoen gebruikers. Hij blijkt een expert te zijn met 10 jaar ervaring in SEO en digitale marketing. Damir is genoemd in Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto en andere publicaties. Hij reist als digitale nomade tussen de VAE, Turkije, Rusland en het GOS. Damir behaalde een bachelordiploma in natuurkunde, wat hem volgens hem de kritische denkvaardigheden heeft gegeven die nodig zijn om succesvol te zijn in het steeds veranderende landschap van internet. 

Meer artikelen
Damir Jalalov
Damir Jalalov

Damir is de teamleider, productmanager en redacteur bij Metaverse Post, met onderwerpen als AI/ML, AGI, LLM's, Metaverse en Web3-gerelateerde velden. Zijn artikelen trekken maandelijks een enorm publiek van meer dan een miljoen gebruikers. Hij blijkt een expert te zijn met 10 jaar ervaring in SEO en digitale marketing. Damir is genoemd in Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto en andere publicaties. Hij reist als digitale nomade tussen de VAE, Turkije, Rusland en het GOS. Damir behaalde een bachelordiploma in natuurkunde, wat hem volgens hem de kritische denkvaardigheden heeft gegeven die nodig zijn om succesvol te zijn in het steeds veranderende landschap van internet. 

Van Ripple tot The Big Green DAO: hoe cryptocurrency-projecten bijdragen aan liefdadigheid

Laten we initiatieven onderzoeken die het potentieel van digitale valuta voor goede doelen benutten.

Meer weten

AlphaFold 3, Med-Gemini en anderen: de manier waarop AI de gezondheidszorg transformeert in 2024

AI manifesteert zich op verschillende manieren in de gezondheidszorg, van het blootleggen van nieuwe genetische correlaties tot het versterken van robotchirurgische systemen...

Meer weten
Sluit u aan bij onze innovatieve technologiegemeenschap
Lees meer
Lees meer
Biswap publiceert nieuwe strategische routekaart, richt zich op uitbreiding van meerdere ketens en introductie van liquide staking
Markten Nieuwsverslag Technologie
Biswap publiceert nieuwe strategische routekaart, richt zich op uitbreiding van meerdere ketens en introductie van liquide staking
24 mei 2024
Web3 AI onthuld: Jimmy Zhao legt uit hoe BNB Chain's integratie van Blockchain en AI Redefines Vertrouwen, transparantie en decentralisatie
Interview Business Markten Software Technologie
Web3 AI onthuld: Jimmy Zhao legt uit hoe BNB Chain's integratie van Blockchain en AI Redefines Vertrouwen, transparantie en decentralisatie
24 mei 2024
Hyperliquid onthult HIP-1 Spot Token-implementatiefunctie op zijn mainnet en beveelt testen aan voor een soepele implementatie
Nieuwsverslag Technologie
Hyperliquid onthult HIP-1 Spot Token-implementatiefunctie op zijn mainnet en beveelt testen aan voor een soepele implementatie
24 mei 2024
De beste deals van deze week, grote investeringen in AI, IT, Web3, en Crypto (20-24.05)
Verteren Toplijsten Business Lifestyle Markten Software Technologie
De beste deals van deze week, grote investeringen in AI, IT, Web3, en Crypto (20-24.05)
24 mei 2024