AI Wiki Analýza Strávit Názor Business Trhy Novinky Vývoj Příběhy a recenze Technika
13

AlphaFold 3, Med-Gemini a další: The Way AI Transforms Healthcare in 2024

Stručně

Umělá inteligence se ve zdravotnictví projevuje různými způsoby, od odhalování nových genetických korelací až po posílení robotických chirurgických systémů i mimo ně.

Zcela nový model umělé inteligence od Google DeepMind s názvem AphaFold 3 může vědcům pomoci výrazně pokročit v pochopení složitého světa biologie. Špičková technologie předpovídá, jak jsou molekuly v organismech tvarovány a jak mohou vzájemně interagovat a zapojit se do sebe přesněji než kdykoli předtím v historii lidstva. Bez nadsázky jde o novinky pro takové obory, jako je počítačová biologie a molekulární výzkum.

DeepMind, součást společnosti Google, představil AlphaFold 3 v časopise Nature jako změnu hry. Google trval na tom, že technologie by možná mohla přetvořit celé naše lidské chápání toho, jak organismy fungují. To by nám zase mohlo pomoci objevit nová léčiva.

AlphaFold 3 je vylepšená verze AlphaFold 2, která před čtyřmi lety všechny ohromila předpovídáním tvarů proteinů. Jeho cílem je udělat ještě více než jeho předchůdce a pokrýt mnoho molekul mimo proteiny.

Předpovídání molekulárních struktur a interakcí

AlphaFold 3 je velký problém, protože dokáže předpovědět, jak jsou různé molekuly v našich tělech tvarovány a jak spolupracují. To dává vědcům úplný obrázek o tom, jak tyto molekuly fungují v živých věcech. S tímto novým přístupem poskytnutým modelem AplhaFold 3 AI mohou nyní výzkumníci studovat, jak interagují proteiny, DNA, RNA a další malé molekuly. To, jak jsme již diskutovali, je klíčové pro vývoj nových léků.

AlphaFold 3 je ve srovnání s jinými prediktivními metodami mnohem lepší. Je o 50 % přesnější v předpovědi, jak proteiny interagují, a dvakrát přesnější pro určité typy interakcí. To znamená, že může potenciálně způsobit revoluci ve farmaceutickém průzkumu, výzkumu molekul v biologii a v našem celkovém vnímání vědy.

Server AlphaFold: Volný přístup pro výzkumníky

Jedním z kritických vrcholů AlphaFold 3 je jeho zbrusu nový server, který lze použít pro nekomerční výzkum prostřednictvím tohoto uživatelsky přívětivého výzkumného nástroje. Nabízí uživatelsky přívětivý přístup k možnostem modelu. Tato platforma umožňuje výzkumníkům vytvářet předpovědi molekulární struktury a nabízí jim cenný zdroj k testování hypotéz, urychlení pracovních postupů a podpoře inovací nezávislých na výpočetních zdrojích nebo odborných znalostech v oblasti ML.

Vydání serveru znamená posun směrem k demokratizaci vědeckého výzkumu. Odstraňuje bariéry spojené s experimentální predikcí proteinové struktury, která historicky vyžadovala přemrštěné náklady a rozsáhlé časové investice. Díky dostupnosti serveru mohou výzkumníci urychlit tempo objevů a řídit vědecký pokrok efektivněji a inkluzivněji.

Pokrok v drogovém designu a dále

AlphaFold 3 není jen pro pochopení toho, jak molekuly fungují, není to pouhá teorie, ale místo toho je použitelný pro neuvěřitelně přesný výzkum a design léků. AlphaFold 3 je zde, aby pomohl vědcům předpovědět, jak léky interagují s proteiny a jak se protilátky vážou na specifické proteiny. Velké farmaceutické společnosti jako Isomorphic Labs se spojují AlphaFold 3 vypořádat se s reálnými výzvami ve vývoji léků a otevřít dveře inovativním léčebným postupům, které by mohly změnit životy.

Tím ale AlphaFold 3 nekončí. Jeho dopad přesahuje objevování drog. Mohlo by to pomoci vytvářet materiály šetrné k životnímu prostředí, vyvíjet odolnější plodiny a posunout výzkum v oblasti genomiky. AlphaFold 3 se svou širokou škálou schopností pohání velké změny ve vědě a posouvá hranice toho, čeho můžeme v biologii a biochemii dosáhnout.

Odpovědné sdílení znalostí a zapojení komunity

Odhodlání společnosti Google DeepMind zodpovědně sdílet výhody AlphaFold 3 je zřejmé z jejího rozsáhlého zapojení s odborníky na domény, odborníky na biologickou bezpečnost a zúčastněnými stranami v oboru, aby vyhodnotili schopnosti modelu a zmírnili potenciální rizika. Společnost klade důraz na odpovědné zavádění umělé inteligence a nadále spolupracuje s vědeckou společností a tvůrci politik, aby zajistila etické a inkluzivní šíření této převratné technologie.

Kromě toho úsilí o rozšíření bezplatných online vzdělávacích kurzů AlphaFold a spolupráce s organizacemi na globálním jihu demonstruje závazek vybavit vědce nástroji nezbytnými k urychlení přijetí a výzkumu, zejména v regionech s nedostatkem zdrojů, jako jsou zanedbávané nemoci a potravinová bezpečnost.

Budoucnost buněčné biologie poháněné umělou inteligencí

AlphaFold 3 představuje pozoruhodný krok v odemykání vysokédefipohled na buněčné systémy, který umožňuje vědcům porozumět složitosti biologických funkcí, od působení léků až po obnovu DNA. Jak vědecká komunita začíná využívat plný potenciál AlphaFold 3 a bezplatného serveru, je připravena půda pro zrychlené objevování otevřených otázek v biologii a nových směrů výzkumu.

AI ve zdravotnictví

Umělá inteligence přináší revoluci ve zdravotnictví tím, že optimalizuje procesy tradičně prováděné lidmi a přináší rychlejší a levnější výsledky. To je přínosné jak pro pacienty, tak pro lékaře. Umělá inteligence se ve zdravotnictví projevuje různými způsoby, od odhalování nových genetických korelací po posílení robotických chirurgických systémů, automatizaci administrativních úkolů, přizpůsobení možností léčby a další. Případy použití umělé inteligence jsou rozsáhlé, zlepšují lékařskou diagnostiku, urychlují objevování léků, mění zkušenosti pacientů, spravují rozsáhlá zdravotnická data a umožňují robotickou chirurgii. Umělá inteligence přetváří moderní zdravotnictví tím, že umožňuje strojům předvídat, chápat, učit se a jednat.

Pomocí ML, NLP a DL umožňuje umělá inteligence lidem ve zdravotnictví pracovat efektivněji, a pokud jde o pacienty, dosahují lepších výsledků. AI dosahuje takových výsledků několika způsoby. Především zrychluje procesy a má možnost zpřesnit diagnózy se všemi daty, která dokáže rychle zpracovat. AI velmi usnadňuje rychlý přístup k elektronickým zdravotním záznamům a poskytuje léčbu šitou na míru každému pacientovi. Existuje mnoho příkladů, od umělé inteligence, která je lepší než lidé v předpovídání a odhalování nemocí, až po pomoc při hledání nových léků rychleji, levněji a s lepšími kandidáty pro klinické studie.

Kromě toho může AI zlepšit zkušenosti pacientů. Usnadňuje schůzky ve zdravotní péči, nabízí pomoc při komunikaci a také může pacientům poskytovat rady ohledně zdravotní péče. S tím vším můžeme defiřekněme, že umělá inteligence není jen chytlavé slovo ve zdravotnictví, ale skutečně přináší změny: nakládá s daty efektivněji než lidé, urychluje administrativní úkoly a v důsledku toho zlepšuje péči o pacienty i na takové administrativní úrovni. Kromě toho, pokud mluvíme o spolupráci umělé inteligence s robotickou chirurgií, pak mluvíme o zvýšení přesnosti, bezpečnosti a doby zotavení operací.

Příspěvek od PWC zdůrazňuje, jak moc AI a robotika otřásají zdravotnictvím. Umělá inteligence je stále chytřejší, díky čemuž dokáže lépe plnit úkoly, které obvykle zvládají lidé, ale rychleji a levněji. To má mnoho využití ve zdravotnictví, od dřívějšího rozpoznání nemocí až po pomoc lidem, aby zůstali zdraví. Umělá inteligence také pomáhá zdravotnickým pracovníkům porozumět tomu, co pacienti potřebují a jak se jim daří, což vede k lepší péči a podpoře.

Pokud jde o odhalování nemocí, jako je rakovina, umělá inteligence mění hru. Dokáže zachytit problémy včas, což znamená méně falešných poplachů a zbytečných testů a v konečném důsledku lepší výsledky pro pacienty. Zařízení poháněná umělou inteligencí, která mohou lidé nosit nebo používat doma, jsou navíc skvělá pro sledování stavů, jako je srdeční onemocnění, takže je snazší včas odhalit problémy a přijít s přizpůsobenými terapeutickými strategiemi.

IBM a Google jsou tech giganti a nyní vedou cestu v oblasti umělé inteligence ve zdravotnictví. Nyní používají svou technologii k třídění obrovského množství dostupných zdravotních dat k řešení skutečných problémů. Pomocí chytrých algoritmů pomáhají zdravotníkům činit lepší rozhodnutí a odhalit ohrožené pacienty.

Robotika, od chirurgické pomoci až po opakující se úkoly v nemocnicích a laboratořích, přináší revoluci v péči o pacienty, rehabilitaci a podpoře na konci života. Využitím vylepšení AI roboti nabízejí společnost a pomoc, čímž zvyšují nezávislost a kvalitu života, zejména starším populacím. Umělá inteligence navíc zefektivňuje procesy objevování léků, zkracuje dobu uvedení na trh a náklady, zatímco inovativní tréninkové simulace umožňují nepřetržité učení a rozvoj dovedností zdravotnických pracovníků, což přináší revoluci do lékařského vzdělávání a praxe. Spojení umělé inteligence a robotiky tedy představuje posun paradigmatu v poskytování zdravotní péče, slibující lepší výsledky, efektivitu a dostupnost v rámci celého kontinua péče.

MedGemini od Googlu

Rozšíření po našem dřívějším průzkumu MedGeminise objevuje velký pokrok v lékařské AI. Společnost Med-Gemini, která představuje novou řadu modelů umělé inteligence šitých na míru přímo pro lékařské kontexty, se snaží překonat stávající výzvy posílením klinického uvažování, multimodálního porozumění a schopnosti zpracovávat rozsáhlá kontextová data. Mezi pozoruhodné funkce patří vyhledávání na webu řízená nejistotou, specializované kodéry zběhlé v dešifrování signálů souvisejících se zdravím a sofistikované metodologie řetězení uvažování. Med-Gemini se vyznačuje výkonnostními metrikami a překonává předchozí benchmarky a může se pochlubit nejmodernějšími výsledky ve 14 benchmarkech zahrnujících 25 úkolů. Jeho schopnosti se rozšiřují do různých oblastí, včetně lékařského uvažování, analýzy obrazu a videa a získávání příslušných informací z objemných zdravotních záznamů. Tento pokrok ohlašuje transformační éru ve zdravotnické umělé inteligenci a slibuje zvýšenou přesnost a efektivitu v lékařské diagnostice, plánování léčby a výzkumných snahách.

Odmítnutí odpovědnosti

V souladu s Pokyny k projektu Trust, prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené na této stránce nejsou určeny a neměly by být vykládány jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jakékoli jiné formy poradenství. Je důležité investovat jen to, co si můžete dovolit ztratit, a v případě pochybností vyhledat nezávislé finanční poradenství. Pro další informace doporučujeme nahlédnout do smluvních podmínek a také na stránky nápovědy a podpory poskytnuté vydavatelem nebo inzerentem. MetaversePost se zavázala poskytovat přesné a nezaujaté zprávy, ale podmínky na trhu se mohou bez upozornění změnit.

O autorovi

Zhauhazyn je copywriter a sociologie. Fascinována složitou dynamikou vědeckých a technologických studií se ponoří hluboko do říše Web3 s vášnivou vášní pro blockchain.

Další články
Zhauhazyn Shaden
Zhauhazyn Shaden

Zhauhazyn je copywriter a sociologie. Fascinována složitou dynamikou vědeckých a technologických studií se ponoří hluboko do říše Web3 s vášnivou vášní pro blockchain.

Hot Stories

Tokenizované RWA překlenují propast mezi DeFi a TradFi

by Anthony Solover
Června 24, 2024
Připojte se k našemu zpravodaji.
Novinky

Od zvlnění k velké zelené DAO: Jak kryptoměnové projekty přispívají k charitě

Pojďme prozkoumat iniciativy využívající potenciál digitálních měn pro charitativní účely.

Vědět více

AlphaFold 3, Med-Gemini a další: The Way AI Transforms Healthcare in 2024

Umělá inteligence se ve zdravotnictví projevuje různými způsoby, od odhalování nových genetických korelací až po posílení robotických chirurgických systémů...

Vědět více
Připojte se k naší komunitě inovativních technologií
Více
Dozvědět se více
Podpora YouTube podněcuje nárůst BlockDAG: Expert předpovídá 10 USD do roku 2025, před Hedera ETP a XRP Forecast
Příběhy a recenze
Podpora YouTube podněcuje nárůst BlockDAG: Expert předpovídá 10 USD do roku 2025, před Hedera ETP a XRP Forecast
Června 24, 2024
Už žádné shitcoinery: Giants Protocol přináší utilitu do run s vůbec první bitcoinovou platformou pro tvorbu digitálních aktiv založenou na UTXO
Příběhy a recenze
Už žádné shitcoinery: Giants Protocol přináší utilitu do run s vůbec první bitcoinovou platformou pro tvorbu digitálních aktiv založenou na UTXO
Června 24, 2024
Tokenizované RWA překlenují propast mezi DeFi a TradFi
Názor Nejlepší seznamy Business Trhy Vývoj Technika
Tokenizované RWA překlenují propast mezi DeFi a TradFi
Června 24, 2024
Aktuální úroveň korekce bitcoinu je stále pod průměrem, říká kryptoanalytik Rekt Capital
Trhy Novinky Technika
Aktuální úroveň korekce bitcoinu je stále pod průměrem, říká kryptoanalytik Rekt Capital
Června 24, 2024
CRYPTOMERIA LABS PTE. LTD.