Advies Onderzoek Kunst
19 oktober 2023

Generatieve AI heeft een negatieve invloed op auteursrechtelijk beschermde inhoud en gegevens

In het kort

AI-technologie vormt een aanzienlijke uitdaging voor intellectuele-eigendomsrechten, vooral wanneer deze inhoud genereert die lijkt op auteursrechtelijk beschermde werken.

De muziekindustrie worstelt met door AI gegenereerde nummers die beroemde artiesten imiteren, wat leidt tot gevallen van inbreuk op het auteursrecht. Kunstenaars en schrijvers strijden ook tegen AI-bedrijven die hun werken zonder toestemming gebruiken.

De negatieve impact van generatieve AI op auteursrechtelijk beschermde gegevens en materiaal

De opkomst van AI-technologie heeft zowel innovatie als controverse met zich meegebracht. AI is een krachtige technologie die in staat is inhoud op verschillende domeinen te creëren, wijzigen en opnieuw te gebruiken. Niettemin vormt het een aanzienlijke uitdaging als het gaat om het beschermen van intellectuele-eigendomsrechten, vooral in gevallen waarin AI inhoud genereert die vergelijkbaar is met bestaande auteursrechtelijk beschermde werken.

De toenemende prevalentie van door AI gegenereerde inhoud heeft geleid tot een golf van juridische geschillen. De invloed van generatieve AI op auteursrechtelijk beschermde gegevens en materialen heeft geleid tot discussies over auteurschap, creativiteit en de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Terwijl kunstmatige-intelligentiesystemen werken produceren die auteursrechtelijk beschermd materiaal nauw nabootsen, worstelen kunstenaars, muzikanten en auteurs nu met complexe kwesties van inbreuk op het auteursrecht.

De muziekindustrie is geen onbekende uitdagingen geponeerd door AI-gegenereerde nummers waarin de stemmen van gerenommeerde artiesten worden gebruikt, wat vaak resulteert in opmerkelijk levensechte composities. Zo een Door AI gegenereerde nummers, ondanks hun griezelige gelijkenis met het werk van de artiest, missen ze doorgaans enige wettelijke rechten of toestemmingen met betrekking tot de originele muziek.

Universal Music Publishing Group (UMPG), Concord en Abkco hebben dat al gedaan geïnitieerd juridische stappen tegen antropisch, een AI-startup gesteund door Amazon, die schending van het auteursrecht op hun liedjes beweert.

De uitgevers beweren dat de AI-assistent van Anthropic, Claude, heeft hun auteursrechten geschonden door hun teksten zonder de juiste toestemming op te nemen. De rechtszaak, aangespannen in Tennessee, VS, beschuldigt Anthropic ervan Claude te hebben getraind in auteursrechtelijk beschermde liedjes van uitgevers en de songteksten weer te geven in reactie op vragen van gebruikers, allemaal zonder de juiste licentieovereenkomsten te hebben verkregen.

De rechtszaak benadrukt meerdere gevallen waarin Claude auteursrechtelijk beschermde songteksten aanleverde, waaronder nummers als Katy Perry's 'Roar', Gloria Gaynor's 'I Will Survive' en 'You Can't Always Get What You Want' van The Rolling Stones. Bovendien beweren de aanklagers dat Claude volledige songteksten genereert wanneer hij bredere aanwijzingen krijgt. 

De uitgevers eisen een schadevergoeding van maximaal $150,000 per geschonden werk. Deze rechtszaak vertegenwoordigt een belangrijke ontwikkeling in het voortdurende debat over de impact van AI op de muziekindustrie en de bescherming van auteursrechten. Belanghebbenden in de muziekindustrie hebben zich steeds meer uitgesproken over de garantie dat AI wordt gebruikt op een manier die de rechten en creativiteit van artiesten respecteert. 

Universal Music Group, 's werelds grootste muziekbedrijf, is bijzonder actief geweest in het bepleiten van deze zorgen en is verschillende AI-partnerschappen aangegaan om nieuwe mogelijkheden te verkennen en tegelijkertijd de belangen van artiesten te beschermen.

Schrijvers en kunstenaars die strijden tegen AI-bedrijven

Schrijvers en kunstenaars beweren ook dat door AI gegenereerde werken niet echt origineel zijn, maar eerder plagiaat plegen of inbreuk maken op hun intellectuele eigendomsrechten. Ze vrezen dat AI-bedrijven de waarde en kwaliteit van de menselijke creativiteit zullen ondermijnen en de kansen en inkomsten voor creatieven zullen verminderen.

Vorige maand kunstenaars Kelly McKernan, Karla Ortiz en Sarah Andersen nam juridische stappen tegen beeldgeneratorbedrijven, waaronder Stability AI, Stable Diffusion en Midjourney, evenals de online galerij DeviantArt

De kunstenaars streven ernaar hun auteursrechtelijk beschermde werken en carrières te beschermen, met het argument dat AI-beeldgeneratoren de rechten van kunstenaars schenden door hun werken te gebruiken voor training en door soortgelijke werken te produceren die concurreren met de originelen. Ze eisen schadevergoeding en een gerechtelijk bevel om te voorkomen dat AI-bedrijven hun werken zonder toestemming gebruiken.

De juridische strijd weerspiegelt het groeiende probleem van door AI gegenereerde kunst en de impact ervan op het levensonderhoud van menselijke kunstenaars.

Voorts Ook auteurs maken zich steeds meer zorgen over de uitdagingen die AI-gegenereerde boeken met zich meebrengen, zoals kwaliteitsproblemen, mogelijk plagiaat en de impact op het levensonderhoud van auteurs. Door AI gegenereerde boeken worden niet beschermd door het auteursrecht, waardoor iedereen zonder toestemming van de auteur door AI gegenereerde inhoud kan maken en publiceren. 

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben auteurs stappen ondernomen zoals het registreren van handelsmerken voor hun naam, het registreren van auteursrechten en het melden van ongeoorloofd gebruik aan online retailers. Een groeiend aantal auteurs roept technologiebedrijven op om toestemming te verkrijgen, krediet te verstrekken en een eerlijke compensatie te garanderen voor het gebruik van hun auteursrechtelijk beschermde materialen in generatieve AI-systemen. Dit is een cruciaal probleem, omdat door AI gegenereerde inhoud het potentieel heeft om de uitgeverijsector te ontwrichten en het vermogen van auteurs om van hun werk te leven te beïnvloeden.

In september heeft een coalitie van mondiale uitgevers en journalisten, waaronder organisaties als AMI, FIPP en WAN-IFRA, geïntroduceerd een reeks ethische principes voor het besturen van AI-systemen. De principes benadrukken het belang van het respecteren van intellectuele-eigendomsrechten, het garanderen van hoogwaardige inhoud voor AI-training en het vermijden van oneerlijke marktgevolgen.

Inbreuk op AI-auteursrecht leidt tot controverse in de Russische kunstwereld

recente zaak in de Russische kunstwereld heeft geleid tot zorgen over schending van het auteursrecht met betrekking tot AI-technologie. De controverse begon toen een in Berlijn gevestigde galerie, eigendom van Marat Gelman, een tentoonstelling hield met de titel ‘Blue Lard’, gewijd aan kunstenaar Vladimir Sorokin en zijn beroemde werk. De tentoonstelling werd aangeprezen als een tentoonstelling van kunst gemaakt met behulp van AI en diende als een platform voor kunstenaars die het snijvlak van technologie en creativiteit verkenden.

Er ontstond echter een geschil vanwege het weglaten van de naam van een digitale maker, Evgeny Nikitin, die belangrijke bijdragen aan de tentoonstelling had geleverd. In plaats daarvan concentreerde de galerij zich in hun beschrijving op de samenwerking van Vladimir Sorokin met AI. Nikitin uitte zijn ongenoegen over deze uitsluiting, wat leidde tot een publieke confrontatie.

De negatieve impact van generatieve AI op auteursrechtelijk beschermde gegevens en materiaal
“… een man die op Dostojevski lijkt, zit topless aan tafel en schrijft met een pen een tekst op een vel papier, dat hij in zijn eigen linkerhand doopt. 
op zijn rug zit een bult waar blauw vet zit.” Bron: Vladimir Sorokin/Evgeni Nikitin/ midjourney

De casus benadrukt de uitdaging van defiauteurschap en auteursrecht in het digitale tijdperk, vooral als het gaat om de betrokkenheid van AI bij kunstcreatie. Het onderstreept ook de roep om nieuwe curatoriële en juridische strategieën als reactie op het veranderende landschap van digitale kunst. Bovendien weerspiegelt het het toenemende belang van discussies over ethiek, mensenrechten en het beschermen van individueel auteurschap in het AI-tijdperk, waarbij organisaties als de Duitse Ethische Raad een standpunt innemen.

AI Foundation-modellen zijn niet transparant

Een studie van Stanford University – Transparantie-index van Foundation Modelgeëvalueerd de transparantie van AI-basismodellen ontwikkeld door bedrijven als OpenAI en Googlen. Het onderzoek bracht zorgen over de afnemende transparantie aan het licht en benadrukte de noodzaak voor deze bedrijven om informatie vrij te geven over gegevensbronnen en menselijke arbeid bij het trainen van modellen.

Transparantie wordt in de AI-industrie als essentieel gezien om potentiële risico’s die verband houden met ondoorzichtigheid te voorkomen. De auteurs van het rapport hopen dat dit onderzoek zal leiden tot meer transparantie op AI-gebied en regeringen een referentiepunt zal bieden voor het aanpakken van uitdagingen op regelgevingsgebied. 

De EU heeft onlangs vorderde in deze richting met de ‘Artificial Intelligence Act’. Het zal van bedrijven eisen dat zij al het auteursrechtelijk beschermde materiaal dat wordt gebruikt bij de ontwikkeling van generatieve AI-instrumenten openbaar maken, waardoor de transparantie in de EU wordt bevorderd. Het reguleren van AI en het afdwingen van modeltransparantie wordt beschouwd als een cruciale stap in het aanpakken van problemen met inbreuk op het auteursrecht die verband houden met door AI gegenereerde inhoud.

In een wereld waar AI en creativiteit blijven elkaar kruisen, het is noodzakelijk om de uitdagingen van het AI-auteursrecht het hoofd te bieden schendingen door technologische innovaties in evenwicht te brengen met de bescherming van de rechten van kunstenaars en auteurs. Duidelijke regelgeving, ethische overwegingen en transparantie in AI-modellen kunnen een harmonieuzere coëxistentie tussen menselijke creativiteit en AI helpen bevorderen.

Disclaimer

In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over de auteur

Agne is een journalist die de laatste trends en ontwikkelingen in de metaverse, AI en Web3 industrieën voor de Metaverse Post. Haar passie voor het vertellen van verhalen heeft ertoe geleid dat ze talloze interviews heeft gehouden met experts op deze gebieden, waarbij ze altijd op zoek is naar spannende en boeiende verhalen. Agne heeft een bachelordiploma in literatuur en een uitgebreide achtergrond in het schrijven over een breed scala aan onderwerpen, waaronder reizen, kunst en cultuur. Ze heeft zich ook vrijwillig aangemeld als redacteur voor de dierenrechtenorganisatie, waar ze hielp het bewustzijn over dierenwelzijnskwesties te vergroten. Neem contact met haar op [e-mail beveiligd].

Meer artikelen
Agne Cimerman
Agne Cimerman

Agne is een journalist die de laatste trends en ontwikkelingen in de metaverse, AI en Web3 industrieën voor de Metaverse Post. Haar passie voor het vertellen van verhalen heeft ertoe geleid dat ze talloze interviews heeft gehouden met experts op deze gebieden, waarbij ze altijd op zoek is naar spannende en boeiende verhalen. Agne heeft een bachelordiploma in literatuur en een uitgebreide achtergrond in het schrijven over een breed scala aan onderwerpen, waaronder reizen, kunst en cultuur. Ze heeft zich ook vrijwillig aangemeld als redacteur voor de dierenrechtenorganisatie, waar ze hielp het bewustzijn over dierenwelzijnskwesties te vergroten. Neem contact met haar op [e-mail beveiligd].

De DOGE Frenzy: analyse van de recente waardestijging van Dogecoin (DOGE).

De cryptocurrency-industrie breidt zich snel uit en meme-munten bereiden zich voor op een aanzienlijke opleving. Dogecoin (DOGE), ...

Meer weten

De evolutie van door AI gegenereerde inhoud in de Metaverse

De opkomst van generatieve AI-inhoud is een van de meest fascinerende ontwikkelingen binnen de virtuele omgeving...

Meer weten
Sluit u aan bij onze innovatieve technologiegemeenschap
Lees meer
Lees meer
De rol van Blockchain bij het revolutioneren van vastgoedtransacties en eigendomsrecht
Analyse crypto Wiki Advies Technologie
De rol van Blockchain bij het revolutioneren van vastgoedtransacties en eigendomsrecht
1 april 2024
Dall-E 3 en het maken van afbeeldingen
crypto Wiki Verteren metaverse Wiki Kunst
Dall-E 3 en het maken van afbeeldingen
20 maart 2024
Hoe Hongkong Web3 Festival stimuleert de technologische grens van Azië of een toegangspoort tot innovatie en ontwikkeling
Advies Technologie
Hoe Hongkong Web3 Festival stimuleert de technologische grens van Azië of een toegangspoort tot innovatie en ontwikkeling
20 maart 2024
Nyan Heroes-ontwikkelaar 9 Lives Interactive haalt $3 miljoen financiering op ter ondersteuning van de wereldwijde lancering van zijn Web3 Held Schutter
Advies Business Nieuwsverslag
Nyan Heroes-ontwikkelaar 9 Lives Interactive haalt $3 miljoen financiering op ter ondersteuning van de wereldwijde lancering van zijn Web3 Held Schutter
14 maart 2024