AI Wiki Technologie
23 June 2023

Top 15 banen die in 2023 kunnen worden vervangen door AI

In het kort

In dit artikel onderzoeken we 15 banen die mogelijk kunnen worden vervangen door AI, waarbij we de impact van automatisering op dergelijke beroepen en de implicaties voor de toekomst van werk onderzoeken.

Op veel gebieden helpt deze krachtige technologie mensen tijd te besparen door processen te optimaliseren, hun vaardigheden te vergroten en mogelijkheden te benutten.

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft de afgelopen jaren veel terrein gewonnen en heeft opmerkelijke veranderingen in industrieën en werkpraktijken met zich meegebracht. Met de snelle vooruitgang van AI-technologie is er een voortdurend debat gaande over de mogelijke verdringing van menselijke werknemers. In dit artikel onderzoeken we 15 beroepen die mogelijk worden beïnvloed door AI-gestuurde automatisering, waarbij we de impact op deze rollen en de toekomst van werk onderzoeken.

15 banen die kunnen worden vervangen door kunstmatige intelligentie

De volgende beroepen kunnen veranderingen ondergaan als gevolg van AI: telemarketeers, vertegenwoordigers van de klantenservice, administratieve ondersteuners, reisagenten, detailhandelaren, beginnende journalisten, proeflezers, vertalers, juridische assistenten, data-analisten, magazijnmedewerkers, beginnende programmeurs, beginnende grafisch ontwerpers, social media managers en taxichauffeurs.

telemarketeer

Telemarketing is er een van vacatures die binnen een jaar kan worden vervangen door kunstmatige intelligentie. Er zijn verschillende manieren waarop AI kan worden gebruikt in telemarketing. AI kan helpen bij het routeren van oproepen, door inkomende oproepen door te sturen naar de juiste afdeling of agent op basis van predefigestelde criteria. Vervolgens kan kunstmatige intelligentie gesprekken in realtime transcriberen en analyseren, waarbij waardevolle informatie uit klantinteracties wordt gehaald.

AI mist echter verschillende aspecten om telemarketeers volledig te vervangen. Het is bijvoorbeeld niet in staat een goede verstandhouding op te bouwen, geen deals te sluiten en zich niet aan te passen aan onvoorziene omstandigheden. 

Medewerker van de klantenservice

Over klantenservice gesproken, kunstmatige intelligentie kan worden gebruikt om verschillende aspecten van het werk te automatiseren. Het kan de meeste delen van het werk uitvoeren, wat betekent dat AI in de komende jaren de vertegenwoordigers van de klantenservice zou kunnen vervangen.

Bijvoorbeeld, AI-aangedreven chatbots en virtuele assistenten kan routinevragen van klanten afhandelen en snelle antwoorden geven op veelgestelde vragen. Bovendien kan kunstmatige intelligentie helpen bij het categoriseren en routeren van klanttickets of problemen naar de juiste afdeling of vertegenwoordiger. 

Kunstmatige intelligentie kan echter niet de menselijke aanraking vervangen die gepersonaliseerde interacties en emotionele ondersteuning mogelijk maakt. Bovendien kunnen vanaf vandaag alleen mensen situaties oplossen die kritisch denken en flexibiliteit vereisen. 

Administratieve ondersteuning

AI heeft het potentieel om bepaalde taken in administratieve ondersteunende banen te automatiseren. Het is bijvoorbeeld in staat om gegevensinvoertaken te automatiseren door informatie uit documenten te extraheren en in relevante systemen in te voeren. Vervolgens kunnen AI-aangedreven assistenten planningen analyseren en afspraken en vergaderingen beheren. Kunstmatige intelligentie kan ook helpen bij het categoriseren van e-mails en basistekst schrijven. Meer nog, AI kan worden gebruikt om routinetaken en workflows te automatiseren, zoals het routeren van documenten ter goedkeuring en het genereren van rapporten.

Alleen menselijke administratieve ondersteuners kunnen echter creatief denken als het gaat om het oplossen van complexe problemen en het omgaan met onverwachte uitdagingen. Bovendien kunnen menselijke professionals relaties opbouwen en meer persoonlijke hulp bieden. 

Reis agent

Reisbureaus behoren tot de professionals die Ai kan vervangen. Binnen dit vakgebied kan kunstmatige intelligentie worden gebruikt om reizen en reizen te plannen aanbevelingen doen. Vanaf vandaag genereren verschillende platforms en applicaties reisroutes op basis van de door de gebruiker geselecteerde bestemmingen en het aantal dagen dat ze op de locatie verblijven. Sommige platforms bieden zelfs een lijst met de beste hotels in de omgeving, evenals geschikte vliegtuig- en treinkaartjes. AI kan ook automatisch prijzen vergelijken, tickets en accommodatie boeken en reserveren. 

Tegelijkertijd ontbreekt het AI-toepassingen aan onderhandelingsvaardigheden die menselijke reisagenten in staat stellen deals en kortingen binnen te halen. Kunstmatige intelligentie-apps zijn ook niet in staat om emotionele steun te bieden tijdens stressvolle momenten en kunnen niet omgaan met onverwachte situaties, zoals vluchtannuleringen, omboekingen of calamiteiten.

Detailhandelaar

Een detailhandelaar is een andere baan die kunstmatige intelligentie kan vervangen. AI kan worden gebruikt om self-checkout-systemen aan te drijven waarmee klanten hun aankopen kunnen betalen zonder de hulp van een kassier. Vervolgens kan kunstmatige intelligentie de inventaris automatisch beheren, de voorraadaanvulling optimaliseren en handmatige voorraadbeheerinspanningen verminderen. Tegenwoordig kunnen computers zelfs fungeren als virtuele winkelassistenten. 

Machines kunnen echter geen persoonlijke klantenservice bieden en geen interactie hebben met mensen. Meer dan dat, een menselijke detailhandelaar kan producten aan klanten upsellen en kruisverkopen door aanbevelingen te doen en aanvullende artikelen te pitchen. Ten slotte zijn menselijke kassamedewerkers beter in het verwerken van terugbetalingen, retouren en andere functies die oordeelsvorming vereisen. 

Beginnend journalist

AI heeft de mogelijkheid om journalisten op instapniveau gedeeltelijk te vervangen, omdat het bepaalde taken kan automatiseren en journalisten kan helpen bij data-analyse, factchecking en nieuwsmonitoring. Zo kan kunstmatige intelligentie genereren meldt omdat het in staat is om gestructureerde gegevens te analyseren.

Meer dan dat, Door AI aangedreven systemen kunnen nieuws volgen uit verschillende bronnen, verzamel relevante informatie en geef samenvattingen of waarschuwingen.

Er is echter een menselijke maat vereist, aangezien verhalen moeten worden aangepast aan de lokale cultuur en kennis. Bovendien vereist journalistiek vaak contextueel begrip, het herkennen van nuances en het presenteren van informatie in een meeslepend en samenhangend verhaal. Beginnende journalisten dragen ook bij aan interviews en onderzoeksrapportages. Deze taken vereisen kritisch denken, onderzoeksvaardigheden en het vermogen om indringende vragen te stellen, die AI-systemen soms moeilijk kunnen uitvoeren.

Corrector

Proeflezen is een van de beroepen die de komende jaren mogelijk worden beïnvloed door kunstmatige intelligentie. Vanaf vandaag helpen AI-aangedreven tools proeflezers snel grote hoeveelheden tekst te verwerken. Dit maakt ze handig voor het controleren van spelling-, grammatica- en interpunctiefouten in een kortere tijd dan handmatig proeflezen. Bovendien kan AI helpen bij het opsporen van plagiaat en helpen bij taalspecifiek proeflezen door de tekst te analyseren op taalspecifieke regels, idiomatische uitdrukkingen of culturele nuances. 

Er zijn echter verschillende aspecten waarop professionele proeflezers nog steeds de overhand hebben. In 2023 kunnen alleen mensen de voordelen bieden van contextueel begrip, kritische analyse, domeinexpertise en subjectief oordeel. Dus in dit geval kan de combinatie van AI-tools en menselijke proefleesexpertise leiden tot nauwkeuriger en gepolijst geschreven werk.

Vertaler

Het beroep van vertaler kan de komende jaren verdwijnen, maar het zal niet volledig verdwijnen. AI en automatische vertaalsystemen hebben grote vooruitgang geboekt en kunnen waardevolle hulpmiddelen zijn voor vertalers. Ze kunnen helpen bij het versnellen van het vertaalproces, het verwerken van repetitieve inhoud en het geven van suggesties. Menselijke vertalers zijn echter nog steeds essentieel voor taken die creativiteit, kritisch denken, culturele aanpassing en een diep begrip van taal en context vereisen. Sterker nog, mensen begrijpen de context beter dan kunstmatige intelligentie. 

Legale assistent

Kunstmatige intelligentie heeft het potentieel om juridische assistenten gedeeltelijk te vervangen, omdat het verschillende soorten taken die in deze functie worden uitgevoerd, kan automatiseren. AI kan bijvoorbeeld analyseren legale documenten, contracten en dossiers om relevante informatie te identificeren, belangrijke gegevenspunten te extraheren en te helpen bij het ordenen van documenten. Vervolgens kunnen computers helpen bij juridisch onderzoek door snel grote hoeveelheden juridische informatie te scannen en te analyseren. Meer dan dat, AI kan suggesties of sjablonen bieden voor juridisch schrijven.

Tegelijkertijd vereist het werk een menselijke benadering en kan het niet volledig worden vervangen door AI. Zo zijn juristen vaak betrokken bij het aanpakken van complexe juridische problemen, het doen van juridisch onderzoek en het analyseren van ingewikkelde juridische vraagstukken. Bovendien kunnen professionals bijdragen aan de zaakstrategie door samen te werken met advocaten, informatie te analyseren en inzichten te verschaffen.

Data-analist

Data-analyse is een van de beroepen die in de nabije toekomst mogelijk door AI worden vervangen. Op dit gebied kan kunstmatige intelligentie het proces van gegevensvoorverwerking automatiseren, inclusief het afhandelen van ontbrekende waarden, detectie van uitschieters en taken voor het opschonen van gegevens. Vervolgens machine learning en deep learning modellen kunnen grote datasets analyseren om patronen, trends en afwijkingen te identificeren. Door kunstmatige intelligentie aangedreven algoritmen kunnen ook voorspellende modellen bouwen met behulp van historische gegevens om voorspellingen te doen of uitkomsten te voorspellen. 

Verschillende aspecten van het werk kunnen echter alleen door een mens worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, data-analisten beschikken over domeinkennis en expertise in het formuleren van onderzoeksvragen, defiprobleemstellingen en het begrijpen van de context achter de gegevens. Sterker nog, professionals kunnen hun intuïtie en creativiteit gebruiken om patronen of relaties te ontdekken waar AI-systemen misschien geen rekening mee houden.

Warenhuis medewerker

Kunstmatige intelligentie heeft het potentieel om bepaalde taken in magazijnen te automatiseren. Allereerst automatiseert AI voorraadbeheerprocessen door gebruik te maken van sensoren, barcodescanning of RFID-technologie om voorraadniveaus te volgen en te bewaken. Vervolgens kunnen AI-aangedreven robots of geautomatiseerde systemen worden ingezet om pick- en sorteertaken in magazijnen uit te voeren. Kunstmatige intelligentie-algoritmen kunnen zelfs historische gegevens over orderpatronen, itempopulariteit en klantvraag analyseren om magazijnworkflows te optimaliseren, waardoor bedrijven de operationele kosten kunnen verlagen.

Er zijn nog steeds enkele vaardigheden die alleen kunnen worden bediend door menselijke magazijnmedewerkers. Onder deze zijn complexe probleemoplossing en de mogelijkheid om met onverwachte situaties om te gaan. Bovendien kunnen menselijke werknemers zich aanpassen aan veranderende eisen en kunnen ze in teams opereren. 

Programmeur op instapniveau

Er zijn verschillende manieren waarop kunstmatige intelligentie programmeurs op instapniveau kan vervangen. Om te beginnen kan AI helpen code genereren fragmenten of sjablonen op basis van specifieke vereisten of voorafdefined patronen. Deze tool, gecombineerd met AI's suggesties en automatische aanvulling, automatiseert repetitieve taken en bespaart tijd. Vervolgens kunnen AI-algoritmen code analyseren om bugs, fouten of potentiële kwetsbaarheden op te sporen. AI maakt automatisering van het genereren van documentatie mogelijk door informatie uit code te halen, relevante opmerkingen te identificeren en documentatiesjablonen te maken.

Er zijn echter ook beperkingen in het gebruik van AI als het gaat om programmeren. Alleen mensen gebruiken bijvoorbeeld probleemoplossende vaardigheden, algoritmeontwerp en logisch denken als het gaat om complexe problemen. Bovendien is kunstmatige intelligentie niet in staat om systeemarchitectuur te ontwerpen en softwarecomponenten te plannen. Ten slotte zijn menselijke programmeurs in staat om complexe codebases te begrijpen, logische fouten te identificeren en problemen op te lossen. 

Grafisch vormgever op instapniveau

Grafisch ontwerp op instapniveau is een van de beroepen die gedeeltelijk kan worden vervangen door kunstmatige intelligentie. In dit geval kan AI ook worden gebruikt voor het automatisch genereren van ontwerpen afbeelding en foto bewerken. Daarnaast kunnen tools voor kunstmatige intelligentie bieden sjabloonbibliotheken of ontwerpframeworks waarmee gebruikers elementen zoals lay-outs, lettertypen en kleuren kunnen aanpassen. AI kan ook helpen bij het creëren van interactief en dynamisch datavisualisatiesen genereer grafieken, grafieken en infographics op basis van gegevensinvoer.

Verschillende aspecten van grafisch ontwerp kunnen echter niet worden uitgevoerd door kunstmatige intelligentie. Grafisch ontwerp vereist bijvoorbeeld vaak creatief denken, originaliteit en artistiek beoordelingsvermogen, iets wat alleen mensen hebben. Meer dan dat, ontwerpers communiceren vaak met klanten om hun vereisten te begrijpen, hun visie te interpreteren en deze te vertalen in visueel ontwerp. In het geval dat een klant geen efficiënte prompt kan schrijven, kan AI de taak niet zo goed begrijpen als een mens. 

Social media manager

Het beroep van een social media manager is een van de beroepen die deels kunnen worden vervangen door AI. Vanaf vandaag kunnen AI-aangedreven tools de planning en plaatsing van sociale media-inhoud automatiseren op basis van predefigemaakte schema's of gebruikersinvoer. Sterker nog, kunstmatige intelligentie kan de timing van berichten optimaliseren, feeds en opmerkingen op sociale media analyseren en relevante gesprekken identificeren. AI-aangedreven tools kunnen ook helpen bij het vinden van relevante artikelen, afbeeldingen of video's om te delen op sociale media. Het is vermeldenswaard dat de technologie bedrijven ook in staat stelt om chatbots met kunstmatige intelligentie te integreren die kunnen reageren op de opmerkingen en berichten van individuen. 

Tegelijkertijd zijn er beperkingen aan het vermogen van AI om beheerders van sociale media volledig te vervangen. Ten eerste kan AI geen contentstrategieën en boeiende content ontwikkelen. Een menselijke professional is ook verantwoordelijk voor de interactie met het publiek en het ontwikkelen van strategische plannen. Ten slotte behandelen socialemediamanagers crises, beheren ze negatieve feedback en beschermen ze de reputatie van het bedrijf.

Taxi chauffeur

Hoewel het beroep van taxichauffeur in 2023 niet zal verdwijnen, bestaat de tendens dat het de komende jaren wel zal verdwijnen. Er zijn verschillende manieren waarop kunstmatige intelligentie op dit gebied kan worden gebruikt. AI-algoritmen kunnen bijvoorbeeld routes optimaliseren op basis van realtime verkeersomstandigheden, passagiersvraag en historische gegevens. Kunstmatige intelligentie kan ook helpen bij het matchen van passagiers met beschikbare taxi's op basis van hun locaties, voorkeuren en beschikbaarheid. 

AI-aangedreven zelfrijdende auto's zijn ontwikkeld en getest door verschillende bedrijven. In Silicon Valley test een project genaamd "Waymo One" momenteel zelfrijdende taxi's met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is de service beschikbaar voor geselecteerde gebruikers in bèta. 

Tegelijkertijd kan AI niet verschillende functies dekken die alleen door mensen kunnen worden uitgevoerd. Zo beschikken taxichauffeurs vaak over uitgebreide kennis van lokale wegen en verkeerspatronen. Menselijke chauffeurs kunnen ook communiceren, klachten van klanten afhandelen, conflicten oplossen en problemen oplossen die zich tijdens de reis kunnen voordoen.

Conclusie 

Kunstmatige intelligentie is de afgelopen jaren snel vooruitgegaan, waardoor het potentieel is ontstaan ​​om verschillende taken te automatiseren en industrieën opnieuw vorm te geven. Naarmate AI zich blijft ontwikkelen, zijn er verschillende banen die mogelijk kunnen worden vervangen door AI-technologieën. In dit artikel hebben we 15 van dergelijke banen onderzocht die kunnen worden beïnvloed door de mogelijkheden van AI. Hiertoe behoren telemarketeers, vertegenwoordigers van de klantenservice, administratieve ondersteuners, reisagenten, detailhandelaren, journalisten op instapniveau, proeflezers, vertalers, juridische assistenten, gegevensanalisten, magazijnmedewerkers, programmeurs op instapniveau, grafisch ontwerpers op instapniveau, managers van sociale media , en taxichauffeurs. 

Hoewel AI het potentieel heeft om deze beroepen te vervangen, vormt het niet noodzakelijkerwijs een bedreiging voor de menselijke werkgelegenheid. Integendeel, op veel gebieden helpt deze krachtige technologie mensen tijd te besparen door processen te optimaliseren, hun vaardigheden te vergroten en capaciteiten te benutten. Het is belangrijk op te merken dat hoewel kunstmatige intelligentie processen efficiënter en sneller kan maken, het cruciaal is om de output ervan te beheersen.

Veelgestelde vragen

Kan kunstmatige intelligentie werknemers vervangen?

Vanaf vandaag kan kunstmatige intelligentie professionals niet vervangen. Er zijn echter verschillende banen die kunnen worden geoptimaliseerd en gefaciliteerd door AI. 

Welke banen kunnen worden vervangen door kunstmatige intelligentie? 

Dit zijn verschillende beroepen die slechts gedeeltelijk kunnen worden vervangen door AI: telemarketeer, medewerker klantenservice, administratieve ondersteuning, reisagent, winkelverkoper, journalist op instapniveau, corrector, vertaler, juridisch medewerker, data-analist, magazijnmedewerker, instapper programmeur, beginnend grafisch ontwerper, social media manager en taxichauffeur. 

Kunnen proeflezers en journalisten worden vervangen door kunstmatige intelligentie?

Hoewel proeflezers en journalisten niet volledig kunnen worden vervangen door AI, kan de technologie processen automatiseren en de workflow optimaliseren. 

Lees gerelateerde berichten:

Disclaimer

In lijn met de Richtlijnen voor vertrouwensprojectenHoud er rekening mee dat de informatie op deze pagina niet bedoeld is en niet mag worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of enige andere vorm van advies. Het is belangrijk om alleen te beleggen wat u zich kunt veroorloven te verliezen en onafhankelijk financieel advies in te winnen als u twijfels heeft. Voor meer informatie raden wij u aan de algemene voorwaarden en de hulp- en ondersteuningspagina's van de uitgever of adverteerder te raadplegen. MetaversePost streeft naar nauwkeurige, onpartijdige berichtgeving, maar de marktomstandigheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Over de auteur

Valeria is een verslaggever voor Metaverse Post. Ze richt zich op fondsenwerving, AI, metaverse, digitale mode, NFTs, en alles web3-verwant. Valeria heeft een masterdiploma in publieke communicatie en behaalt haar tweede major in International Business Management. Ze besteedt haar vrije tijd aan fotografie en mode-styling. Op 13-jarige leeftijd creëerde Valeria haar eerste modegerichte blog, waarin haar passie voor journalistiek en stijl ontstond. Ze is gevestigd in Noord-Italië en werkt vaak op afstand vanuit verschillende Europese steden. U kunt contact met haar opnemen via [e-mail beveiligd]

Meer artikelen
Valeria Goncharenko
Valeria Goncharenko

Valeria is een verslaggever voor Metaverse Post. Ze richt zich op fondsenwerving, AI, metaverse, digitale mode, NFTs, en alles web3-verwant. Valeria heeft een masterdiploma in publieke communicatie en behaalt haar tweede major in International Business Management. Ze besteedt haar vrije tijd aan fotografie en mode-styling. Op 13-jarige leeftijd creëerde Valeria haar eerste modegerichte blog, waarin haar passie voor journalistiek en stijl ontstond. Ze is gevestigd in Noord-Italië en werkt vaak op afstand vanuit verschillende Europese steden. U kunt contact met haar opnemen via [e-mail beveiligd]

Van Ripple tot The Big Green DAO: hoe cryptocurrency-projecten bijdragen aan liefdadigheid

Laten we initiatieven onderzoeken die het potentieel van digitale valuta voor goede doelen benutten.

Meer weten

AlphaFold 3, Med-Gemini en anderen: de manier waarop AI de gezondheidszorg transformeert in 2024

AI manifesteert zich op verschillende manieren in de gezondheidszorg, van het blootleggen van nieuwe genetische correlaties tot het versterken van robotchirurgische systemen...

Meer weten
Sluit u aan bij onze innovatieve technologiegemeenschap
Lees meer
Lees meer
Biswap publiceert nieuwe strategische routekaart, richt zich op uitbreiding van meerdere ketens en introductie van liquide staking
Markten Nieuwsverslag Technologie
Biswap publiceert nieuwe strategische routekaart, richt zich op uitbreiding van meerdere ketens en introductie van liquide staking
24 mei 2024
Web3 AI onthuld: Jimmy Zhao legt uit hoe BNB Chain's integratie van Blockchain en AI Redefines Vertrouwen, transparantie en decentralisatie
Interview Business Markten Software Technologie
Web3 AI onthuld: Jimmy Zhao legt uit hoe BNB Chain's integratie van Blockchain en AI Redefines Vertrouwen, transparantie en decentralisatie
24 mei 2024
Hyperliquid onthult HIP-1 Spot Token-implementatiefunctie op zijn mainnet en beveelt testen aan voor een soepele implementatie
Nieuwsverslag Technologie
Hyperliquid onthult HIP-1 Spot Token-implementatiefunctie op zijn mainnet en beveelt testen aan voor een soepele implementatie
24 mei 2024
De beste deals van deze week, grote investeringen in AI, IT, Web3, en Crypto (20-24.05)
Verteren Toplijsten Business Lifestyle Markten Software Technologie
De beste deals van deze week, grote investeringen in AI, IT, Web3, en Crypto (20-24.05)
24 mei 2024