Analýza Crypto Wiki Business Vzdělání Životní styl Trhy Vývoj Technika
13

Od zvlnění k velké zelené DAO: Jak kryptoměnové projekty přispívají k charitě

Stručně

Pojďme prozkoumat iniciativy využívající potenciál digitálních měn pro charitativní účely.

Jen o pár dní dříve postihla jižní Brazílii bezprecedentní katastrofa. Ničivé povodně zpustošily region a ovlivnily ohromující počet životů. Vzhledem k tomu, že jen v Rio Grande do Sul bylo zasaženo více než 350,000 XNUMX lidí, tato situace vyžadovala naléhavou podporu. bybit a místní brazilská burza Foxbit spojily své úsilí o rozšíření pomoci a pomoci postiženým komunitám.

Partnerství mezi těmito dvěma vyústilo v crowdfundingovou kampaň „Ajude o Rio Grande do Sul“, jejímž cílem je nasměrovat dary přímo několika místním nevládním organizacím, které stojí v čele úsilí o obnovu v oblastech zasažených povodněmi. Bybit se zavázal, že vyrovná všechny získané dary až do maximální výše 10,000 XNUMX $, čímž efektivně zdvojnásobí dopad fundraisingové kampaně. 

Kampaň „Ajude o Rio Grande do Sul“ je důkazem transformačního dopadu kryptoměnových burz v době krize, není to však jediná iniciativa, která využívá potenciál digitálních měn pro charitativní účely.

Chytré dávání (AOG): Kryptoměna s určitým účelem

Společnost SMART OF GIVING (AOG), založená v roce 2018, představila přelomový model pro generování finančních prostředků pro charitativní organizace, aniž by vyžadovala peněžní dary. AOG funguje jako první fungující inteligentní smlouva využívající technologii na pomoc znevýhodněným dětem a zároveň poskytuje přispěvatelům herní zábavu a transparentnost. Prostřednictvím svého jedinečného mechanismu AOG zajišťuje, že pokaždé, když jednotlivci hrají hru Goodwill Rush, jsou tokeny AOG automaticky převedeny do chytré smlouvy, která je vypočítá a daruje charitě podle jejich výběru.

Maui Emergency Response Fund Ripple

Společnost Ripple dosáhla chvályhodných výsledků ve filantropii, což dokládá zejména její zapojení do charitativních snah. 

V září 2023, Ripple XRP spojilo své síly s The Giving Block's iniciativa pro Maui Wildfire Relief, signalizující její závazek podporovat komunity v dobách krize. The Giving Block, což je prominentní projekt zaměřený na usnadnění charitativních darů prostřednictvím kryptoměn, přidal XRP na svůj seznam podporovaných kryptoměn pro úsilí o pomoc na Maui. To sehrálo důležitou roli v rozšíření kampaně. Požáry na Maui způsobily více než 100 hlášených úmrtí, rozsáhlé škody na domech a podnicích a donutily tisíce lidí uprchnout. Když se XRP společnosti Ripple připojilo k dalším podporovaným kryptoměnám, potenciální dopad fundraisingové kampaně výrazně vzrostl.

Velké zelené DAO: Demokratizující filantropie

Big Green, národní nezisková organizace 501c3 v USA, se již dlouho věnuje víře, že pěstování potravin může mít hluboký dopad na životy. Od roku 2011 hraje Big Green klíčovou roli v poskytování životně důležitých zdrojů předním pěstitelům, učitelům a obhájcům a pomáhá komunitám pěstovat jejich vlastní potraviny. Zejména vytvoření Big Green DAO znamenalo pro organizaci velký milník. Cílem tohoto kroku bylo učinit filantropii demokratičtější a decentralizovanější. Big Green si uvědomuje potenciál DAO zvýšit transparentnost a podpořit spolupráci tím, že si vyžádá vstup od těch, kteří jsou přímo zapojeni do komunitních potravinářských projektů. Přerozdělením darovací moci neziskovým organizacím, komunitám a vůdcům hnutí v čele filantropického úsilí se Big Green DAO snaží o revoluci v procesu udělování grantů. Big Green DAO, založený na základních principech ratifikovaných komunitou, včetně víry v transformační sílu pěstování potravin a důležitost posílení místních organizací, si klade za cíl zefektivnit filantropii a zároveň zachovat její hlavní poslání a status 501c3. Společnost Big Green DAO, kterou řídí výbor DAO, zahrnující neziskové organizace, a komunitu DAO, skládající se z organizací i dárců, se zavázala prosazovat samosprávu a zajistit, aby rozhodnutí o udělování grantů byla v souladu s jejími zastřešujícími hodnotami a cíli. Prostřednictvím kolektivního zapojení a demokratických rozhodovacích procesů se Big Green DAO snaží vytvořit inkluzívnější a působivější přístup k filantropii, kde mají komunity přímé slovo při utváření své budoucnosti.

Nadace Svět žen 

Svět žen NFT Projekt je jak o uměleckém vyjádření, tak o filantropickém odhodlání v oblasti Web3. Projekt je zakořeněn ve víře v vracení a konání dobra. Tato iniciativa plynule začlenila do svého jádra charitu, zplnomocnění a vzdělávání. WoW Foundation nejen poskytuje platformu pro umělce k rozkvětu, ale také zajišťuje jejich přístup k příležitostem a zdrojům nezbytným pro úspěch v digitálním prostředí. Svět žen se svou univerzitou, která nabízí různé workshopy a kurzy, vítá nováčky Web3 usnadnit jim cestu. Závazek projektu k charitě je neochvějný. Již věnovali více než 2 miliony dolarů na životně důležité účely po celém světě. 

Projekty kryptoměn pro charitu jsou příkladem transformačního potenciálu digitálních měn při podpoře pozitivních změn a řešení humanitárních krizí. Bybit, Foxbit, AOG, Ripple XRP, World of Women a Big Green DAO představují jen několik příkladů toho, jak může kryptoměnový průmysl přinést hmatatelný rozdíl ve světě, jeden dar po druhém. Jak se tyto iniciativy neustále vyvíjejí a rozšiřují, nabízejí naději a inspiraci komunitám v nouzi a znovu potvrzují myšlenku, že společně můžeme vytvořit lepší budoucnost pro všechny.

Odmítnutí odpovědnosti

V souladu s Pokyny k projektu Trust, prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené na této stránce nejsou určeny a neměly by být vykládány jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jakékoli jiné formy poradenství. Je důležité investovat jen to, co si můžete dovolit ztratit, a v případě pochybností vyhledat nezávislé finanční poradenství. Pro další informace doporučujeme nahlédnout do smluvních podmínek a také na stránky nápovědy a podpory poskytnuté vydavatelem nebo inzerentem. MetaversePost se zavázala poskytovat přesné a nezaujaté zprávy, ale podmínky na trhu se mohou bez upozornění změnit.

O autorovi

Zhauhazyn je copywriter a sociologie. Fascinována složitou dynamikou vědeckých a technologických studií se ponoří hluboko do říše Web3 s vášnivou vášní pro blockchain.

Další články
Zhauhazyn Shaden
Zhauhazyn Shaden

Zhauhazyn je copywriter a sociologie. Fascinována složitou dynamikou vědeckých a technologických studií se ponoří hluboko do říše Web3 s vášnivou vášní pro blockchain.

Hot Stories

Tokenizované RWA překlenují propast mezi DeFi a TradFi

by Anthony Solover
Června 24, 2024
Připojte se k našemu zpravodaji.
Novinky

Od zvlnění k velké zelené DAO: Jak kryptoměnové projekty přispívají k charitě

Pojďme prozkoumat iniciativy využívající potenciál digitálních měn pro charitativní účely.

Vědět více

AlphaFold 3, Med-Gemini a další: The Way AI Transforms Healthcare in 2024

Umělá inteligence se ve zdravotnictví projevuje různými způsoby, od odhalování nových genetických korelací až po posílení robotických chirurgických systémů...

Vědět více
Připojte se k naší komunitě inovativních technologií
Více
Dozvědět se více
Tokenizované RWA překlenují propast mezi DeFi a TradFi
Názor Nejlepší seznamy Business Trhy Vývoj Technika
Tokenizované RWA překlenují propast mezi DeFi a TradFi
Června 24, 2024
Aktuální úroveň korekce bitcoinu je stále pod průměrem, říká kryptoanalytik Rekt Capital
Trhy Novinky Technika
Aktuální úroveň korekce bitcoinu je stále pod průměrem, říká kryptoanalytik Rekt Capital
Června 24, 2024
Hlavní vývojáři Open Source Indexovací kód protokolu SRC, včetně standardů tokenů SRC-20, SRC-721 a SRC-101
Novinky Vývoj Technika
Hlavní vývojáři Open Source Indexovací kód protokolu SRC, včetně standardů tokenů SRC-20, SRC-721 a SRC-101
Června 24, 2024
Vzestup a pád reklamních ambicí společnosti Oracle: Sen za 2 miliardy dolarů se rozpadá
Názor Business Životní styl Trhy Technika
Vzestup a pád reklamních ambicí společnosti Oracle: Sen za 2 miliardy dolarů se rozpadá
Června 24, 2024
CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD.