Terminai ir sąlygos

Definicijos

 1. Bendrovė - CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD. registruotas SINGAPŪRE su įmonės numeriu: 202131912H ir registruotas 390 SODO KELIAS, 07-03 PALAIS RENESANSAS.
 2. Naujienų portalas – valdomas Bendrovės ir pasiekiamas adresu https://mpost.io
 3. Metaverse Post – bendras pavadinimas, kuris gali reikšti bendrovę arba naujienų portalą arba abu
 4. Taisyklės ir sąlygos – naujausia versija Metaverse Post Terminai ir sąlygos
 5. Lankytojas – Naujienų portale besilankantis asmuo
 6. Gairės – teisės principai, taikomi Bendrovei pagal Bendrovės jurisdikcijos ar teisinio taikymo prasme.
 7. GDPR – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679
 8. Asmens duomenys – tai bet kokia su Lankytoju susijusi informacija, kuri identifikuoja arba gali identifikuoti Lankytoją ir kuri apima, pvz., Lankytojo vardą, pavardę, adresą ir identifikavimo numerį.
 9. Turinys reiškia visą informaciją ar turinį, kuris rodomas, naudojamas ar perduodamas Naujienų portale arba siunčiamas el. paštu per prenumeratos paslaugą.

Lankytojo sutikimas su taisyklėmis ir sąlygomis

Metaverse Post lankytojai raginami perskaityti mūsų politiką. Metaverse Post yra naujienų svetainė, kuri savo vartotojams siekia teikti tiesiogines ir sąžiningas ataskaitas apie kriptovaliutų ir blokų grandinės pramonę. Šias taisykles ir sąlygas Bendrovė parengė vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, atitinkamomis gairėmis ir vidaus politika.

Lankytojas sutinka su aukščiau nurodytomis sąlygomis, prisijungdamas, skaitydamas ir (arba) toliau naudodamasis Naujienų portalu. Lankytojų naudojimąsi Naujienų portalu reglamentuoja šios Sąlygos, kurios yra Lankytojo ir Bendrovės susitarimas. Jei Lankytojas nesutinka su šiomis Sąlygomis, jis privalo nedelsdamas pasitraukti iš Naujienų portalo ir nutraukti naudojimąsi jo paslaugomis.

Bendrovei priklauso visas naujienų portalo turinys, kuris yra saugomas galiojančių prekių ženklų, autorių teisių, nuosavybės ir intelektinės nuosavybės įstatymų.

Lankytojas Turinį gali naudoti tik asmeniniais ir nekomerciniais tikslais, o Lankytojas negali skleisti Turinio niekam kitam be išankstinio Bendrovės sutikimo.

Prašymai naudoti Turinį kitu, nei čia leidžiama, būdu turi būti siunčiami adresu [apsaugotas el. paštu] išankstinei peržiūrai ir patvirtinimui.

Atsakomybės apribojimas

Naujienų portale pasiekiamos paslaugos ir informacija teikiama griežtai „tokia, kokia yra“, „kur yra“ ir „kur galima“.

Bendrovė nesuteikia jokių garantijų (tiesioginių ar numanomų) dėl Naujienų portale esančios informacijos tikslumo. Bendrovė aiškiai atsisako bet kokių numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, nuosavybės, teisių nepažeidimo, tinkamumo parduoti ir tinkamumo tam tikram tikslui garantijas.

Bendrovė neatsako už jokius nuostolius ar žalą, kuri gali atsirasti dėl to, kad trečiosios šalys perėmė bet kokią informaciją, pateiktą per Naujienų portalą.

Bendrovė ar bet kurios jos susijusios įmonės, direktoriai, pareigūnai ar darbuotojai ir bet kokie trečiųjų šalių turinio, programinės įrangos ir (arba) technologijų tiekėjai jokiu būdu nėra atsakingi už Lankytojo patirtus nuostolius ar žalą. sugedus ar nutrūkus Naujienų portalo veiklai arba dėl bet kurios kitos šalies, dalyvaujančios kuriant Naujienų portalą, jame esančius duomenis ar jame siūlomus produktus ar paslaugas, veiksmų ar neveikimo. , tapti prieinami Lankytojui, arba dėl bet kokios kitos priežasties, susijusios su bet kokios Naujienų portalo informacijos ar jame esančios medžiagos prieiga, negalėjimu prieiti ar jos naudojimu.

Bendrovė neatsako Lankytojui už jokius tiesioginius, specialius, netiesioginius, pasekminius ar atsitiktinius nuostolius ar bet kokius kitus bet kokio pobūdžio nuostolius, susijusius su sutartimi ar deliktu, net jei Metaverse Post arba bet kuriai kitai šaliai buvo pranešta apie galimybę. Šis atsakomybės apribojimas taikomas bet kokių virusų, galinčių užkrėsti vartotojo įrangą, perdavimui, mechaninės ar elektroninės įrangos ar ryšio linijų gedimams, telefono ar kitoms sujungimo problemoms (pavyzdžiui, negalite susisiekti su savo interneto paslaugų teikėju), neteisėtai prieigai. , vagystė, operatoriaus klaida, streikai ar kitos darbo problemos arba bet koks nenugalimos jėgos įvykis.

Bendrovė negarantuoja, kad Naujienų platforma bus prieinama visą laiką arba kad ji bus saugi.

Atsakomybės neigimas

Bendrovė negali garantuoti Naujienų portale publikuojamose nuomonėse ir straipsniuose pateiktos medžiagos faktinio teisingumo, nes jie yra jų autorių kūriniai ir yra jautrūs išankstiniams nusistatymams bei subjektyvumui. Naujienų portalo turinys, istorijos ir nuomonės jokiu būdu nėra finansiniai patarimai ar paskatinimas investuoti. Niekas, ką Bendrovė skelbia, neturėtų būti suprantama kaip patarimas investuoti, ir jokie naujienų portale esantys duomenys ar informacija neturėtų būti naudojami jokiems investavimo tikslams. Prieš priimdama bet kokius finansinius sprendimus, Bendrovė ir jos darbuotojai labai pataria kiekvienam Lankytojui atlikti savo nepriklausomą tyrimą ir (arba) pasikonsultuoti su išmanančiu investavimo konsultantu.

Skundai

Bendrovė gerbia kitų kūrybą ir nuosavybės teises, skrupulingai laikosi intelektinės nuosavybės ir autorių teisių įstatymų. Jei įtariate, kad buvo pažeistos intelektinės nuosavybės ar autorių teisės, nedelsdami praneškite mums ([apsaugotas el. paštu]) su pažeidimo specifika. Į savo skundą įtraukite šią informaciją:

 1. Informacija apie intelektinės nuosavybės savininką
 2. Tinkamas atitinkamo turto identifikavimas
 3. Pareiškėjo kontaktiniai duomenys

Bendrovė imsis pagrįstų veiksmų, kad skundas būtų išspręstas laiku – su sąlyga, kad Lankytojai skundus pateiks sąžiningai.

Stebėjimas ir peržiūra

Bendrovė reguliariai tikrins šių Sąlygų veiksmingumą, ypač jose nurodytų procedūrų kokybę, ir prireikus turi teisę taisyti trūkumus.

Be to, Sąlygas Bendrovė peržiūrės bent kartą per metus. Apie bet kokius esminius šių Sąlygų pakeitimus Bendrovės Lankytojai bus informuoti, paskelbdami atnaujintą versiją savo Naujienų portale. Jei nenurodyta kitaip, pakeitimai įsigalioja iš karto po naujos versijos paskelbimo Naujienų portale.

Hot Stories
Prisijunkite prie mūsų naujienlaiškio.
Paskutinės naujienos

Nuo Ripple iki Big Green DAO: kaip kriptovaliutų projektai prisideda prie labdaros

Išnagrinėkime iniciatyvas, kurios panaudoja skaitmeninių valiutų potencialą labdaros tikslais.

Žinoti daugiau

„AlphaFold 3“, „Med-Gemini“ ir kiti: „The Way AI Transforms Healthcare 2024“

DI pasireiškia įvairiais būdais sveikatos priežiūros srityje: nuo naujų genetinių koreliacijų atskleidimo iki robotų chirurginių sistemų įgalinimo...

Žinoti daugiau
Prisijunkite prie mūsų naujoviškų technologijų bendruomenės
CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD.