Advies Zakelijk Markten Security Wiki Software Technologie
12 juni 2024

Europol alarmeert over cryptomining als potentiële dekking voor het witwassen van geld en de georganiseerde misdaad

In het kort

Europol, de wetshandhavingsinstantie van de EU, heeft zijn eerste uitgebreide onderzoek naar encryptie gepubliceerd, waarin de bezorgdheid wordt benadrukt over het misbruik van cryptocurrency-mining door illegale actoren.

Het rechtshandhavingsorgaan van de Europese Unie, Europol, heeft in zijn eerste uitgebreide onderzoek naar encryptie zijn zorgen geuit over het misbruik van de cryptocurrency-mijnbouw door illegale actoren. De studie van 56 pagina's, dat is geschreven in samenwerking met veel EU-agentschappen, onderzoekt nieuwe technologieën en hoe deze zich verhouden tot encryptie, en biedt een ontnuchterende analyse van de voortdurend veranderende moeilijkheden waarmee rechtshandhavingsonderzoeken worden geconfronteerd.

De belangrijkste bewering van Europol in zijn waarschuwingen is dat verschillende soorten cryptocurrency-mining een trekpleister zijn geworden voor een verscheidenheid aan illegale operaties die worden uitgevoerd door georganiseerde misdaadgroepen. Het agentschap beweert dat mijnwerkers vaker het doelwit zijn van oplichtingsbedrijven, om redenen variërend van het genereren van onwettige inkomsten tot het witwassen van onrechtmatig verkregen activa.

Het document stelde alleen dat mijnbouwinstallaties of boerderijen waren gebruikt om geld wit te wassen door apparatuur voor het delven van cryptocurrency te kopen met inkomsten uit illegale activiteiten. Criminologen kunnen mijnbouwbedrijven blijven gebruiken als dekmantel voor illegale winsten, zelfs in gevallen waarin dergelijke overnames niet lucratief waren.

De resultaten verduidelijken hoe de industriële omvang en het hulpbronnenintensieve karakter van de mijnbouw kunnen fungeren als een masker om de bron van zwart geld te verbergen. Door het investeren van gestolen geld in mijnbouwinstallaties kunnen criminelen hun rijkdom presenteren als legitieme inkomsten uit energie-intensieve cryptocurrency-mining. Winstgevendheid lijkt echter niet de hoofdprioriteit te zijn, aangezien Europol beweert dat sommige mijnbouwactiviteiten slechts “een dekmantel voor illegale inkomsten” zijn; dit geeft aanleiding tot bezorgdheid dat grootschalige boerderijen zouden kunnen dienen als uitgebreide dekmantel voor het witwassen van geld.

Cryptomining als ‘mantel’ voor criminele activiteiten, aldus Europol

Bijzonder zorgwekkend, zo blijkt uit het onderzoek, zijn mijnbouwpoolregelingen die zich zouden hebben ontwikkeld tot gedurfde fraude waardoor investeerders voor “honderden miljoenen euro’s” zijn opgelicht. Het vermeldt het bekende BitClub Netwerkgeval als klassiek voorbeeld, waarin oplichters zogenaamd een Ponzi-plan voerden en inkomsten beloofden via nep-mijnpools.

Bovendien zouden volgens Europol botnets en malware die gebruik maken van “cryptojackingCode om computerbronnen over te nemen en Bitcoin illegaal te minen, wordt agressief aangevallen door wetshandhavers. “Al meer dan vijf jaar wordt botnetmining of cryptojacking door criminelen gebruikt om de bandbreedte en verwerkingskracht van het slachtoffer te misbruiken om cryptocurrencies te minen”, aldus de krant.

Hoewel een groot deel van de cryptocurrency-gemeenschap zich al lang bewust is van het probleem van cryptojacking, dat zich richt op alles van cloudinfrastructuur tot individuele pc's, bevestigt het onderzoek van Europol dat deze plannen nog steeds een reëel probleem vormen en dat er op moet worden gelet.

Uiteindelijk presenteert het bureau cryptocurrency-mining als een mogelijke dekmantel voor een verscheidenheid aan illegale handelingen, variërend van eenvoudige fraude tot het witwassen van geld. Uit de harde evaluatie blijkt dat het mijnbouwmilieu steeds meer door gewetenloze mensen wordt gebruikt en een nieuw toevluchtsoord voor illegale inkomstenbronnen aan het worden is. Mijnbouw is echter niet de enige cryptocurrency-industrie die de aandacht en zorgen van Europol heeft.

Rapporteer markeringen op privacymunten en vermenging van diensten als 'verduisteringsbedreigingen'

Bezorgdheid over privacybevorderende functies in cryptocurrencies die het traceren van crimineel geld voor onderzoekers zouden kunnen ‘compliceren’, worden ook geuit in het artikel, dat verder gaat dan mijnbouw.

Het onderscheidt privacymunten: munten die zijn ontworpen met verbeterde codering om transacties zoals te maskeren Grin, Zcash en Monero als mogelijke instrumenten voor het witwassen van geld. De krant merkt op dat, hoewel de dominantie van Bitcoin in de criminele sectoren niet overschaduwd is door andere privacyopties, nieuwe ontwikkelingen zoals zero-knowledge proofs “ook de zichtbaarheid van cryptocurrency-adressen, -saldi en -transacties kunnen vertroebelen.”

Europol, de wetshandhavingsinstantie van de EU, heeft zijn eerste uitgebreide onderzoek naar encryptie gepubliceerd, waarin de bezorgdheid wordt benadrukt over het misbruik van cryptocurrency-mining door illegale actoren.

Foto: Internationaal tijdschrift voor informatiebeveiliging

Europol is eveneens voorzichtig met het omgooien of vermengen van diensten die worden gebruikt om cryptocurrency-geldsporen te verbergen. In de studie, Tornado.cash wordt vermeld, een mixer die door de Amerikaanse autoriteiten werd gesanctioneerd wegens het naar verluidt faciliteren van het witwassen van geld door middel van het mixen van cryptocurrency. Dergelijke anonimiteitsmechanismen, zo waarschuwt de verklaring, “bemoeilijken het traceren van de oorsprong van illegale cryptocurrency voor wetshandhaving aanzienlijk.”

Het belangrijkste punt van het bureau is vrij duidelijk: het is van mening dat ontwikkelingen die bedoeld zijn om de privacy en anonimiteit van eigenaren van cryptocurrency te vergroten het moeilijker zouden maken om onderzoek te doen naar door cryptomunten mogelijk gemaakte misdaad.

Het document belicht een breed scala aan technologieën, van biometrie en gecodeerde berichtentoepassingen tot kwantumcomputing en kunstmatige intelligentie, en gaat verder dan de zorgen over cryptocurrencies om te laten zien hoe vooruitgang op het gebied van gegevensbeveiliging legitieme digitale surveillance en bewijsverzameling zou kunnen belemmeren.

Europol, de wetshandhavingsinstantie van de EU, heeft zijn eerste uitgebreide onderzoek naar encryptie gepubliceerd, waarin de bezorgdheid wordt benadrukt over het misbruik van cryptocurrency-mining door illegale actoren.

Foto: Rapport over encryptie

Belangrijke rechterlijke beslissingen en wetten die de toegang tot gecodeerde gegevens beïnvloeden

Het onderzoek van Europol documenteert een veranderende juridische en wetgevende omgeving waarin wetgevers en rechters worstelen met wetten met betrekking tot encryptie en de toegang van wetshandhavers tot gecodeerde gegevens.

Het prijst de onlangs aangenomen EU-wetgeving inzake elektronisch bewijsmateriaal ter verbetering van grensoverschrijdende processen waardoor autoriteiten verzoeken om digitaal bewijsmateriaal sneller kunnen verwerken. Het onderzoek brengt echter wel een onopgelost raadsel aan het licht: de wetgeving vermijdt uitdrukkelijk dat dienstverleners de encryptie moeten breken of niet-gecodeerde gegevens moeten overdragen.

Daarnaast wijst Europol op een aantal rechtszaken waarin de toelaatbaarheid van bewijsmateriaal verkregen via gecodeerde communicatie werd betwist. Uit beslissingen in landen als Frankrijk, Duitsland en Italië is echter gebleken dat, als de juiste processen worden gevolgd, dergelijk materiaal als legitiem verkregen kan worden beschouwd.

Volgens de krant een aanzienlijke arrest van het Europese Hof van Justitie in april 2024 verduidelijkt de omstandigheden waaronder onderschepte gecodeerde gegevens van elke staat in de EU kunnen worden opgeëist en als bewijsmateriaal in gerechtelijke procedures kunnen worden gebruikt. Het politieke raadsel rond encryptie blijft bestaan, zoals Europol opmerkt, “meer constructieve” gesprekken tussen internetbedrijven, het maatschappelijk middenveld en overheidsfunctionarissen die pleiten voor oplossingen die de veiligheid en privacy waarborgen en tegelijkertijd legitieme toegang tot gegevens toestaan.

Eén van de genoemde projecten is de oprichting van een nieuw Groep op hoog niveau van de EU in 2023 met als doel verschillende belanghebbenden samen te brengen om een ​​coöperatieve strategische visie te creëren voor de toegang tot gegevens van rechtshandhavingsinstanties en ‘algemeen aanvaarde oplossingen’.

Het artikel benadrukt dat de technologie zich in een onstuitbaar tempo ontwikkelt, waardoor het moeilijker wordt om een ​​evenwicht te vinden tussen gegevensbeschermingsrechten en de noodzaak van wetshandhavingsinstanties om encryptie te kraken en crimineel gedrag in de digitale ruimte in de gaten te houden.

Het Europol-rapport wakkert het langlopende debat over crypto-privacy versus legale toegang aan

De voortdurende beleidsdiscussie tussen encryptie en privacyrechten versus het vermogen van wetshandhaving om digitale misdaden aan het licht te brengen, is door het onderzoek van Europol opnieuw aangewakkerd, ondanks het feit dat het niet echt een nieuw terrein bestrijkt. Voorstanders van privacy hebben lang volgehouden dat het eisen van achterdeurtjes voor encryptie of het dwingen van bedrijven om hun systemen opnieuw te ontwerpen om monitoring mogelijk te maken, uiteindelijk zou leiden tot beveiligingslekken die gemakkelijk door kwaadwillende partijen zouden kunnen worden uitgebuit.

Sterke encryptie en privacy van digitale valuta zijn volgens crypto-voorstanders cruciaal voor de bescherming van vrijheid, handel en mensenrechten in het digitale tijdperk. Ze beweren dat elke concessie die toezicht door de overheid mogelijk maakt, het vertrouwen in een gedecentraliseerd monetair systeem dat is gebouwd op openheid en weerstand tegen censuur permanent zou vernietigen.

Wetshandhavingsorganisaties zoals Europol beweren echter dat het handhaven van de openbare veiligheid in een tijd van snel toenemende cybercriminaliteit een bepaald niveau van wettige toegangsmogelijkheden vereist, die publiekelijk moeten worden gebruikt en onderworpen moeten zijn aan gerechtelijk toezicht.

Omdat de arena waarin deze diepgewortelde overtuigingen worden bestreden voortdurend verandert als gevolg van de technologische vooruitgang, zijn er geen eenvoudige antwoorden. Het lijkt erop dat het kat-en-muisspel tussen gecodeerde systemen en degenen die op zoek zijn naar manieren om hun inhoud te controleren alleen maar intenser zal worden. Dit conflict wordt weerspiegeld in het onderzoek van Europol, dat naast telefoondiensten ook vele domeinen omvat, zoals berichtenapps, blockchains en biometrie.

Deze impasse kan echter wel eens de kern vormen van de democratische naties die worstelen om een ​​zorgvuldig evenwicht te vinden tussen veiligheid en privacyrechten. In de komende jaren zal het oplossen van dit crypto-privacyprobleem voortdurende beleidsbetrokkenheid, juridisch onderzoek, ethische overwegingen en technische inventiviteit vergen.

Er staat nog steeds ter discussie of het de beste handelwijze is om bedrijven te dwingen buitengewone legale toegangsmogelijkheden in te voeren of om onbreekbare encryptie in wetgeving op te nemen.

Ongetwijfeld zijn de dringende zorgen die in de studie van Europol zal alleen maar verergeren met de opkomst van nieuwe grenzen op het gebied van encryptie, privacy en decentralisatie. Deze meest recente klap voor een niche die onvermurwbaar de individuele datasoevereiniteit ondersteunt, voorspelt uitdagingen van een wetshandhavingsgemeenschap die bang is zich niet bewust te zijn van het dark web.

Disclaimer

In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over de auteur

Viktoriia schrijft over verschillende technologische onderwerpen, waaronder Web3.0, AI en cryptocurrencies. Haar uitgebreide ervaring stelt haar in staat inzichtelijke artikelen te schrijven voor een breder publiek.

Meer artikelen
Viktoriia Palchik
Viktoriia Palchik

Viktoriia schrijft over verschillende technologische onderwerpen, waaronder Web3.0, AI en cryptocurrencies. Haar uitgebreide ervaring stelt haar in staat inzichtelijke artikelen te schrijven voor een breder publiek.

Hot Stories
Schrijf je in op onze nieuwsbrief.
Laatste Nieuws

Van Ripple tot The Big Green DAO: hoe cryptocurrency-projecten bijdragen aan liefdadigheid

Laten we initiatieven onderzoeken die het potentieel van digitale valuta voor goede doelen benutten.

Meer weten

AlphaFold 3, Med-Gemini en anderen: de manier waarop AI de gezondheidszorg transformeert in 2024

AI manifesteert zich op verschillende manieren in de gezondheidszorg, van het blootleggen van nieuwe genetische correlaties tot het versterken van robotchirurgische systemen...

Meer weten
Lees meer
Lees meer
dRPC CTO benadrukt de rol van gedecentraliseerde RPC in multichain-omgevingen
Interview Zakelijk Markten Software Technologie
dRPC CTO benadrukt de rol van gedecentraliseerde RPC in multichain-omgevingen
24 juli 2024
Van canvas naar code: hoe NFTs zijn RedefiKunstbezit bevorderen en mondiale creativiteit stimuleren
Interview Zakelijk Lifestyle Markten Software Technologie
Van canvas naar code: hoe NFTs zijn RedefiKunstbezit bevorderen en mondiale creativiteit stimuleren
24 juli 2024
Polygon onthult overbrugde USDC-standaardintegratie met Polygon CDK
Nieuwsverslag Technologie
Polygon onthult overbrugde USDC-standaardintegratie met Polygon CDK
24 juli 2024
Ethereum Wayback Machine: Covalent's oplossing voor Blockchain-transparantie
Interview Zakelijk Markten Software Technologie
Ethereum Wayback Machine: Covalent's oplossing voor Blockchain-transparantie
24 juli 2024