Podmínky

Definitions

 1. Společnost - CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD. registrovaná v SINGAPURU pod číslem společnosti: 202131912H a registrované 390 ORCHARD ROAD, 07-03 PALAIS RENAISSANCE.
 2. Zpravodajský portál – provozovaný Společností a dostupný na https://mpost.io
 3. Metaverse Post – souhrnný název, který může odkazovat buď na Společnost, nebo na Zpravodajský portál nebo na obojí
 4. Podmínky – nejnovější verze Metaverse Post Podmínky
 5. Návštěvník – fyzická osoba navštěvující zpravodajský portál
 6. Směrnice – právní principy, které se vztahují na Společnost ve smyslu jurisdikce Společnosti nebo ve smyslu právní aplikovatelnosti
 7. GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679
 8. Osobní údaje – znamenají jakékoli informace týkající se Návštěvníka, které identifikují nebo mohou identifikovat Návštěvníka a které zahrnují např. jméno, adresu a identifikační číslo Návštěvníka.
 9. Obsahem se rozumí veškeré informace nebo obsah, který je zobrazen, používán nebo přenášen na zpravodajském portálu nebo zasílán e-mailem prostřednictvím předplacené služby.

Přijetí obchodních podmínek návštěvníkem

Metaverse Post návštěvníkům doporučujeme, aby si přečetli naše zásady. Metaverse Post je zpravodajský web, který se snaží svým uživatelům poskytovat přímé a upřímné zprávy o odvětví kryptoměn a blockchainu. Tyto Podmínky byly vyvinuty Společností v souladu s platnými zákony, příslušnými směrnicemi a interními zásadami.

Návštěvník souhlasí s výše uvedenými Podmínkami tím, že vstoupí, přečte a/nebo bude pokračovat v používání Portálu novinek. Používání Zpravodajského portálu Návštěvníky se řídí těmito Podmínkami, které jsou smlouvou mezi Návštěvníkem a Společností. Pokud Návštěvník s těmito Podmínkami nesouhlasí, musí Zpravodajský portál opustit a okamžitě přestat používat jeho služby.

Společnost vlastní veškerý obsah zpravodajského portálu, který je chráněn platnými zákony o ochranných známkách, autorských právech, vlastnictví a duševním vlastnictví.

Návštěvník smí používat Obsah pouze pro osobní a nekomerční účely a Návštěvník nesmí obsah šířit nikomu jinému bez předchozího souhlasu Společnosti.

Žádosti o použití Obsahu jiným způsobem, než je zde povoleno, musí být zaslány na adresu [chráněno e-mailem] k předchozí kontrole a schválení.

Omezení odpovědnosti

Služby a informace dostupné na Zpravodajském portálu jsou poskytovány výhradně „tak, jak jsou“, „kde jsou“ a „kde jsou dostupné“.

Společnost neposkytuje žádné záruky (výslovné ani implicitní) ohledně přesnosti informací na Zpravodajském portálu. Společnost výslovně odmítá jakékoli implicitní záruky, včetně, nikoli však výhradně, záruk titulu, neporušení práv, obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.

Společnost nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku zachycení jakýchkoli informací, které vám byly poskytnuty prostřednictvím Zpravodajského portálu, třetími stranami.

Společnost ani žádná z jejích přidružených společností, ředitelů, vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců a poskytovatelé obsahu, softwaru a/nebo technologií třetích stran nenesou žádným způsobem odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou může návštěvník utrpět. v případě jakéhokoli výpadku nebo přerušení provozu Zpravodajského portálu nebo v důsledku jednání či opomenutí jakékoli jiné strany podílející se na tvorbě Zpravodajského portálu, údajů v něm obsažených nebo produktů či služeb na něm nabízených , zpřístupní Návštěvníkovi nebo z jakéhokoli jiného důvodu souvisejícího s přístupem, nemožností přístupu nebo používáním jakýchkoli informací na Zpravodajském portálu nebo materiálů v něm obsažených.

Společnost nenese vůči Návštěvníkovi odpovědnost za žádné přímé, zvláštní, nepřímé, následné nebo náhodné škody nebo jakékoli jiné škody jakéhokoli druhu, ať už na základě smlouvy nebo deliktu, i když Metaverse Post nebo kterákoli jiná strana byla upozorněna na potenciál. Toto omezení odpovědnosti se vztahuje na přenos jakýchkoli virů, které mohou infikovat zařízení uživatele, selhání mechanického nebo elektronického zařízení nebo komunikačních linek, telefonické nebo jiné problémy s propojením (například se nemůžete dovolat svého poskytovatele internetových služeb), neoprávněný přístup , krádež, chyba operátora, stávky nebo jiné pracovní problémy nebo jakákoli událost vyšší moci.

Společnost nezaručuje, že zpravodajská platforma bude vždy dostupná nebo že bude bezpečná.

Odmítnutí odpovědnosti

Společnost nemůže zaručit věcnou správnost materiálů obsažených v názorech a článcích publikovaných na Zpravodajském portálu, protože jsou produktem jejich autorů a jsou náchylné k předsudkům a subjektivitě. Obsah, příběhy a názory zpravodajského portálu nepředstavují finanční rady ani povzbuzení k jakémukoli investování. Nic, co společnost publikuje, by nemělo být vykládáno jako investiční poradenství a žádná data ani informace na Zpravodajském portálu by neměly být využívány pro žádné investiční účely. Před jakýmkoli finančním rozhodnutím Společnost a její zaměstnanci důrazně doporučují každému Návštěvníkovi, aby provedl svůj vlastní nezávislý průzkum a/nebo se poradil s informovaným investičním poradcem.

Stížností

Tvůrčí práce a vlastnická práva ostatních jsou společností respektovány a zákony o duševním vlastnictví a autorských právech jsou pečlivě vymáhány. Pokud máte podezření, že došlo k porušení duševního vlastnictví nebo autorských práv, neprodleně nás informujte ([chráněno e-mailem]) se specifiky porušení. Ve své stížnosti uveďte následující informace:

 1. Informace o vlastníkovi duševního vlastnictví
 2. Řádná identifikace předmětné nemovitosti
 3. Kontaktní údaje žadatele

Společnost podnikne přiměřené kroky k vyřešení stížnosti včas – za předpokladu, že stížnosti podávají Návštěvníci v dobré víře.

Monitorování a revize

Společnost bude pravidelně kontrolovat účinnost těchto Podmínek, zejména kvalitu postupů v nich uvedených, a má právo případné nedostatky v případě potřeby upravit.

Kromě toho budou Podmínky minimálně jednou ročně přezkoumány Společností. Jakékoli podstatné změny těchto podmínek budou sděleny návštěvníkům společnosti zveřejněním aktualizované verze na jejím zpravodajském portálu. Pokud není uvedeno jinak, změny nabývají účinnosti ihned po zveřejnění nové verze na Portálu novinek.

Hot Stories
Připojte se k našemu zpravodaji.
Novinky

The DOGE Frenzy: Analýza nedávného nárůstu hodnoty dogecoinu (DOGE).

Odvětví kryptoměn se rychle rozrůstá a meme coiny se připravují na výrazný vzestup. Dogecoin (DOGE),...

Vědět více

Vývoj obsahu generovaného umělou inteligencí v Metaverse

Vznik generativního obsahu umělé inteligence je jedním z nejvíce fascinujících pokroků ve virtuálním prostředí...

Vědět více
Připojte se k naší komunitě inovativních technologií
CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD.