Privacy Beleid

Definities

 1. Bedrijf - CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD. geregistreerd in SINGAPORE met ondernemingsnummer: 202131912H en geregistreerd op 390 ORCHARD ROAD, 07-03 PALAIS RENAISSANCE.
 2. Nieuwsportaal – beheerd door het bedrijf en beschikbaar op https://mpost.io
 3. Metaverse Post – verzamelnaam die kan verwijzen naar het Bedrijf of het Nieuwsportaal of naar beide
 4. Privacybeleid – de nieuwste versie van Metaverse Post Privacy Beleid
 5. Bezoeker – een persoon die het nieuwsportaal bezoekt
 6. Richtlijnen – de rechtsbeginselen die van toepassing zijn op het Bedrijf in de zin van de jurisdictie van het Bedrijf of in de zin van juridische toepasselijkheid
 7. AVG – Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679
 8. Persoonsgegevens – dit betekent alle informatie met betrekking tot een Bezoeker die een Bezoeker identificeert of kan identificeren en die bijvoorbeeld de naam, het adres en het identificatienummer van de Bezoeker omvat.

Doel, reikwijdte en andere definities

Dit beleid is bedoeld voor gebruik door bezoekers van Metaverse Post. Metaverse Post is een webnieuwsportaal dat zijn bezoekers directe en eerlijke rapporten wil bieden over de AI en de blockchain-industrie. Het bedrijf heeft dit privacybeleid ontwikkeld in overeenstemming met de AVG en gerelateerde richtlijnen. Dit beleid is bedoeld om bedrijfsbezoekers informatie te geven over welke informatie het bedrijf verzamelt, hoe deze wordt gebruikt en onder welke omstandigheden deze aan derden kan worden overgedragen.

In deze privacyverklaring kan naar bezoekersgegevens worden verwezen als "persoonlijke gegevens" of "persoonlijke informatie". Het bedrijf kan soms ook collectief verwijzen naar de verwerking, verzameling, bescherming en opslag van de persoonlijke gegevens van een bezoeker, of een dergelijke activiteit, als de "verwerking" van dergelijke persoonlijke gegevens.

Verzameling van persoonlijke gegevens

Het bedrijf verzamelt informatie die nodig is om diensten te leveren en te verbeteren. Als bezoeker heeft een individu het recht om te vragen hoe het bedrijf persoonlijke informatie verzamelt door contact op te nemen Metaverse Post ondersteuning [e-mail beveiligd]

Abonneer je op de nieuwsbrief

Bezoekers krijgen de mogelijkheid om zich te abonneren op een nieuwsbrief van het bedrijf door hun e-mailadres op te geven bij het kiezen van een abonnementsoptie. Om deze reden stemt de Bezoeker ermee in om e-mail te ontvangen door zijn e-mailadres rechtstreeks aan het Bedrijf te geven met behulp van de optie op de Nieuwsportaal-site.

Doeleinden om legitieme belangen te beschermen

Het bedrijf verwerkt persoonsgegevens om de gerechtvaardigde belangen van Metaverse Post of een derde partij. Gerechtvaardigd belang is wanneer het Bedrijf een zakelijke, commerciële of juridische reden heeft om de informatie van de Bezoeker te gebruiken. Toch mag hij niet op oneerlijke wijze ingaan tegen wat juist en het beste is voor de Bezoeker.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

 1. het initiëren van rechtszaken en het voorbereiden van onze verdediging in rechtszaken;
 2. de maatregelen en processen die we hebben ingevoerd om de IT-beveiliging en systeembeveiliging van het bedrijf, mogelijke misdaadpreventie, activabeveiliging, toegangscontrole en anti-inbraakmaatregelen te waarborgen;
 3. bedrijfsvoeringsmaatregelen en verdere ontwikkeling van de producten en diensten van de Vennootschap;
 4. de overdracht, cessie (ofwel rechtstreeks of als zekerheid voor verplichtingen) en/of verkoop aan een of meer personen en/of het opleggen en/of bezwaren van enige of alle voordelen, rechten, titels of belangen van de Vennootschap onder enige overeenkomst tussen de Bezoeker en het Bedrijf.

Marketing doeleinden

Het Bedrijf kan de gegevens van de Bezoeker, zoals locatie- of transactiegeschiedenis, gebruiken om nieuws, analyses, onderzoeken, rapporten, campagnes of leermogelijkheden die voor de Bezoeker van belang kunnen zijn, te bezorgen aan het geregistreerde e-mailadres van de Bezoeker, indien verstrekt aan het bedrijf.

Bezoekers behouden zich over het algemeen het voorrecht voor om deze keuze te wijzigen, ervan uitgaande dat ze dergelijke informatie nooit meer willen ontvangen en kunnen zich op elk moment afmelden.

Controle en verwerking van persoonsgegevens van de Bezoeker

Metaverse Post en alle agenten die het gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen, op te slaan of te verwerken, evenals alle derde partijen die namens het bedrijf optreden, kunnen door de bezoeker verstrekte persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en opslaan.

Voor de verwerking en opslag van persoonlijke gegevens die door de Bezoeker zijn verstrekt in enig rechtsgebied binnen de Europese Unie of buiten de Europese Unie, bevestigt het Bedrijf hierbij dat dit zal worden uitgevoerd in overeenstemming met alle toepasselijke wetten.

Geautoriseerde verwerker

Het bedrijf kan ook gebruik maken van geautoriseerde externe verwerkers om bezoekersgegevens te verwerken op basis van gesloten servicecontracten, die worden beheerst door de instructies van het bedrijf voor de bescherming van gegevens met betrekking tot bezoekers. Overeenkomsten zijn belangrijk voor beide partijen om hun verantwoordelijkheden en verplichtingen te begrijpen. Dergelijke leveranciers zullen verschillende diensten leveren zoals overeengekomen met het bedrijf. Wanneer het Bedrijf verplicht is of toestemming heeft om informatie vrij te geven zonder toestemming, zal het Bedrijf niet meer informatie vrijgeven dan nodig is om het doel van openbaarmaking te bereiken.

Hoe het Bedrijf de persoonsgegevens van de Bezoeker verwerkt voor marketingactiviteiten

Het Bedrijf kan de persoonsgegevens van Bezoeker verwerken om Bezoekers te informeren over producten, diensten of aanbiedingen die voor hen interessant kunnen zijn. Het Bedrijf onderzoekt al deze informatie om een ​​idee te krijgen van wat er nodig is of wat van belang kan zijn voor Bezoekers.

In sommige gevallen kan gebruik worden gemaakt van profilering. Profilering is een proces waarbij bezoekersgegevens automatisch worden verwerkt om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren en de bezoeker verder te voorzien van gerichte marketinginformatie over producten. Bezoekers hebben het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoeker voor marketingdoeleinden of om zich af te melden voor het ontvangen van marketing-e-mails van het bedrijf door op elk moment als volgt contact op te nemen met de afdeling Bezoekersservice van het bedrijf:

per email: [e-mail beveiligd]

website klantenondersteuning

De bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Bezoeker

Het Bedrijf bewaart de persoonsgegevens van de Bezoeker gedurende vijf jaar zoals vereist door de wet. In sommige gevallen kan deze termijn worden verlengd. Wanneer het Bedrijf de persoonsgegevens van de Bezoeker niet langer hoeft op te slaan, zal het deze veilig verwijderen of vernietigen.

Het recht van de bezoeker om te wissen

Het recht op gegevenswissing geeft geen absoluut "recht om vergeten te worden". Individuen hebben het recht om persoonlijke gegevens te verwijderen en de verwerking ervan onder bepaalde omstandigheden te voorkomen:

 • indien persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld/verwerkt;
 • wanneer een persoon zijn toestemming intrekt;
 • wanneer personen bezwaar maken tegen de verwerking en er geen doorslaggevend rechtmatig belang is om de verwerking voort te zetten;
 • wanneer persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt (d.w.z. anderszins in strijd met de AVG);
 • wanneer persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

Er zijn bepaalde omstandigheden waarin het recht op gegevenswissing niet van toepassing is en het bedrijf kan weigeren aan het verzoek te voldoen.

In welke gevallen kan het bedrijf weigeren om aan een verzoek tot wissen te voldoen?

Metaverse Post kan weigeren om aan een verwijderingsverzoek te voldoen als persoonsgegevens worden verwerkt om de volgende redenen:

 • voldoen aan een wettelijke verplichting tot het vervullen van taken van algemeen belang of het uitoefenen van openbaar gezag;
 • het uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Geografisch verwerkingsgebied

Over het algemeen worden bezoekersgegevens verwerkt binnen de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER), maar in sommige gevallen worden ze doorgegeven aan en verwerkt in landen buiten de EU/EER.

De doorgifte en verwerking van bezoekersgegevens buiten de EU/EER kan onderhevig zijn aan passende waarborgen en maatregelen die uitsluitend op juridische gronden zijn gebaseerd.

Op verzoek kan de Bezoeker aanvullende informatie ontvangen over de doorgifte van de gegevens van de Bezoeker naar landen buiten de EU/EER.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment in overeenstemming met deze bepaling te wijzigen of aan te vullen.

Als er wijzigingen worden aangebracht in deze privacyverklaring, zal het bedrijf een bijgewerkt privacybeleid op het nieuwsportaal plaatsen. De revisiedatum die aan het einde van deze pagina wordt weergegeven, wordt ook gewijzigd. Het bedrijf moedigt bezoekers echter aan om dit privacybeleid van tijd tot tijd door te nemen om ervoor te zorgen dat ze altijd op de hoogte zijn van hoe het bedrijf omgaat met en de persoonlijke informatie van bezoekers beschermt.

Cookies

De website van het bedrijf maakt gebruik van kleine bestanden die bekend staan ​​als cookies om de functionaliteit te verbeteren en de algehele ervaring van de bezoeker te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de computer van de Bezoeker wordt opgeslagen voor registratiedoeleinden. Het bedrijf gebruikt cookies op het portaal. Metaverse Post koppelt de informatie die het in cookies opslaat aan alle persoonlijke informatie die de Bezoeker op het portaal invoert. Metaverse Post gebruikt zowel sessie-ID-cookies als permanente cookies. De sessie-ID-cookie vervalt niet wanneer de Bezoeker de browser sluit. Een persistent cookie blijft voor langere tijd op de harde schijf van de Bezoeker staan. De Bezoeker kan permanente cookies verwijderen door de instructies in het “help”-bestand van de internetbrowser van de Bezoeker te volgen.

Het bedrijf plaatst permanente cookies voor statistische doeleinden. Permanente cookies stellen het bedrijf ook in staat om de locatie en interesses van bezoekers te volgen en te bepalen, en om de kwaliteit van de diensten van het bedrijf op het portaal te verbeteren.

Als de Bezoeker cookies weigert, kan hij toch gebruik maken van het portaal. Sommige zakelijke partners van het bedrijf gebruiken cookies op het portaal. Het bedrijf heeft geen toegang tot deze cookies en heeft er geen controle over.

Bewaken en beoordelen

Het bedrijf zal regelmatig de doeltreffendheid van dit beleid en in het bijzonder de kwaliteit van de uitvoering van de procedures beschreven in het beleid controleren, en behoudt zich het recht voor om eventuele tekortkomingen te corrigeren.

Bovendien zal het Bedrijf het Beleid minstens één keer per jaar herzien. Het bedrijf zal zijn bezoekers op de hoogte brengen van alle materiële wijzigingen in dit beleid door een bijgewerkte versie van dit beleid op zijn website(s) te plaatsen.

Hot Stories

Top 10 cryptospellen om in 2024 te investeren

by Gregorius Pudovsky
27 februari 2024
Schrijf je in op onze nieuwsbrief.
Laatste Nieuws

Top 10 cryptospellen om in 2024 te investeren

by Gregorius Pudovsky
27 februari 2024

Hoe mijnbouw te automatiseren met AI?

by Viktoriia Palchik
27 februari 2024

NFTs & Mijnbouw: een digitale synergie

De toename van het gebruik van niet-fungibele tokens heeft de manier veranderd waarop we kijken naar en omgaan met ...

Meer weten

AI in Crypto

Verken het steeds evoluerende rijk van kunstmatige intelligentie binnen de cryptocurrency-sfeer. Ontdek de transformerende impact van AI...

Meer weten
Sluit u aan bij onze innovatieve technologiegemeenschap