Zásady ochrany osobních údajů

Definitions

 1. Společnost - CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD. registrovaná v SINGAPURU pod číslem společnosti: 202131912H a registrované 390 ORCHARD ROAD, 07-03 PALAIS RENAISSANCE.
 2. Zpravodajský portál – provozovaný Společností a dostupný na https://mpost.io
 3. Metaverse Post – souhrnný název, který může odkazovat buď na Společnost, nebo na Zpravodajský portál nebo na obojí
 4. Zásady ochrany osobních údajů – nejnovější verze Metaverse Post Zásady ochrany osobních údajů
 5. Návštěvník – fyzická osoba navštěvující zpravodajský portál
 6. Směrnice – právní principy, které se vztahují na Společnost ve smyslu jurisdikce Společnosti nebo ve smyslu právní aplikovatelnosti
 7. GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679
 8. Osobní údaje – znamenají jakékoli informace týkající se Návštěvníka, které identifikují nebo mohou identifikovat Návštěvníka a které zahrnují např. jméno, adresu a identifikační číslo Návštěvníka.

Účel, rozsah a další definitions

Tyto zásady jsou určeny pro použití návštěvníky Metaverse Post. Metaverse Post je webový zpravodajský portál, jehož cílem je poskytovat svým návštěvníkům přímé a upřímné zprávy o AI a blockchainovém průmyslu. Společnost vypracovala tyto Zásady ochrany osobních údajů v souladu s GDPR a souvisejícími Pokyny. Cílem těchto zásad je poskytnout návštěvníkům společnosti informace o tom, jaké informace společnost shromažďuje, jak je používá a za jakých okolností mohou být předány třetím stranám.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů mohou být údaje návštěvníků označovány buď jako „osobní údaje“ nebo „osobní údaje“. Společnost může také někdy souhrnně označovat zpracování, shromažďování, ochranu a ukládání osobních údajů Návštěvníka nebo jakoukoli takovou činnost jako „zpracování“ takových osobních údajů.

Shromažďování osobních údajů

Společnost shromažďuje informace nezbytné k poskytování a zlepšování služeb. Jako Návštěvník má fyzická osoba právo požadovat, jak Společnost shromažďuje osobní údaje, a to kontaktováním Metaverse Post podpora [chráněno e-mailem]

Odebírat novinky

Návštěvníci budou mít možnost přihlásit se k odběru newsletteru poskytovaného Společností poskytnutím své e-mailové adresy při výběru možnosti odběru. Z tohoto důvodu Návštěvník souhlasí se zasíláním e-mailů tím, že svou e-mailovou adresu přímo poskytne Společnosti pomocí možnosti na stránce Portálu zpráv.

Účely ochrany oprávněných zájmů

Společnost zpracovává osobní údaje za účelem ochrany oprávněných zájmů, které sleduje Metaverse Post nebo třetí stranou. Oprávněný zájem je, když má Společnost obchodní, obchodní nebo právní důvod pro použití informací Návštěvníka. I tak ale nesmí jít nespravedlivě proti tomu, co je pro Návštěvníka správné a nejlepší.

Příklady aktivit:

 1. zahájení soudního sporu a příprava naší obhajoby v soudním sporu;
 2. opatření a procesy, které zavádíme, abychom zajistili IT bezpečnost a bezpečnost systému společnosti, prevenci potenciální kriminality, zabezpečení majetku, kontrolu přístupu a opatření proti vniknutí;
 3. opatření pro řízení obchodní činnosti a další rozvoj produktů a služeb Společnosti;
 4. převod, postoupení (ať už přímo nebo jako zajištění závazků) a/nebo prodej jedné nebo více osobám a/nebo uložení a/nebo zatížení jakýchkoli nebo všech výhod, práv, nároků nebo zájmů Společnosti podle jakékoli smlouvy mezi Návštěvníkem a Společností.

Marketingové účely

Společnost může použít údaje Návštěvníka, jako je poloha nebo historie transakcí, k doručování jakýchkoli zpráv, analýz, průzkumů, zpráv, kampaní nebo příležitostí k učení, které by návštěvníka mohly zajímat, na registrovanou e-mailovou adresu Návštěvníka, pokud byla poskytnuta společnost.

Návštěvníci si obecně vyhrazují právo změnit tuto volbu za předpokladu, že už nikdy nebudou chtít takové informace dostávat a mohou se kdykoli odhlásit.

Kontrola a zpracování osobních údajů Návštěvníka

Metaverse Post a všichni zástupci, které zaměstnává ke shromažďování, ukládání nebo zpracování osobních údajů, jakož i jakékoli třetí strany jednající jménem společnosti, mohou shromažďovat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje poskytnuté Návštěvníkem.

Pro účely zpracování a uchovávání osobních údajů poskytnutých Návštěvníkem v jakékoli jurisdikci v rámci Evropské unie nebo mimo Evropskou unii Společnost tímto potvrzuje, že toto bude prováděno v souladu se všemi platnými zákony.

Autorizovaný procesor

Společnost může rovněž využívat oprávněné externí zpracovatele ke zpracování údajů Návštěvníků na základě uzavřených servisních smluv, které se řídí pokyny Společnosti k ochraně údajů souvisejících s Návštěvníky. Dohody jsou důležité, aby obě strany pochopily své odpovědnosti a závazky. Tito dodavatelé budou poskytovat různé služby podle dohody se Společností. Pokud je Společnost povinna nebo oprávněna zveřejnit informace bez souhlasu, Společnost nezveřejní více informací, než je nezbytné k dosažení účelu zveřejnění.

Jak Společnost zpracovává osobní údaje Návštěvníka pro marketingové aktivity

Společnost může zpracovávat osobní údaje Návštěvníka za účelem informování Návštěvníků o produktech, službách nebo nabídkách, které by je mohly zajímat. Společnost zkoumá všechny tyto informace, aby si vytvořila představu o tom, co je potřeba nebo co může být pro návštěvníky zajímavé.

V některých případech lze použít profilování. Profilování je proces, při kterém jsou automaticky zpracovávány údaje Návštěvníků za účelem vyhodnocení určitých osobních aspektů a dále poskytování cílených marketingových informací Návštěvníkovi o produktech. Návštěvníci mají právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů Návštěvníka pro marketingové účely nebo se odhlásit ze zasílání marketingových e-mailů od Společnosti tím, že se kdykoli obrátí na oddělení služeb pro návštěvníky Společnosti, a to následovně:

emailem: [chráněno e-mailem]

webové stránky zákaznické podpory

Doba uchovávání osobních údajů Návštěvníka

Společnost bude uchovávat osobní údaje Návštěvníka po dobu pěti let, jak to vyžaduje zákon. V některých případech může být tato lhůta prodloužena. Když Společnost již nepotřebuje uchovávat osobní údaje Návštěvníka, bezpečně je vymaže nebo zničí.

Právo návštěvníka na výmaz

Právo na výmaz nezaručuje absolutní „právo být zapomenut“. Fyzické osoby mají právo na výmaz osobních údajů a zabránění jejich zpracování za určitých okolností:

 • pokud již osobní údaje nejsou potřebné v souvislosti s účelem, pro který byly původně shromážděny/zpracovány;
 • když jednotlivec odvolá souhlas;
 • pokud jednotlivci vznesou námitky proti zpracování a neexistuje žádný převažující oprávněný zájem na pokračování ve zpracování;
 • kdy byly osobní údaje zpracovávány nezákonně (tj. jinak v rozporu s GDPR);
 • kdy musí být osobní údaje vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost;

Existují určité okolnosti, za kterých právo na výmaz neplatí a společnost může odmítnout žádosti vyhovět.

V jakých případech může společnost odmítnout vyhovět žádosti o výmaz?

Metaverse Post může odmítnout vyhovět žádosti o výmaz, pokud jsou osobní údaje zpracovávány z následujících důvodů:

 • plnit zákonnou povinnost k plnění úkolů veřejného zájmu nebo výkonu veřejné moci;
 • uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Oblast geografického zpracování

Obecně jsou údaje o návštěvnících zpracovávány v rámci Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru (EU/EHP), ale v některých případech jsou přenášeny a zpracovávány v zemích mimo EU/EHP.

Přenos a zpracování údajů o návštěvnících mimo EU/EHP může podléhat příslušným zárukám a opatřením založeným pouze na zákonných základech.

Návštěvník může na požádání obdržet další informace o předávání údajů Návštěvníka do zemí mimo EU/EHP.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost si vyhrazuje právo jednostranně změnit nebo doplnit toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, bez předchozího upozornění a kdykoli v souladu s tímto ustanovením.

Pokud budou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů provedeny jakékoli změny, společnost zveřejní aktualizované zásady ochrany osobních údajů na zpravodajském portálu. Datum revize uvedené na konci této stránky bude také změněno. Společnost však vyzývá návštěvníky, aby si tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času přečetli, aby bylo zajištěno, že si budou vždy vědomi toho, jak Společnost nakládá s osobními údaji návštěvníků a jak je chrání.

Cookies

Web společnosti používá malé soubory známé jako soubory cookie k vylepšení své funkčnosti a zlepšení celkového zážitku Návštěvníka.

Cookie je malý textový soubor, který je uložen v počítači Návštěvníka pro účely uchovávání záznamů. Společnost na portálu používá cookies. Metaverse Post spojuje informace, které ukládá v souborech cookie, s jakýmikoli osobními údaji, které Návštěvník zadá na portál. Metaverse Post používá soubory cookie ID relace i trvalé soubory cookie. Platnost cookie ID relace nevyprší, když Návštěvník zavře prohlížeč. Trvalý soubor cookie zůstává na pevném disku Návštěvníka po delší dobu. Návštěvník může trvalé soubory cookie smazat podle pokynů uvedených v souboru „nápověda“ v internetovém prohlížeči Návštěvníka.

Společnost nastavuje trvalé soubory cookie pro statistické účely. Trvalé soubory cookie také umožňují Společnosti sledovat a určovat polohu a zájmy Návštěvníků a také zlepšovat kvalitu služeb Společnosti na portálu.

Pokud Návštěvník cookies odmítne, může portál nadále používat. Někteří obchodní partneři Společnosti používají na portálu cookies. Společnost nemá přístup k těmto cookies a nekontroluje je.

Monitorování a revize

Společnost bude pravidelně sledovat účinnost těchto Zásad a zejména kvalitu implementace postupů popsaných v Zásadách a v případě potřeby si vyhrazuje právo na nápravu nedostatků.

Kromě toho Společnost alespoň jednou ročně přezkoumá Zásady. Společnost bude informovat své návštěvníky o jakýchkoli podstatných změnách těchto zásad zveřejněním aktualizované verze těchto zásad na svých webových stránkách.

Hot Stories
Připojte se k našemu zpravodaji.
Novinky

The DOGE Frenzy: Analýza nedávného nárůstu hodnoty dogecoinu (DOGE).

Odvětví kryptoměn se rychle rozrůstá a meme coiny se připravují na výrazný vzestup. Dogecoin (DOGE),...

Vědět více

Vývoj obsahu generovaného umělou inteligencí v Metaverse

Vznik generativního obsahu umělé inteligence je jedním z nejvíce fascinujících pokroků ve virtuálním prostředí...

Vědět více
Připojte se k naší komunitě inovativních technologií
CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD.