Nieuwsverslag Technologie
17 oktober 2023

AI kan nu oude talen, dierencommunicatie en plantensignalen ontcijferen

In het kort

AI kan nu oude teksten en spijkerschrift ontcijferen, waarbij geavanceerde systemen zoals Ithaca de tekstherstel, geografische toeschrijving en chronologische datering verbeteren.

De technologie breidt zijn transformerende impact uit naar de communicatie met dieren, waarbij hun unieke dialecten worden herkend.

Kunstmatige intelligentie speelt ook een cruciale rol bij het decoderen van plantcommunicatie, waardoor agritechprofessionals de plantengroei kunnen monitoren, diagnosticeren en optimaliseren.

AI's diepgaande inzichten in oude talen en dierencommunicatie

Generaties lang hebben archeologen geworsteld met de enorme taak om oude talen en teksten te ontcijferen. Er is echter een nieuw tijdperk aangebroken waarin onderzoekers kunstmatige intelligentie gebruiken om deze oude geschriften snel in het Engels te vertalen. In dit artikel gaan we dieper in op de veelzijdige rollen die AI speelt, van het ontsleutelen van oude scripts en het ontrafelen van het enigma van dierentalen tot het turen in de cryptische wereld van plantencommunicatie.

Een digitale revolutie voor het decoderen van oude teksten

Vorig jaar verscheen een baanbrekend AI-systeem bekend als Ithaca werd geïntroduceerd. Ithaca, een geavanceerd diep neuraal netwerk, dient als een waardevol hulpmiddel voor het bestuderen van oude Griekse inscripties, die door de eeuwen heen vaak beschadigd, verplaatst en in onzekerheid gehuld zijn. Door uit te blinken in tekstherstel, geografische attributie en chronologische attributie biedt Ithaca epigrafen en historici een bron van onschatbare waarde.

De architectuur van Ithaca legt de nadruk op samenwerking, beslissingsondersteuning en interpreteerbaarheid, wat resulteert in een aanzienlijke verbetering van de nauwkeurigheid. Alleen al het bereikt een nauwkeurigheid van 62% bij tekstherstel, maar wanneer historici het gebruiken, stijgt de nauwkeurigheid van 25% naar 72%, wat de krachtige synergie tussen AI en menselijke expertise aantoont. 

Ithaca kan inscripties nauwkeurig toeschrijven aan hun oorspronkelijke locatie (71% nauwkeurigheid) en deze dateren binnen 30 jaar na hun werkelijke leeftijd, wat een nieuw licht werpt op de geschiedenis van het klassieke Athene en bijdraagt ​​aan voortdurende debatten in de antieke geschiedenis.

AI-systemen zoals Ithaca hebben het vermogen om een ​​gezamenlijke synergie tussen kunstmatige intelligentie en historici te ontketenen, waardoor de methodologieën die worden toegepast op onze verkenning en documentatie van een van de meest gedenkwaardige tijdperken in de menselijke geschiedenis fundamenteel worden hervormd.

Vertaal oude teksten naar het Engels met AI

Laten we, om te illustreren hoe Ithaca werd geïmplementeerd, het spijkerschrift als casestudy beschouwen.

Spijkerschrift, een van de vroegste schriftsystemen in de menselijke geschiedenis, bevat een enorme schat aan historische informatie in kleitabletten. De Oxford-academicus verslag suggereert dat “de afgelopen twee eeuwen honderdduizenden van dergelijke teksten zijn gevonden, waarvan de meeste in het Sumerisch en Akkadisch zijn geschreven.”

Deze inscripties documenteren de veelzijdige aspecten van het oude Mesopotamië, van politiek tot economie. Het merendeel van deze teksten is echter onvertaald gebleven vanwege hun enorme omvang en het beperkte aantal beschikbare deskundigen om ze te ontcijferen. 

Ithaca voerde nauwkeurige vertalingen uit van het Akkadisch naar het Engels, op basis van spijkerschrifttekens of transliteraties. De kracht van het model ligt in het behoud van het genre en de stijl van de originele teksten, waardoor het vooral effectief is voor teksten met een kortere lengte. 

Naarmate de gedigitaliseerde teksten blijven groeien, kan het model evolueren door verdere training, waardoor het begrip van de oude Mesopotamische cultuur en geschiedenis verder wordt verrijkt.

AI kan de Herculaneum-rol ontcijferen

Vorige week heeft een 21-jarige student informatica, Luke Farritor, de 'eerste letters'-prijs gewonnen in de Vesuvius Challenge door met succes de eerste leesbare tekst te ontcijferen van een verkoolde boekrol die is teruggevonden in de oude Romeinse stad Herculaneum. 

De boekrol was onleesbaar gebleven sinds de verwoestende uitbarsting van de Vesuvius in 79 n.Chr., waarbij ook Pompeii werd begraven. Deze prestatie opent deuren voor het blootleggen van talloze teksten uit de enige intacte bibliotheek uit de Grieks-Romeinse oudheid.

Farritor ontwikkelde een machinaal leeralgoritme dat Griekse letters op verschillende regels van de opgerolde papyrus identificeerde, inclusief het woord 'paars' (πορϕυρας). Als de natuur uitgelegd, ‘gebruikte hij subtiele, kleinschalige verschillen in oppervlaktetextuur om zijn neurale netwerk te trainen en de inkt te accentueren.’

De doorbraak maakt niet alleen wetenschappers en papyrologen enthousiast, maar belooft ook een revolutie teweeg te brengen in ons begrip van de oude geschiedenis en literatuur. Tot nu toe zijn alleen fragmenten van deze rollen bestudeerd, die Griekse teksten bevatten die verband houden met de epicurische filosofische school. 

De Vesuvius-uitdaging, dat substantiële beloningen biedt voor het lezen van deze rollen, heeft tot doel verdere decodering aan te moedigen, waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie en machinaal leren om de onzichtbare bibliotheek van oude teksten te onthullen.

AI kan dierentaal begrijpen

Naast het ontcijferen van oude talen maken onderzoekers ook gebruik van AI om de communicatie met dieren te decoderen, van Nieuw-Caledonische kraaien die gereedschappen maken tot potvissen die coda's gebruiken om elkaar te identificeren. 

AI-modellen, getraind op grote hoeveelheden diergegevens, kunnen patronen en nuances in dierengeluiden en -gedrag onthullen die voorheen moeilijk te onderscheiden waren. Volgens Scientific Americanheeft AI-technologie niet alleen het potentieel om een ​​beter begrip van dierlijke emoties en sociale structuren te vergemakkelijken, maar ook om de inspanningen voor natuurbehoud te verbeteren.

Om de coda's van potvissen te bestuderen, gebruikten onderzoekers AI om het vertaalproces te versnellen. Ze testten het concept door de opnames van wetenschapper Shane Gero in te voeren in een neuraal netwerk, een algoritme dat leert door middel van data-analyse. Opmerkelijk genoeg identificeerde het neurale netwerk specifieke walvissen correct uit hun coda's met een nauwkeurigheid van 99%. 

Aangemoedigd door dit succes stelde het team een ​​ambitieus doel: luisteren naar een grote hoeveelheid oceaangeluiden en een computer leren begrijpen en communiceren als een walvis. In het kader van het Project CETI, geleid door Gero, zijn ze van plan een onderwatermicrofoon in te zetten die aan een boei is bevestigd om de voortdurende vocalisaties van de walvissen die in Dominica verblijven op te nemen.

AI helpt dierenbehoud en huisdiercommunicatie

Wetenschappers zijn van mening dat het vertalen van dierengeluiden een aanzienlijke impact kan hebben op bedreigde diersoorten. De Hawaiiaanse kraai, of 'Alalā', stierf begin jaren 2000 in het wild uit en de overige vogels werden in gevangenschap geplaatst voor een fokprogramma voor natuurbehoud. Om te helpen bij de pogingen om de soort opnieuw in zijn natuurlijke habitat te introduceren, werkt Christian Rutz, die eerder Nieuw-Caledonische Kraaien heeft bestudeerd, samen met het Earth Species Project om de woordenschat van de Hawaiiaanse Kraai te analyseren. 

Rutz is een verslag aan het samenstellen van de vocalisaties die door in gevangenschap levende vogels worden gebruikt en vergelijkt deze met historische opnames van de laatste wilde Hawaiiaanse kraaien. Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of de vogels in gevangenschap vitale oproepen hebben verloren die verband houden met roofdieren of verkering, wat mogelijk de uitdagingen van herintroductie kan verklaren.

Bovendien hebben onderzoekers ontdekt dat orka's dialecten gebruiken die uniek zijn voor hun groepen, terwijl ze ook in verschillende dialecten met verschillende soorten kunnen communiceren. 

Bijkomende AI-onthullingen benadrukken dat dolfijnen, vergelijkbaar met beluga-walvissen en vleermuizen, namen hebben gekregen van hun moeders, die ze gebruiken in hun vocale uitwisselingen. Zelfs olifanten vertonen tekenen van communicatie door signalen te gebruiken om hun kudde te waarschuwen voor naderende honingbijen, wat een potentiële bedreiging kan zijn als ze hun slurf of oren binnendringen.

Daarnaast hebben onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv, onder leiding van Yossi Yovel, AI gebruikt om de vocalisaties van Egyptische fruitvleermuizen te bestuderen. Gedurende een periode van twee en een halve maand monitorden en registreerden ze de vocalisaties van de vleermuizen, en gebruikten vervolgens een stemherkenningsprogramma om de geluiden te analyseren, waarbij specifieke vocalisaties werden gecorreleerd met sociale interacties vastgelegd in video's. Door dit te doen, hebben ze met succes het merendeel van de vleermuizengeluiden geclassificeerd. Dit specifieke onderzoek maakt deel uit van de bredere inspanning om de communicatie tussen dieren te decoderen, waardoor mogelijk een beter begrip van huisdieren zoals honden en katten mogelijk wordt.

Naarmate AI-modellen worden ontwikkeld om de communicatie met dieren te interpreteren, wordt de reikwijdte van de toepassingen groter. Het strekt zich uit van het decoderen van de geluiden van wilde dieren tot het analyseren van het gedrag van huisdieren, het verbeteren van het dierenwelzijn en het helpen bij het behoud van bedreigde diersoorten. Elodie F. Briefer, een expert op het gebied van dierengedrag, heeft een algoritme ontwikkeld om de emotionele toestanden van dieren te beoordelen op basis van vocalisaties.

De opkomst van AI in de communicatie met dieren roept echter ethische zorgen op. Het potentieel voor misbruik van de technologie, van precisievissen tot het nabootsen van dierengeluiden, onderstreept de noodzaak van richtlijnen en wetgeving voor beste praktijken om zowel dieren als hun ecosystemen te beschermen.

De AI-gestuurde transformatie van de communicatie met dieren is veelbelovend voor het ontsluiten van gedeelde ervaringen en emoties tussen soorten. Zoals Scientific American schreef, verwachten onderzoekers dat, hoewel dieren misschien niet zeggen ‘geef mij de banaan’, er wel universele uitdrukkingen voor gevoelens als ‘verdriet’ of ‘honger’ kunnen ontstaan. Deze technologie biedt een nieuw niveau van verbinding tussen mens en dier en werpt licht op gedeelde ervaringen en emoties.

Terwijl AI een revolutie teweegbrengt in ons begrip van dierencommunicatie, biedt het een nieuw perspectief op onze plaats in de natuurlijke wereld.

Kan AI communiceren met planten?

De rol van AI bij het decoderen en begrijpen van plantcommunicatie strekt voorbij het dierenrijk. De technologie biedt agritechprofessionals een unieke kans om waardevolle inzichten te verwerven in de gezondheid van planten en ecologische interacties.

AI kan een cruciale rol spelen bij het decoderen en benutten van plantsignalen, waardoor boeren en agritechexperts de plantengroei effectiever kunnen monitoren, diagnosticeren en optimaliseren. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat bloemen naderende bijen kunnen detecteren en reageren door zoetere nectar te produceren, wat een vorm van communicatie tussen planten en bestuivers aantoont.

Door te luisteren naar de geluiden die planten uitzenden, kunnen vroege tekenen van stress of ziekte worden gedetecteerd, zowel van voedingsstoffen als van water defidiagnoses gesteld, de kwaliteit van het gewas beoordeeld en de reacties op veranderingen in het milieu bepaald. Dit resulteert niet alleen in een nauwkeuriger en responsiever beheer van de plantgezondheid, maar draagt ​​ook bij aan een hogere gewasproductiviteit en een verminderde afhankelijkheid van schadelijke pesticiden en meststoffen.

Het ontwikkelen van AI-systemen om fabriekscommunicatie te decoderen en te benutten brengt een reeks complexe uitdagingen met zich mee. Het vastleggen van subtiele plantengeluiden in luidruchtige omgevingen is een fundamenteel obstakel, waarvoor de ontwikkeling van gespecialiseerde sensoren en microfoons met hoge betrouwbaarheid vereist is. Bovendien vereist de interpretatie van deze plantgeluiden, die vaak ingewikkeld en contextafhankelijk zijn, robuuste algoritmen voor de extractie van kenmerken, patroonherkenning en betekenisafleiding.

Mogelijke oplossingen zijn onder meer het gebruik van machinale leertechnieken zoals onbewaakt, semi-gecontroleerd of versterkend leren. Diepgaande leermethoden, zoals convolutionele neurale netwerken (CNN's), terugkerende neurale netwerken (RNN's) en aandachtsmechanismen, kunnen ingewikkelde relaties binnen de gegevens modelleren. Het integreren van natuurlijke taalverwerking (NLP), computervisie en multimodale benaderingen verrijkt de AI-toolkit verder.

De rol van AI bij het nieuw leven inblazen en behouden van talen

Het opmerkelijke snelheidsvoordeel van AI is een belangrijke troef bij taalontcijferingsprojecten, omdat het menselijke taalkundigen kan overtreffen bij het vertalen van talen en de bijbehorende kosten kan verlagen. Veel ‘dode’ talen missen een moderne politieke betekenis, waardoor het lastig wordt om middelen en financiering veilig te stellen. AI heeft het potentieel om deze projecten haalbaarder en toegankelijker te maken, zelfs voor talen zonder uitgesproken voorstanders.

AI die op dit werk is afgestemd, kan ook oude teksten ontcijferen en vertalen op fragiele en verweerde oppervlakken, zoals geërodeerde stenen tabletten of afbrokkelende klei, die aan het menselijk oog zouden kunnen ontsnappen. Bovendien kunnen computers enorme hoeveelheden materiaal verzamelen uit verspreide collecties en archieven over de hele wereld, waardoor wetenschappelijke inzichten mogelijk worden gemaakt door verspreid bewijsmateriaal te verenigen.

Hoewel dit werk academisch intrigerend is, heeft het ook toepassingen in de echte wereld. In ons huidige tijdperk van wijdverbreide geletterdheid verdwijnen talen in een alarmerend tempo. AI kan helpen bij het terugvinden van onlangs verloren gegane talen, en kan helpen bij het heropleven of documenteren ervan voordat ze in de vergetelheid raken. De inspanningen om talen die op de rand van uitsterven staan ​​digitaal te behouden, zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat hun rijke culturele erfgoed niet verloren gaat in het zand van de tijd.

AI transformeert ons begrip van het verleden en overbrugt de kloof tussen oude teksten en onze moderne wereld. Tools als Ithaca wekken vergeten talen weer tot leven en ontwarren historische mysteries, terwijl AI de geheime dialogen van dieren ontcijfert en inzicht geeft in hun emoties en sociale structuren. Deze digitale revolutie breidt onze verbinding met de natuurlijke wereld uit, waardoor we de onuitgesproken talen van planten en dieren in het wild kunnen horen. De rol van AI bij het behoud van de taal zorgt er ook voor dat bedreigde dialecten niet verloren gaan door de tijd.

Lees verder:

Disclaimer

In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over de auteur

Agne is een journalist die de laatste trends en ontwikkelingen in de metaverse, AI en Web3 industrieën voor de Metaverse Post. Haar passie voor het vertellen van verhalen heeft ertoe geleid dat ze talloze interviews heeft gehouden met experts op deze gebieden, waarbij ze altijd op zoek is naar spannende en boeiende verhalen. Agne heeft een bachelordiploma in literatuur en een uitgebreide achtergrond in het schrijven over een breed scala aan onderwerpen, waaronder reizen, kunst en cultuur. Ze heeft zich ook vrijwillig aangemeld als redacteur voor de dierenrechtenorganisatie, waar ze hielp het bewustzijn over dierenwelzijnskwesties te vergroten. Neem contact met haar op [e-mail beveiligd].

Meer artikelen
Agne Cimerman
Agne Cimerman

Agne is een journalist die de laatste trends en ontwikkelingen in de metaverse, AI en Web3 industrieën voor de Metaverse Post. Haar passie voor het vertellen van verhalen heeft ertoe geleid dat ze talloze interviews heeft gehouden met experts op deze gebieden, waarbij ze altijd op zoek is naar spannende en boeiende verhalen. Agne heeft een bachelordiploma in literatuur en een uitgebreide achtergrond in het schrijven over een breed scala aan onderwerpen, waaronder reizen, kunst en cultuur. Ze heeft zich ook vrijwillig aangemeld als redacteur voor de dierenrechtenorganisatie, waar ze hielp het bewustzijn over dierenwelzijnskwesties te vergroten. Neem contact met haar op [e-mail beveiligd].

Van Ripple tot The Big Green DAO: hoe cryptocurrency-projecten bijdragen aan liefdadigheid

Laten we initiatieven onderzoeken die het potentieel van digitale valuta voor goede doelen benutten.

Meer weten

AlphaFold 3, Med-Gemini en anderen: de manier waarop AI de gezondheidszorg transformeert in 2024

AI manifesteert zich op verschillende manieren in de gezondheidszorg, van het blootleggen van nieuwe genetische correlaties tot het versterken van robotchirurgische systemen...

Meer weten
Sluit u aan bij onze innovatieve technologiegemeenschap
Lees meer
Lees meer
The Great Crypto Leap: hoe Ethereum ETF's een rotsachtige weg banen voor Solana en daarbuiten
Advies Zakelijk Markten Software Technologie
The Great Crypto Leap: hoe Ethereum ETF's een rotsachtige weg banen voor Solana en daarbuiten
22 juli 2024
zkLink kondigt lancering aan van ZKL op grote crypto-uitwisselingen, opent claimvenster voor Novadrop
Markten Nieuwsverslag Technologie
zkLink kondigt lancering aan van ZKL op grote crypto-uitwisselingen, opent claimvenster voor Novadrop
22 juli 2024
Bitfinex Alpha-analyse benadrukt bullish signalen die het opwaartse momentum van Bitcoin ondersteunen
Markten Nieuwsverslag Technologie
Bitfinex Alpha-analyse benadrukt bullish signalen die het opwaartse momentum van Bitcoin ondersteunen
22 juli 2024
Wall Street ontmoet Blockchain: de tokenized aandelen van Backed veranderen door te investeren in technologiegiganten Microsoft, Tesla en GameStop
Advies Zakelijk Markten Software Technologie
Wall Street ontmoet Blockchain: de tokenized aandelen van Backed veranderen door te investeren in technologiegiganten Microsoft, Tesla en GameStop
22 juli 2024