Advies Business markten Software Technologie
27 mei 2024

Activa uit de echte wereld en DeFi Maak de weg vrij voor de evolutie van de kredietvereniging

In het kort

Het onderzoek onderzoekt de integratie van real-world assets (RWA's) met blockchain-technologie en gedecentraliseerde financiering, waarbij de potentiële impact ervan op kredietverenigingen in de VS wordt benadrukt.

Het idee om real-world assets (RWA’s) te tokeniseren met blockchain-technologie en gedecentraliseerde financiering (DeFi) zorgt voor een revolutie in zowel conventionele financiën als blockchain. Vanwege hun focus op hun leden bevinden kredietverenigingen in de Verenigde Staten zich in een goede positie om deze verandering te verwelkomen. Dit onderzoek onthult een toekomst waarin openheid, liquiditeit en gemeenschapsgedreven principes samenkomen terwijl het de complexiteit van risicogewogen activa onderzoekt, en hoe deze integreren in DeFien hoe deze kredietverenigingen beïnvloeden.

Erkenning van activa in de echte wereld (RWA's)

Real-world assets (RWA's) zijn feitelijke items die buiten blockchain-systemen aanwezig zijn en waarde hebben die is afgeleid van de echte wereld. Deze aanpasbare activa zijn er in verschillende vormen, zoals onroerend goed, schilderijen, staatsobligaties, tokenized effecten, intellectuele eigendomsrechten, vastrentende goederen en grondstoffen zoals edele metalen.

Tokenisatie is de handeling waarbij deze fysieke activa worden omgezet in digitale representaties, of ‘tokens’, in een grootboek. Elke token vertegenwoordigt het fractionele aandelenbezit van het fundamentele actief, waardoor een nieuwe mate van toegankelijkheid en liquiditeit wordt geboden.

De opkomst van RWA's in gedecentraliseerde financiële diensten

Een belangrijke stap in het overbruggen van de kloof tussen conventionele banken en blockchain-technologie is de integratie van risicogewogen activa in de gedecentraliseerde financiering (DeFi) systeem. Organisaties kunnen gebruik maken van de ingebouwde voordelen van blockchain-technologie, zoals betere toegang voor investeerders, lagere tussenpersonenkosten en meer openheid, door activa uit de echte wereld te tokeniseren.

De capaciteit van RWA's in DeFi het verbeteren van de liquiditeit voor vaak illiquide activa, zoals woningen en kunst, is een van de meest opvallende voordelen. Deze activa kunnen worden getokeniseerd om fractionele eigendomseenheden te creëren die kleiner van omvang zijn, waardoor voorheen gesloten markten voor een breder spectrum van investeerders worden geopend. De democratisering van investeringsmogelijkheden biedt het vermogen om ons begrip van en onze interacties met materiële activa fundamenteel te transformeren.

Het onderzoek onderzoekt de integratie van real-world assets (RWA's) met blockchain-technologie en gedecentraliseerde financiering, waarbij de potentiële impact ervan op kredietverenigingen in de VS wordt benadrukt.

Foto: Medium

Bovendien wordt de geautomatiseerde afhandeling van de handhaving van aandeelhoudersrechten, inkomensverdeling en nalevingsprocedures mogelijk gemaakt door het gebruik van slimme contracten DeFi protocollen. De operationele kosten kunnen aanzienlijk worden verlaagd door de behoefte aan tussenpersonen weg te nemen, wat de efficiëntie en betaalbaarheid van het investeringsklimaat verbetert.

Kredietverenigingen en de DeFi Ethos-uitlijning

Kredietverenigingen sluiten zich uiteraard aan bij de gedecentraliseerde ideologie die er de basis van vormt DeFi, aangezien het coöperatieve financiële organisaties zijn die eigendom zijn van de leden. Kredietverenigingen functioneren volgens het principe van één lid, één stem, wat een gevoel van gemeenschapseigendom en democratisch bestuur bevordert, in tegenstelling tot conventionele banken met winstoogmerk.

De CEO van BankSocial, John Wingate, benadrukt dit verband door te wijzen op de exacte afstemming tussen de filosofieën van kredietverenigingen en gedecentraliseerde financiën (DeFi).

De afstemming van de essentiële idealen van openheid, toegankelijkheid en door leden gestuurde besluitvorming van kredietverenigingen op de tokenisatie van RWA's wordt mogelijk gemaakt door deze filosofische eensgezindheid.

Het overwinnen van tokenisatie-obstakels

Hoewel het tokeniseren van risicogewogen activa een veelbelovend idee is, zijn er een aantal obstakels die kredietverenigingen moeten overwinnen voordat het op grote schaal kan worden gebruikt. De onduidelijkheid in de regelgeving over de categorisering van tokens als effecten is een van de grootste zorgen.

Kyle Hauptman erkent deze uitdaging en zegt dat kredietverenigingen zich zorgen maken over het feit dat deelname als een zekerheid wordt gezien. Hauptman vestigt echter ook de aandacht op de pogingen van de NCUA om opheldering te bieden over gebruiksscenario's voor tokenisatie, daarbij verwijzend naar de adviesdocumenten van de organisatie over gedistribueerde grootboektechnologie en digitale activa.

De complexiteit van het bestaande proces van deelname aan leningen, dat tijdrovend en ondoorzichtig kan zijn, levert nog een probleem op. Hauptman denkt dat het tokeniseren van leningen deze procedure kan vereenvoudigen door slimme contracten te gebruiken om betalingen te automatiseren en realtime updates van de leningstatus aan te bieden. De manier waarop kredietverenigingen omgaan met en omgaan met leningenportefeuilles kan volledig worden getransformeerd door deze grotere efficiëntie en openheid.

Obstakels in de regelgeving en hun oplossingen voor risicogewogen activa

De implementatie van tokenized RWA’s wordt nog steeds geteisterd door wet- en regelgeving, omdat kredietverenigingen worstelen met kwesties die verband houden met de wettigheid van tokens en de mogelijkheid van toezicht door toezichthouders.

Insiders uit de industrie denken echter dat deze zorgen kunnen worden weggenomen door de installatie-, monitoring- en auditprocedures van tokenisatie te presenteren. Het overnemen van best practices uit de sector en nauw samenwerken met complianceteams zijn essentiële stappen bij het garanderen van naleving van de regelgeving.

De managing partner van de Risk Partners, Ravi de Silva, benadrukt het belang van het bouwen van een sterk raamwerk dat prioriteit geeft aan gegevensbeveiliging en privacy en tokenisatieprocedures synchroniseert met relevante regels. Volgens De Silva is het opzetten van een dergelijk raamwerk noodzakelijk om de vertrouwelijkheid en veiligheid van klantinformatie te garanderen.

Kredietverenigingen kunnen effectief onderhandelen over het dynamische tokenisatielandschap en de bredere acceptatie ervan vergemakkelijken door proactieve maatregelen te nemen om regelgevende problemen op te lossen en transparant contact te onderhouden met regelgevende instanties.

Credit Union-gebruiksscenario's voor tokenisatie

Ondanks de moeilijkheden zijn een aantal kredietverenigingen al begonnen met het onderzoeken van tokenisatie-oplossingen, wat de potentiële voordelen van deze technologie in een reeks contexten aangeeft.

Naleving van de bestrijding van het witwassen van geld (AML)

Een aanzienlijk potentieel voor AML-regulering vloeit voort uit de tokenisatie van risicogewogen activa. Volgens Ravi de Silva kan tokenisatie een effectieve analyse van transactiegegevens opleveren, waardoor kredietverenigingen verdachte of frauduleuze acties efficiënter kunnen identificeren. Dit onderstreept het potentieel van tokenisatie bij het beheersen van compliance-problemen.

Kredietverenigingen kunnen transactiegegevens effectiever en efficiënter monitoren en analyseren door gebruik te maken van tokenisatie, waardoor ze witwasactiviteiten kunnen opsporen. Dit bevordert een opener en veiliger financieel klimaat, naast het versterken van de nalevingsinspanningen.

Identiteitsverificatie en administratie

Tokenisatie wordt door kredietverenigingen onderzocht op authenticatie en verificatie, wat een essentieel onderdeel is van de hedendaagse financiële dienstverlening. BankSocial werkt bijvoorbeeld samen met veel kredietverenigingen om identificatie te symboliseren om interoperabiliteit tussen fintechs en systemen mogelijk te maken.

Kredietverenigingen gebruiken hun geverifieerde product voor DeFi use cases, deposito's voor interoperabiliteit tussen bankrekeningen en andere instellingen, en netwerken en fintechs, volgens John Wingate.

Kredietverenigingen kunnen de datakwaliteit verbeteren, authenticatieprocedures versnellen en een soepele interoperabiliteit tussen verschillende financiële dienstverleners mogelijk maken door identiteitsinformatie op een onveranderlijke, veilige blockchain te tokeniseren.

Leningtokenisatie en deelname

Kredietverenigingen onderzoeken de symbolisering van leningen als een manier om de efficiëntie en transparantie te verbeteren om de tekortkomingen van de huidige procedure voor deelname aan leningen aan te pakken. Volgens Kyle Hauptmanzullen slimme contracten uiteindelijk automatisch haar eerlijke deel aan de inkoopkredietunie betalen, waardoor de behoefte aan menselijke verzoening afneemt en de transparantie wordt vergroot.

Kredietverenigingen kunnen een transparanter en effectiever ecosysteem voor kredietverlening creëren, bedrijfskosten besparen en het proces van deelname aan leningen versnellen door leningen te tokeniseren.

De vooruitzichten voor kredietverenigingen en tokenized RWA's

De monetaire sector staat op het punt een enorme transitie te ondergaan nu de adoptie van tokenized RWA aan kracht wint, en kredietverenigingen zijn ideaal gepositioneerd om sleutelspelers in deze ontwikkeling te zijn.

Kredietverenigingen kunnen de transparantie verbeteren, de liquiditeit vergroten, de activiteiten stroomlijnen en hun leden uiteindelijk toegang bieden tot een efficiëntere en inclusievere financiële omgeving door tokenisatie te omarmen. 

De markt zal uiteindelijk beslissen hoe succesvol deze bedrijven zijn. volgens James Seyffart, onderzoeksanalist bij Bloomberg Intelligence. Hij erkent dit potentieel door te zeggen: "We zitten met dit alles in de allereerste innings."

Disclaimer

In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over de auteur

Viktoriia schrijft over verschillende technologische onderwerpen, waaronder Web3.0, AI en cryptocurrencies. Haar uitgebreide ervaring stelt haar in staat inzichtelijke artikelen te schrijven voor een breder publiek.

Meer artikelen
Viktoriia Palchik
Viktoriia Palchik

Viktoriia schrijft over verschillende technologische onderwerpen, waaronder Web3.0, AI en cryptocurrencies. Haar uitgebreide ervaring stelt haar in staat inzichtelijke artikelen te schrijven voor een breder publiek.

Van Ripple tot The Big Green DAO: hoe cryptocurrency-projecten bijdragen aan liefdadigheid

Laten we initiatieven onderzoeken die het potentieel van digitale valuta voor goede doelen benutten.

Meer weten

AlphaFold 3, Med-Gemini en anderen: de manier waarop AI de gezondheidszorg transformeert in 2024

AI manifesteert zich op verschillende manieren in de gezondheidszorg, van het blootleggen van nieuwe genetische correlaties tot het versterken van robotchirurgische systemen...

Meer weten
Sluit u aan bij onze innovatieve technologiegemeenschap
Lees meer
Lees meer
Crypto Exchange Kraken gechanteerd na bugbountyrapport, $3 miljoen teruggetrokken uit staatsobligaties
Nieuwsverslag Technologie
Crypto Exchange Kraken gechanteerd na bugbountyrapport, $3 miljoen teruggetrokken uit staatsobligaties
19 June 2024
Pendle stelt Arbitrum STIP Bridge Grant veilig, plannen om 1 miljoen ARB-beloningen toe te wijzen aan Arbitrum Liquidity Providers
markten Nieuwsverslag Technologie
Pendle stelt Arbitrum STIP Bridge Grant veilig, plannen om 1 miljoen ARB-beloningen toe te wijzen aan Arbitrum Liquidity Providers
19 June 2024
Het overbruggen van Blockchain-netwerken: hoe ERC-7683 cross-chain swaps en transacties wil transformeren
Advies markten Software Technologie
Het overbruggen van Blockchain-netwerken: hoe ERC-7683 cross-chain swaps en transacties wil transformeren
19 June 2024
Lido lanceert vroege acceptatie voor community-staking-module om solo-stakers aan boord te krijgen voorafgaand aan de algemene release
Nieuwsverslag Technologie
Lido lanceert vroege acceptatie voor community-staking-module om solo-stakers aan boord te krijgen voorafgaand aan de algemene release
19 June 2024