Nieuwsverslag Technologie
11 december 2023

Er is overeenstemming bereikt over de AI-wet van de EU: dit is wat u moet weten

In het kort

Beleidsmakers van de Europese Unie hebben een politiek akkoord gesloten om de wereldwijde standaard voor het beheer van kunstmatige intelligentie vast te stellen.

Er is overeenstemming bereikt over de AI-wet van de EU: dit is wat u moet weten

Na een onderhandelingsmarathon van 36 uur, Europeese Unie beleidsmakers hebben met succes een politiek akkoord gesmeed om de wereldwijde standaard voor het beheer van kunstmatige intelligentie (AI) vast te stellen.

De AI-wet, een mijlpaal op wetgevingsgebied gericht op het reguleren van AI met de nadruk op de mogelijke schade ervan, sloot zijn wetgevingstraject af toen de Europese Commissie, de Raad en het Parlement hun meningsverschillen oplosten tijdens een beslissende trialoog op 8 december.

Tijdens deze politieke bijeenkomst met hoge inzet, die een nieuw record voor interinstitutionele onderhandelingen vestigde, navigeerden de belangrijkste EU-entiteiten door een meeslepende agenda die 21 onopgeloste kwesties omvatte. "Overeenkomst!" tweette Thierry Breton, Europees commissaris, vlak voor middernacht vrijdag (8 december) in Brussel.

Het Europees Parlement zal nu begin volgend jaar over de voorgestelde AI-wet stemmen wetgeving zal waarschijnlijk in 2025 van kracht worden.

Onaanvaardbare AI-risico's worden overwogen

De AI-wet heeft betrekking op een reeks onaanvaardbare risico's, waaronder manipulatieve technieken, systemen die kwetsbaarheden uitbuiten en sociale scores. Parlementariërs stellen het verbod op emotieherkenning op werkplekken en onderwijsinstellingen veilig, zij het met een op veiligheid gericht voorbehoud dat het bijvoorbeeld mogelijk maakt om te detecteren of een bestuurder in slaap valt.

Bovendien introduceerden parlementariërs een verbod op voorspellende politiesoftware die is ontworpen om het risico van een individu om toekomstige misdaden te plegen te beoordelen op basis van persoonlijke kenmerken. Er is ook een poging om de inzet van te verbieden AI-systemen die individuen categoriseren op basis van gevoelige eigenschappen zoals ras, politieke opvattingen of religieuze overtuigingen.

In de woorden van het EU-Parlement zijn AI-systemen met onaanvaardbare risico's systemen die als een bedreiging voor mensen worden beschouwd en die zullen worden verboden. Ze bevatten:

  • Cognitieve gedragsmanipulatie van mensen of specifieke kwetsbare groepen: bijvoorbeeld stemgestuurd speelgoed dat gevaarlijk gedrag bij kinderen aanmoedigt.
  • Sociale scoring: het classificeren van mensen op basis van gedrag, sociaal-economische status of persoonlijke kenmerken.
  • Realtime en op afstand biometrische identificatiesystemen, zoals gezichtsherkenning.

Er kunnen enkele uitzonderingen worden toegestaan: Zo zullen biometrische identificatiesystemen op afstand "post" waarbij identificatie na een aanzienlijke vertraging plaatsvindt, worden toegestaan ​​om ernstige misdrijven te vervolgen, maar alleen na goedkeuring door de rechtbank.

Als reactie op de druk van de Europese regeringen geeft het Parlement toe aan het verbod op real-time biometrische identificatie op afstand, waarbij uitzonderingen worden gemaakt voor beperkte wetshandhavingsdoeleinden, met name om terroristische aanslagen te voorkomen of om slachtoffers of verdachten op voorhand te lokaliseren.defilijst van ernstige misdrijven.

Transparantie rond generatieve AI

In ontwikkeling voor de generatieve AI domein, modellen zoals ChatGPT zijn nu onderworpen aan nieuwe transparantievereisten. Deze stap maakt deel uit van een poging om de problemen met betrekking tot door AI gegenereerde inhoud weg te nemen. Volgens deze regelgeving zijn generatieve AI-systemen verplicht om openbaar te maken wanneer inhoud door AI wordt gegenereerd, met de bedoeling gebruikers duidelijke informatie te geven over de oorsprong van de inhoud waarmee ze interacteren.

Bovendien moeten de modellen worden ontworpen om het genereren van illegale inhoud te voorkomen, rekening te houden met ethische overwegingen en ervoor te zorgen dat AI-technologieën voldoen aan wettelijke normen.

Bovendien is er een vereiste vastgesteld voor entiteiten die generatieve AI-modellen ontwikkelen om samenvattingen te publiceren van auteursrechtelijk beschermde gegevens die tijdens het trainingsproces worden gebruikt, waardoor de verantwoording en transparantie bij de ontwikkeling en het gebruik van dergelijke AI-systemen worden vergroot.

AI-toepassingen met een hoog risico

Om de potentiële risico’s die aan AI-systemen verbonden zijn te beperken, heeft de EU een alomvattend raamwerk geïntroduceerd waarin AI-toepassingen met een hoog risico worden gecategoriseerd. De regelgeving schetst twee hoofdcategorieën voor dergelijke systemen, met specifieke aandacht voor veiligheid en grondrechten.

De eerste categorie heeft betrekking op AI-systemen ingebed in producten die onder de productveiligheidswetgeving van de EU vallen. Dit omvat een breed scala aan industrieën, waaronder speelgoed, luchtvaart, auto's, medische apparatuur en liften, met als doel de veilige integratie van AI in deze diverse sectoren te garanderen.

De andere categorie richt zich op AI-systemen op acht specifieke gebieden, waarbij registratie ervan in een EU-database verplicht wordt gesteld.

Aangewezen gebieden zijn onder meer biometrische identificatie, beheer van kritieke infrastructuur, onderwijs, arbeidspraktijken, toegang tot essentiële diensten, wetshandhaving, migratie- en grenscontrole en hulp bij juridische interpretatie.

Cruciaal is dat alle AI-systemen met een hoog risico, ongeacht de categorie, een grondige beoordeling zullen ondergaan voordat ze op de markt komen en gedurende hun hele levenscyclus onder de loep zullen worden genomen.

De leden hebben een vereiste ingevoerd voor overheidsinstanties en essentiële dienstverleners om effectbeoordelingen op grondrechten uit te voeren voor AI-systemen met een hoog risico.

Administratieve boetes, vastgesteld op een minimum of een percentage van de jaaromzet (afhankelijk van wat het hoogste is), variëren van 1.5% of een half miljoen euro voor onjuistheden in de informatie tot 6.5% of € 35 miljoen voor ernstige overtredingen.

Dit onderstreept de toewijding aan verantwoordingsplicht en fundamentele rechten bij de inzet van risicovolle AI in cruciale openbare diensten.

Disclaimer

In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over de auteur

Kumar is een ervaren technologiejournalist met een specialisatie in de dynamische kruispunten van AI/ML, marketingtechnologie en opkomende velden zoals crypto, blockchain en NFTS. Met meer dan drie jaar ervaring in de branche heeft Kumar een bewezen staat van dienst opgebouwd in het opstellen van boeiende verhalen, het houden van inzichtelijke interviews en het leveren van uitgebreide inzichten. De expertise van Kumar ligt in het produceren van inhoud met een grote impact, waaronder artikelen, rapporten en onderzoekspublicaties voor vooraanstaande industriële platforms. Met een unieke reeks vaardigheden die technische kennis en verhalen vertellen combineert, blinkt Kumar uit in het op een duidelijke en boeiende manier communiceren van complexe technologische concepten aan een divers publiek.

Meer artikelen
Kumar Gandharv
Kumar Gandharv

Kumar is een ervaren technologiejournalist met een specialisatie in de dynamische kruispunten van AI/ML, marketingtechnologie en opkomende velden zoals crypto, blockchain en NFTS. Met meer dan drie jaar ervaring in de branche heeft Kumar een bewezen staat van dienst opgebouwd in het opstellen van boeiende verhalen, het houden van inzichtelijke interviews en het leveren van uitgebreide inzichten. De expertise van Kumar ligt in het produceren van inhoud met een grote impact, waaronder artikelen, rapporten en onderzoekspublicaties voor vooraanstaande industriële platforms. Met een unieke reeks vaardigheden die technische kennis en verhalen vertellen combineert, blinkt Kumar uit in het op een duidelijke en boeiende manier communiceren van complexe technologische concepten aan een divers publiek.

Van Ripple tot The Big Green DAO: hoe cryptocurrency-projecten bijdragen aan liefdadigheid

Laten we initiatieven onderzoeken die het potentieel van digitale valuta voor goede doelen benutten.

Meer weten

AlphaFold 3, Med-Gemini en anderen: de manier waarop AI de gezondheidszorg transformeert in 2024

AI manifesteert zich op verschillende manieren in de gezondheidszorg, van het blootleggen van nieuwe genetische correlaties tot het versterken van robotchirurgische systemen...

Meer weten
Sluit u aan bij onze innovatieve technologiegemeenschap
Lees meer
Lees meer
Lido lanceert vroege acceptatie voor community-staking-module om solo-stakers aan boord te krijgen voorafgaand aan de algemene release
Nieuwsverslag Technologie
Lido lanceert vroege acceptatie voor community-staking-module om solo-stakers aan boord te krijgen voorafgaand aan de algemene release
19 June 2024
Binance lanceert HODLer Airdrops Voor BNB-houders die tokens distribueren van projecten die binnenkort worden vermeld
markten Nieuwsverslag Technologie
Binance lanceert HODLer Airdrops Voor BNB-houders die tokens distribueren van projecten die binnenkort worden vermeld
19 June 2024
Binance Labs ondersteunt Rango om zijn gebruikers te voorzien van verbeterde cross-chain swap en bridge
Business Nieuwsverslag Technologie
Binance Labs ondersteunt Rango om zijn gebruikers te voorzien van verbeterde cross-chain swap en bridge
19 June 2024
10x onderzoek: gemiddelde prijs van de 115 beste cryptocurrencies is met 50% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in 2024
markten Nieuwsverslag Technologie
10x onderzoek: gemiddelde prijs van de 115 beste cryptocurrencies is met 50% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in 2024
19 June 2024